1963.gif
datum 02.12.2013
ying-yang 27, muž, Vsetín
mailbox

komentáře uživatele komentáře k dílům uživatele :

všechny
přidáno 24.07.2021 - 16:25
komentářů1
Ta píseň se jmenuje Vyznání a nevím, jak moc je známá, ale já jsem ji dosud neznal/a.

Nicméně dnes mám nějakou kritickou náladu. Místo „na motivy“ by podle mě bylo přesnější napsat spíš „inspirovaná“, protože ta konstrukce „ty jsi“ je tak jednoduchá a obyčejná, že by stěží vydala za „motiv“ nějakého díla sama o sobě. A také bych to dílo označil/a spíš za miniaturu. Básně jsou sice někdy také tak krátké (např. haiku), ale připadne mi, že zrovna tento text je mnohem lepší miniatura než báseň.

Ale v každém případě jsem rád/a, že jsi zase něco napsal.
přidáno 14.08.2020 - 15:37
komentářů8
Pozor, spoiler:
Jinak jsem byl relativně trefně upozorněn, že se toto dílo podobá části závěru mé knihy Wesmírný omyl, kde se také věnuji genetice a kritice určitých lidských vlastností. Jinak tam píšu ještě o vzniku života, evoluci či mnoholidském organismu, ale místy si tam dělám srandu v rámci humorného sci-fi.
přidáno 14.08.2020 - 15:17
komentářů8
Vypadá to jako průběžná snaha mladého člověka naučit se používat některé odborné pojmy. Rozhodně to není ani zcela mimo, ale ani úplně správně řečené. Každopádně si cením snahy o nějaké zamyšlení.

Je poněkud úsměvné, že slova „geneticky zakořeněná sobeckost“ odkazují na poznámku pod čarou o „sobeckém genu“. Pravděpodobně došlo k záměně významu pojmu „sobecký gen“, protože to neoznačuje nějaký určitý gen, který by vyvolával sobeckost člověka, nýbrž se tím myslí, že přirozený výběr probíhá nejen a úrovni jedinců, ale i na úrovni jejich genů. Metaforická sobeckost genů může klidně vést k tomu, že výsledný organismus bude altruistický, pokud přirozený výběr povede k upřednostnění genů zvyšujících pravděpodobnost altruismu jedince. Jinak u pojmu sobecký gen je otázkou mj., nakolik můžeme hovořit o „přirozeném výběru“, když geny neinteragují s okolním divokým světem přímo, nýbrž velmi zprostředkovaně skrze tělo, což nějakou měrou znamená něco jako „umělý výběr“.

Když už je řeč o sobeckém genu a vztahu mysli a těla, tak mě k jinému Dawkinsnově pojmu, přesněji „slepý hodinář“, resp. k metafoře na přirozený výběr, který Dawkins přisuzuje i genům, napadá, že tím implicitně vzniká pojem „slepý gen“, což značí neschopnost samotných genů přímo vidět své důsledky (fenotyp a rozšířený fenotyp), a pokud zůstaneme v Dawkinsnově paradigmatu (ať už skutečnosti odpovídá více či méně), tak se to velmi podobá pojmu „slepá vůle“ od Arthura Schopenhauera, který je vysvětlován metaforou, že vůle je jako statný slepý muž, který na ramenou nese chromého ale vidícího muže (vědomí). Takže podle mého to vypadá, jakoby „slepá vůle“ byla jedním z prekurzorů vzniku pojmů „sobecký gen“ a „slepý hodinář“, přičemž neodarwinismus se mi jeví kompatibilní s nejen Schopenhauerovým iracionalismem.

A když tvrdíš, že „inteligence je geneticky dědičná“ a v dětech zůstane „námi zvýšený potenciál“, tak to zní jako lamarckismus, který je převážně vyvrácený až na pár velmi specifických případů, které se týkají spíše jednobuněčných organismů. Mnohem pravděpodobnější je epigenetická dědičnost, ale momentálně neznám studii, která by to v případě inteligence vyvracela či potvrzovala. A možná nejpravděpodobnější je kulturní dědičnost, resp. když jsou inteligentní rodiče, tak na své dítě mluví o to inteligentněji než jiní rodiče, čímž spíše může dítě dosáhnout vyšší inteligence, než kdyby ho vychovali méně inteligentní rodiče.

Mohl bych toho namítnout víc, ale vybral jsem to, co mi přišlo nejzajímavější. A jak už jsem psal, každopádně si cením snahy o nějaké zamyšlení.
přidáno 28.02.2019 - 18:01
komentářů3
Eleanthir: Děkuji za vysvětlení, jsem s ním zcela spokojený/á. :-)
přidáno 27.02.2019 - 20:37
komentářů3
Singularis: Drahý (drahá, chceš-li :P) Singularisi, vážím si toho, že ses zastavil a přečetl jsi pokračování mého románu, jenž jsem po čase opět rozproudil. Po letech už mám zase více námětu kudy jej ubírat a co se týče pravopisu, nebojím se používat "nespisovné" termíny jako jsou třeba kury místo slepic, je to holt kraji, z něhož pocházím.
Ohledně Tvé otázky, uznávám, že mi ještě chybí ohromné množství historického vzdělání a chci aby tento román nebyl pro smích. Vycházím z premisy, že cílem germánských nájezdníků, především dále na jih nebyla genocida tamních keltských obyvatel za účelem obsazení vesnic svou populací, nýbrž loupení a případné znásilňování. Podobně se nakonec chovali i Slované o několik století později, kdy už keltové ztratili svou výbojnost a stáhli se do výhodných defenzivních oppid na kopcích jako je zorvna Vysoké Pole na Valašsku (podle E.Šimka, dle mnohých ale diskutabilní). Ti co zůstali v dolinách nebyli povražděni, ale poslovanštili se.
přidáno 26.02.2019 - 17:56
komentářů3
Přinejmenším tato kapitola mám moc příjemnou atmosféru a láká k dalšímu čtení. Děj je také povedený, pravopis trochu pokulhává (např. „bestije“), ale to nevadí, čte se to dobře, a kapitola má přiměřenou délku, aby se dala přečíst najednou. Ale nejlepší je stejně ta atmosféra, hlavně během cesty...

Asi je to jen neznalost reálií, ale nějak si nedovedu představit, jak se k Dubhově ženě dostala vyprávění obyvatel severněji situovaných vesnic. To ti obyvatelé přežili přepadení, přišli jim o tom vyprávět a pak se vrátili do svých vyrabovaných vesnic?
přidáno 03.03.2018 - 07:01
komentářů2
Singularis: Přečti si poslední dva verše.. ☺
přidáno 15.02.2018 - 18:00
komentářů2
Připomnělo mi to článek https://cs.wikipedia.org/wiki/Rychlerostouc%C3%AD_d%C5%99eviny . Souhlasím v podstatě s každou myšlenkou, kterou tam zaznamenávám, jen příliš nevím, co s tím kdo může dělat.
přidáno 05.02.2018 - 10:56
komentářů7
Děkuju Vám, drazí kolegové! Pravda, že první strofa nedávala fyzikální smysl (usmažené-tekuté), vznikla provoplánově. Dovolil jsem si ji upravit, snad se v ní najde smysl alespoň...filosofický :-))
přidáno 02.02.2018 - 15:55
komentářů6
Jako miniatura dobrý, ale nevím jestli bych to zhudebnil. Důvodem je poslední verš. Květák z toho dělá tak trochu vtipnou básničku, místo vážné, ale jinak není co vytýkat
přidáno 02.02.2018 - 15:52
komentářů1
Jo jako klasická punková, dobrý.
přidáno 02.02.2018 - 15:46
komentářů7
Midagere: tady musím ohledně první strofy souhlasit. Nejspíš bych ji zrušil. A taktéž doufám že se pochlubíš s metalovým zhudebněním
přidáno 02.02.2018 - 15:38
komentářů1
Nevyvěrá - vyvěrá ( jedno z toho změň )
3. sloka 3. verš. Sliznu tvojich očí stín
Poslední sloka nedává smysl. Respektive slovo zas. Změň to třeba na i kořeny
přidáno 02.02.2018 - 11:48
komentářů7
Zní to dobře - co dobře, luxusně, jen to první dvojverší mi tam prostě nesedí. Všechny ostatní verše mají svůj rytmus a sedí k těm dalším, ale v těch prvních dvou se pořád ztrácím. Jinak je to skutečně skvělé. (A plusové body za tož, moc básníků to nepoužívá.) A pokud z toho má být píseň, tak doufám, že to aspoň bude pořádný heavy metal ;)
přidáno 02.02.2018 - 11:28
komentářů7
vasikk: Pochybuji, chlapče.
přidáno 12.12.2017 - 22:35
komentářů7
mám lepsí
přidáno 20.09.2017 - 07:22
komentářů7
Dobré...
přidáno 05.08.2017 - 08:32
komentářů1
Ten příběh se mi začíná líbit. Dva momenty mě pobavily: "Že ty sis zakouřil čarodějné býlí, ty prevíte?...a beze mě!" :-D A pak "Měl by sis sundat ty promočené kalhoty. Vlastně si sundej všechno."

Připadne mi to dost rychlé, úplně jsi přeskočil jakýkoliv svatební rituál. (A ten tam hodně chybí.) Chtělo by to třeba něco takového: http://blanensky.denik.cz/zpravy_region/v-roli-oddavajiciho-drui
d-v-letovickem-isarnu-se-odehrala-keltska-svatba-20150510.html


Jinak, zlepšil ses v pravopise, už jen to ů místo ú v názvu... :-)

Trochu mi nesedí ten nachový orel, pokud jsem kdy viděl/a římskou vlajku, ten orel byl vždy zlatý, nachové bylo jeho pozadí. (Ale nevylučuji, že to střídali, podobně jako komunisté s rudou hvězdou.)

A ten bójský respekt k matce Přírodě je mi sympatický, v dalších kapitolách bych se rád/a dozvěděl/a podrobnosti.
přidáno 03.08.2017 - 17:50
komentářů1
Nezamlouvá se mi začínat příběh bitvou, vždyť i Pán prstenů začíná oslavou narozenin. Ale uznávám, že popisovat bitvu je snažší než zajímavě líčit všední záležitosti (jako se mi povedlo https://www.psanci.cz/dilo.php?dilo_id=31294-plytka-hygiena-hlav
y
). Při čtení mi vadí, že mi často není jasný podnět věty; někdy ho lze odtušit z kontextu, ale hodně se to plete. Třeba ta věta o krkavcích zní, jako že krkavci s krátkými meči nemají mnoho nadějí a brzy těm rychlejším z Římanů rozevřou své chutné útroby. Ale vzhledem ke kontextu se mi nějak nezdá, že by byla míněna tak. Asi by to chtělo víc používat vlastní jména a vyjádřený podmět.

Potěšily mě přechodníky. Zajímal by mě Tvůj názor na tvarosloví přechodníku přítomného. Já jsem pro to používat jeho ženský tvar (např. těšíc se) pro všechny rody, ale odlišovat množné číslo (těšíce se), přestože to obvykle nemá informační hodnotu, neboť přechodník se vždy vztahuje k podmětu, jehož číslo lze odtušit podle dalších větných členů.

"Freilach a Analeach se mezitím vynořili z křoví severozápadně od tábora a v doprovodu stovek spolubojovníků vtrhli do tábora" zní hrozně neohrabaně. I próze prospěje, když je vypilovaná, jako se Ti to povedlo s Fénixem. Neznělo by třeba "Z křoví na severozápadě se vynořili Freilach a Analeach a vtrhli do tábora se stovkou spolubojovníků" lépe?

A mimochodem, chválím používání typograficky správných uvozovek „“.
1|2|3|4|5|6
»jméno
»heslo
registrace
» autoři online
oslov radek
» narozeniny
Wendy Janov [5], Sasanka [9], Džejný [9]
» řekli o sobě
journeyman řekl o Severka :
Severku sice neznám osobně, viděl jsem ji na přibližně přesně jediné fotce (s prostějankem). Jedinej kontak, co spolu máme, je ten, že ji čtu. A stojí to sakra za to. Nejkvalitnější široko daleko. (Ano, toto je reklama!)
TOPlist

Chat ¬

- skrýt/zobrazit chat -


Poslední aktivity ¬


Nejčastěji komentující
v minulém měsíci ¬

A B C


Tapety na plochu ¬


Wallpapers

WallpapersNajlepsie online hry

Najlepsie hry recenzia

Studio Handi

Oficiální webové stránky autorského studia handicapovaných umělců, stu

Ipad mini 5

Čtení i psaní na iPadu vás bude bavit!

Ostružina

Zábavný blog plný fotek nejen o bydlení, dekoracích, zahradě.

© 2007 - 2021 psanci.cz || || Básně | Povídky | Webdesign & Programming || PREMIUM účet za povídku