povedla se mi trošku sporná úvaha
přidáno 21.10.2013
hodnoceno 5
čteno 1226(22)
posláno 0
V Čechách existuje několik diskuzních evergreenů, kde je každá další diskuze jen přiléváním leteckého benzínu do už tak dobře hořícího ohně. A právě jednomu z těchto „hořlavých“ témat bych rád věnoval tuto úvahu.

Pokud čelíte lidem na ulici, kteří nadávají na cikány, je dobré se jich zeptat: A vy byste se chtěl narodit jako Rom, s tmavou pletí, do sociálně vyloučené lokality?

Tuto poněkud provokativní otázku jsem po přečtení jednoho článku nahodil na svou facebookovou zeď a čekal. Čekal jsem, zda se někdo chytne.

A chytla se jedna slečna. Na mou otázku sice neodpověděla, nicméně mi položila do komentáře seznam otázek, které celkem odpovídají rozšířeným myšlenkám o Romech:

A proč jsou tak hluční? Proč nechtěj makat, jako všichni ostatní? Proč jen sajou prachy ze státu? Proč se jich každej zastává a na bílí se sere? Když napadne bílej Roma, tak z toho dělaj nevim co, ale když je to naopak, tak se neděje nic? Tohle je absolutně nesprávný. Jo, a jsem rasista! Nikdo si na mě nikdy nedovolil to, co cikáni! Vidím partu mladejch cikánů a vím, že bude problém…

Rozhodl jsem se tedy pojmout tyto otázky jako osnovu své slíbené úvahy. Nuže – otevírám kanystr a jdu přilévat benzin do ohně svými odpověďmi.

Q: A proč jsou tak hluční?

A: To je dost široce položená otázka. Nejdříve je nutné upřesnit, jak hluční. Každá hlučnost má totiž jiný důvod. Můžou na sebe například hulákat na ulici, můžou do noci „oslavovat“, jejich výrostci si můžou velmi hlasitě pouštět hip-hop. Za hlučnou můžeme konec konců považovat i cikánskou cimbálovou kapelu, když nás shodou okolností ruší ze spánku.

Odpovím protiotázkou: A proč jsou bílí tak hluční?

Vždyť co jiného než hluk je to, když se v první slunečný jarní den po zimě rozjedou na všech zahradách okolo sekačky, na některých dokonce dvě? Co jiného než hluk je hučící venkovská diskotéka ve tři ráno v noci? Co jiného než hluk je noční vyřvávání bílých opilců?

A tady jsem to, myslím, ukázal jasně: Hluk souvisí s etnicitou člověka jen naprosto minimálně*. Pokud si myslíte opak, chci vidět metodiku, kterou se to pokusíte změřit. Tiší Romové bezpochyby existují, akorát o nich není tolik slyšet, právě proto, že jsou tiší.

Q: Proč nechtěj makat jako všichni ostatní?

Abych mohl odpovědět, podívám se nejprve na ty Romy, kteří pracují. Pominu zloděje a žebráky, o těch si myslím to samé jako o jejich bílých protějšcích. Pominu ty, kteří vykonávají „normální slušná“ povolání, jako je třeba řidič autobusu.

Kdo nám zůstal? Asi tak dvě skupiny. První z nich jsou různí kopáči, zedníci a jiné nekvalifikované dělnické profese. Druhá skupina jsou ti Romové, kteří dělají uklízeče obracejících se rychlíků například ve Vršovicích nebo na Smíchově. To je velmi nevděčné povolání a to, že ho dělají, rozhodně dokazuje, že pracovat chtějí nebo potřebují.

Řekl bych, že ti ostatní se dělí na „nemohou“ a „nechtějí“.

„Nemohou“, protože nemají odpovídající vzdělání, protože zaměstnavatelé raději na to samé místo přijmou někoho bílého (kromě toho, že jste Rom, vás stejně spolehlivě může diskvalifikovat záznam v rejstříku trestů).

„Nechtějí“, protože vidina toho, že budou dělat celý život uklízečku nebo kopáče, nezní moc lákavě. Pro nikoho.

Domnívám se též, že mnozí z těch manuálně pracujících pracují načerno. Papírově jako nepracují, ve skutečnosti ovšem „makají jak barevní“, použiju-li ustálené sousloví**.

Q: Proč se jich každej zastává a na bílý se sere?

Tady bych rozhodně neříkal „každej zastává“. Přeformuluji otázku na: „Proč nikdo neřekne na plnou hubu, co si myslí?“

A tady bych řekl, že se projevuje pokrytectví. Mnoho politiků a novinářů si určitě myslí nepěkné věci o Romech, ale neodváží se je říct, protože v jejich odvětvích je silná konkurence a zástupy jiných politiků a jiných novinářů jen čekají na to, kdy ti první udělají nějakou chybu. A provolání „Fůůůj! On je rasista!“ se zatím dá dobře použít na likvidaci konkurence.

Potom zde máme různé socialisty, aktivisty a ochránce lidských práv. U nich je důvod „obhajoby Romů“ v kontextu jejich víry a světonázoru pochopitelný. Házení do jednoho pytle se jim (oprávněně) příčí.

To, že je oficiálně slyšet hlavně ta druhá skupina je dáno snahou o politickou korektnost*** a již zmíněným pokrytectvím.

A proč se sere na bílý? No, řekl bych, že odpověď je prostá: Dnes se sere na každého.

Q: Proč jen sajou prachy ze státu?

O problému zneužívání sociálních dávek už bylo napsáno dost. Čtenáře odkážu na článek Ondřeje Lánského Kdo zneužívá sociální dávky**** otištěný v deníku Referendum, který tento fenomén dokumentuje řečí přesných čísel. Já sám do té problematiky moc nevidím a zastávám názor, že s tou vší byrokracií okolo by sociální dávky mohli zneužívat leda právníci.

Z vlastní zkušenosti, jako člověk který má čtyři mladší sourozence, jen řeknu, že mít děti rozhodně není „zdroj příjmů“, ba naopak, je to pěkně „drahá zábava“. Už jen všechny ty sešity, třídní fondy a podobné věci, co se platí každý rok v září, jsou celkem pálka. Ano, vzdělání je v Čechách (díky bohu) zatím sice zdarma, nicméně i tak se prodraží. A není to jen vzdělání…

A co jediná účelová dávka specifická pro Romy, ta na podporu středního vzdělávání Romů*****? Zastávám jednoduchý názor — čím více Romů s maturitou tu bude, tím lépe. Pro všechny.

Q: Když napadne bílej Roma, tak z toho nadělaj nevim co, ale když je to naopak, tak se neděje nic?

Zde bych neřekl, že se neděje nic. Takové útoky vyvolají obvykle silnou odezvu u místní komunity. Mnoho z těch protiromských demonstrací začalo právě podobným napadením.

Stejně tak velkou odezvu vyvolají rasistické útoky na Romy. To je jedno z těch mediálně vděčných témat, které se rozmazává jak rozšlápnutý slimák dlouho po původní události.

Jinak orgány činné v trestním řízení by se měly snažit v obou případech, pokud se tak neděje, je něco špatně.

Ale na jedné věci se doufám shodnu i s rasisty: Házet zápalné lahve do domu, kde spí děti, je blbost! Blbost, protože kdybych to nazval zvěrstvo, urážel bych zvěř.

Q: Nikdo bílej si ke mě nedovolil to, co Cikáni. Vidím partu mladejch Cikánů a vim, že bude problém. Bojim se jich.

A tady jsem se dostal k jádru pudla. Těžko můžu chtít například po někom, koho v dětství třikrát přepadli Cikáni, aby nebyl rasista. Dost nadělají média, dost nadělají různí Vandasové a spol., ale bohužel je tu stále ta část, kterou je špatná osobní zkušenost.

Já jsem vyrostl, když to řeknu ošklivě, v „etnicky čisté“ vesnici. Místní svině byly bíle a místní dobráci taky bílí. Nepovažuju se za rasistu. Přesto si ovšem například nevybírám tu zkratku, která vede v Holešovicích skrz místní převážně romskou ubytovnu. Jeden nikdy neví.

A stejně jako koluje mnoho předsudků o Romech, kolují i předsudky o rasistech. Takový rasista nemusí být nutně jen manuálně pracující holohlavec v tričku Thor Steinar. Rasista může být i normální vzdělaný kravaťák, stejně jako hezká mladá holka.

Stejně tak bychom si neměli myslet, že to, co říkají rasisté, je vždycky jen lež. Například tvrzení „ve středověku bylo legální zabít Cikána“ je pravdivé. Ano, na mnoha místech ve středověku skutečně podobný zákon platil. Z toho ovšem rozhodně nevyplývá, že by tomu tak mělo být i dnes!

Poslední dobou se též začínám přiklánět k myšlence, že rovnost všech lidí před zákony je umělá myšlenka. Ale o to víc bychom si ji měli bránit. Ne každý stát to totiž má!

Stejně tak jako není dobrý nápad házet do jednoho pytle všechny rasisty, není dobrý nápad házet do jednoho pytle všechny Romy. Měli bychom je posuzovat individuálně, člověk od člověka, jako to děláme s bílými.

Tenhle je zloděj, tenhle žebrák, tamten kopáč, tamten řidič autobusu a tamten hraje v cimbálovce. Ti, co jsem jmenoval, můžou být Romové, ale stejně tak to mohou být i bílí.

----

Ad *: i když se říká, že například Italové jsou hlučnější než třeba Poláci nebo Japonci. Říká se tomu „jižní temperament“.

Ad **: Všimli jste si, kolik ustálených sousloví je docela rasistických? Už jenom jezdit načerno…

Ad ***: http://www.denikreferendum.cz/clanek/11822-kdo-zneuziva-socialni
-davky

Ad ****: Proto se taky zrodil termín „nepřizpůsobiví“

Ad *****: Negarantuji, že ještě existuje.

* * *

Vyšlo v prvním čísle časopisu Neslyšný kočkopes. Viz http://kockopes.tumblr.com/post/64151497731/vyslo-prvni-cislo
přidáno 05.11.2013 - 12:57
Zeptám se, proč je mnohem větší "cikánský rasizmus" než "vietnamský rasizmus"?? Odpověď bude nejspíš v tom kolik (procent) cikánů má konflikt se zákonem, kolik vietnamců a kolik bílých. (Kolik procent cikánů a vietnamců je na podpoře)
Můžeš namítnout, že je proto, že cikáni často ani nedokončí ZŠ a neseženou práci. Zeptám se - a v čem mají vietnamci výhodu? Když přišli neznali jazyk a neměli vzdělání stejně jako cikáni. Dnes patří vietnamské děti k těm nejlepším. Vietnamci sem totiž přišli s tím, že budou makat, aby jejich děti mohly studovat a "měli se lépe". Cikáni jsou spokojení se současným stavem. nenutí děti, aby se učili. Proč? děda kopáč, táta kopáč, syn kopáč. ještě nedávno (možná i dnes) se na cikánské nevěstě cenila schopnost čórky - kapesních krádeží. Dodnes jsou cikánské pohádky o tom, jak šikovný cikán okradl hloupého a bohatého bílého (a udělal tím "správnou" věc).
Řešení tohoto problému není v (levicové) legislativě o pozitivní diskriminaci. (Pro zajímavost dva odkazy na pozitivní diskriminaci v USA: http://neviditelnypes.lidovky.cz/usa-paralela-bez-zaslouzeneho-d
opadu-2-dxa-/p_zahranici.aspx?c=A130730_223647_p_zahranici_wag

http://neviditelnypes.lidovky.cz/usa-v-boji-proti-rasismu-vpred-
k-vetsi-umrtnosti-f6y-/p_zahranici.aspx?c=A130915_202910_p_zahra
nici_wag)

Dokud budou sociální dávky (+ bokovky) stačit na slušnou (z pohledu cikánů) úroveň života, nebudou mít důvod něco měnit - nutit děti studovat, snažit se získat a udržet zaměstnání).
Nevím, jestli to je pravda, ale četl jsem, že pokud někdo celý život pracuje za minimální mzdu, dostne od státu minimální mzdu. Pokud je ale celý život nezaměstnaný, dostane průměrný důchod.
přidáno 29.10.2013 - 20:24
to je tak blbá úvaha, že se mi ani nechce do diskuze o ní :-D
přidáno 29.10.2013 - 18:30
Moc hezky jsi to uvedl. Názorový evergreen.
přidáno 21.10.2013 - 22:39
Devils_PIMP:

> Jen cekam kdy ti prileti prvni sutr mezi oci.

Až tak? Ou. :P

> kdyz uz se clovek narodi potazmo pristehuje do jine zeme

To je velký problém pokud se probírají druhé a následující generace národnostních menšin. Oni se totiž nenarodí do „jiné země“, ba naopak, jejich původní vlast je pro ně „jiná země“. Bude zajímavé a poučné v tomto pozorovat vývoj u českých Vietnamců.

K bílému rasismu: Nevím, co přesně tím bylo myšleno. Nicméně myslím si, že rasismus bývá někdy zneužit i samotnými Romy (ale nemohu to nijak dokázat, je to jen dojem) a to v situaci, kdy ti zlotřilí z Romů něco provedou a pak se vymlouvají slovy: „To je rasismus.“ (Samozřejmě, je možné, že je tento dojem jen součást jakéhosi lokálního mýtu...)

Jinak si moc „bílí rasismus“ nedovedu představit, protože u nás IMHO menšiny nemají zatím tak silné páky (když pominu hypotetické vyhladovění provedené stávkou Vietnamských večerek :D )
přidáno 21.10.2013 - 13:45
Jen cekam kdy ti prileti prvni sutr mezi oci.

Odpovim na tvou otazku. Ne opravdu bych se nechtel narodit jako Rom. Vis jsem presvedcen o tom, ze kdyz uz se clovek narodi potazmo pristehuje do jine zeme, je vice nez povinnen prijmout krome zakonu dane zeme i jeji kulturni standarty a ne se bezhlave drzet sveho. NE nerikam ze by clovek mel uplne zapomenout ma sve koreny. Ja take nosim Ceskou republiku vsude kam chodim. Je proste potrebne najit jakysi kompromis. Myslim ze prevazny problemem neni otazka Romu jako takova ale otazka tzv. bileho rasismu na kterou se proste silne zapomina a zahlazuje se prave timto pseudoromskym problemem. Vyresime-li legislativne I bily rasismus pote se budeme moci zacit zabyvat ostatnim....

Pokud chcete vložit komentář, musíte se přihlásit.
Romské otázky : trvalý odkaz | tisk | RSS komentářů | podobná díla

Následující dílo autora : Za Libeňským mostem
Předchozí dílo autora : Zázvor aneb Malá volební hudba

»jméno
»heslo
registrace
» narozeniny
Mouinek [12], Onkel [12], Danula [9], Nemesis Moriko [9], Dominik hrušat [4]
» řekli o sobě
Severka řekla o shane :
Mé Sluníčko....které píše krásnou poezii...;) moc si tě Mirku vážím, i když jsme si v poslední době moc nepovídali...děkuji ti za podporu...za tvá vřelá slova...za tvé přátelství...
TOPlist

Chat ¬

- skrýt/zobrazit chat -


Poslední aktivity ¬


Nejčastěji komentující
v minulém měsíci ¬

A B C


Tapety na plochu ¬


Wallpapers

WallpapersNajlepsie online hry

Najlepsie hry recenzia

IPhone 14 Pro

Na velkém iPhonu 14 Pro vám půjde skládání básní pěkně od ruky.

Ostružina

Zábavný blog plný fotek nejen o bydlení, dekoracích, zahradě.

© 2007 - 2023 psanci.cz || || Básně | Povídky | Webdesign & Programming || PREMIUM účet za povídku