Povídka o andělu nebo ďáblu? A taky o junk DNA.
přidáno 30.09.2012
hodnoceno 33
čteno 1253(12)
posláno 0
Mladý asistent proběhl napříč místností ke skleněným dveřím a stiskem tlačítka je otevřel. Bytost, která před ním stála, se člověku podobala jen vzdáleně. Celé tělo až na obličej měla pokryté jemným bílým peřím, dlouhé ruce nesoucí křídla s mohutnými letkami byly zakončeny čtyřmi prsty. Velikým černým očím chyběly panenky i obočí. Hladké, sněhově čisté tváře lemovalo chmýří podobné jemným vláskům.
„Andělko, pojď, musíš pryč,“ vykřikl mladík a ukazoval do chodby.
Andělka se něho pousmála drobným kroužkem svých úst a zabublala odpověď:
„Dryd nhennííí nóóócc.“
„Já vím, že není noc, ale musíme jít – slyšíš?“
Odkudsi se ozývaly rány a zlostný křik.
„Honem pojď! Nesmí tě tady najít, ublížili by ti.“
Andělka vykročila za chlapcem. Při chůzi se nemotorně kolébala na štíhlých nohách téměř bez chodidel, jen s dlouhými prsty připomínajícími široké pařáty. Prošli chodbou a pak napříč sálem na terasu.
Rány a křik tady byly zřetelnější. Přidalo se praskání ohně a štiplavý zápach dýmu. Mladík zadržel bytost gestem ruky, opatrně se přiblížil k okraji a nahlédl dolů. Poté jí pokynul, aby šla blíž.
„Podívej, to jsou ti zlí lidé.“
Muži a ženy vynášeli klece s drobnými zvířaty a házeli je do plamenů. Jeden právě vyvlekl na řemenu psa a druhý ho praštil tyčí přes hlavu. Zoufalé vytí utichlo až po dalších dvou ranách.
„Próóóóč Réééka zabbíííl?!“ Andělka se víc předklonila: „Chůůůůddááák Reeekk!“
„Balkon! Podívejte se nahoru!“ Kdosi ji zahlédl.
„Leť tam,“ mávl mladík rukou k zalesněným kopcům na obzoru, „někde se pořádně schovej. Až bude klid, přijdeme si pro tebe.“
Bytost pokývala hlavou a vznesla se.

-----------------

„Posaďte se, pane doktore,“ pokynul mu starší muž v kolárku s malou bradkou, „pan biskup by si s vámi rád promluvil.“
„Pane Marku,“ ujal se slova zachmuřeně se tvářící biskup, “asi víte, že naše katolická církev není zrovna nadšena směřováním vědy v poslední době. Geneticky modifikované rostliny a živočichové, klonování, kmenové buňky a další a další. A za vším stojí touha člověka po zisku, aby dosáhl o několik procent větších výnosů, aby nadojil o litr více mléka, aby mohl prodat pacientovi drahý náhradní orgán. Díváme se s nelibostí na to, jak se člověk ve své ješitnosti a zpupnosti snaží dostat na roveň Boha. A vy, pane Marku, vy jste teprve zvláštní případ. Vám nestačí hrát si s jednotlivými geny, vy prý přímo tvoříte chiméry, spojujete jednotlivé tvory a nezastavil jste se ani před člověkem. Co je pravdy na tom, že jste vytvořil křížence člověka a ptáka?“
„Ne, pane biskupe, nikdy jsme se o zkřížení člověka a ptáka nesnažili, ani jsme nepřenášeli ptačí geny do lidských nebo naopak.“
„Nesnažte se lhát nebo vykrucovat. Naši lidé viděli nějakého tvora. Celý bílý a létal kolem zámečku, ve kterém sídlí váš genetický ústav. Oni ho považovali za anděla! Hlupáci! Kdybych si myslel, že jste vytvořil anděla, musel bych vám přiznat, že jste dokázal totéž co Bůh. Jenže to nebyl anděl, že. My nežertujeme, pane Marku, a jsme odhodláni předat celou věc soudu. Nedovolené pokusy s lidským genetickým kódem, to je trestné i podle světských zákonů.“
„Tak proč jste o tom se mnou chtěl mluvit?“
Biskup se předklonil v křesle dopředu:
„Velice nerad bych z vás udělal mučedníka, který stvořil anděla. Chci vědět, co je ten tvor zač!“
„Dobře, řeknu vám to, stejně jsme se rozhodli celý výzkum zveřejnit, ale nevím, jestli… jsou k tomu potřeba určité znalosti genetiky…“
„Zkuste to se mnou. Církev musí mít odborníky na každou oblast. Studoval jsem biologii, i když ne specielně genetiku, stejně můžete směle mluvit. Ale pravdu, samozřejmě.“
„Jistě, nic než pravdu. Tedy, náš ústav se zabývá čtením genomů a významem genů. Jistě víte, že v lidské DNA je kromě oblasti s geny také veliká část, které se říká junk DNA, hluchá, zřejmě nic nekódující DNA. A protože tento balast zabírá skoro devadesát procent lidské DNA, soustředil se poslední výzkum právě na něj. Navíc se zjistilo, že některé části junk DNA máme naprosto stejné se všemi obratlovci! To je naprosto fantastické. Proč se zbytečné, nefunkční úseky udržují za pomoci složitých samoopravujících mechanizmů miliony let v identickém stavu? Když nejsou k ničemu, jaký to má smysl? Náboženství tohle neřeší, že.“
„Ne náboženství se tím opravdu nezabývá, to vychází z absolutní Boží pravdy. Ale zatím jsme se nedostali k jádru problému.“
„Už jsme u něj. Při studiu junk DNA jsme hledali nějaké podobnosti s úseky, na kterých se nachází geny. K tomu jsme vyvinuli program, který testoval i formální analogie. No, a objevili jsme určitou pravidelnost. Něco vzdáleně připomínajícího geny právě v té části DNA společné všem obratlovcům. Při troše fantazie to vypadalo, jako by každý obratlovec měl kromě své vlastní genetické výbavy i genom dalšího tvora založený na podstatně odlišném základu. Ovšem stejného tvora měla ještěrka, slon i člověk. Není to fantastické?“
„Spíš neuvěřitelné.“
„Ano, neuvěřitelné. A pak mě napadlo ještě fantastičtější vysvětlení – v době, kdy se teprve formoval řád obratlovců, navštívila naši planetu mimozemská civilizace. Z nějakého důvodu Zemi nekolonizovala, ale obtiskla, přidala svůj genom do tehdy nejrozvinutějšího druhu.“
„To si ho jako schovali na horší časy? Proč?“
„V podstatě ano. Zakonzervovali ho na stovky milionů let do doby, než se na Zemi rozvine civilizace na takovou úroveň, kdy to bude schopna zjistit a jejich druh zase oživit. To zas není tak úplně blbý nápad.“
„A jak to souvisí… nechcete říct, že…“
„Přesně tak. Nám se podařilo objevit přepínač DNA. Tak říkáme sekvenci DNA kódující, který z těch dvou tvorů se vlastně vyvine.“
„Vy chcete říct, že ten anděl…. je mimozemšťan?“
„Víte, já neznám živočišný druh anděl. To, že se zdánlivě podobají andělům, jak si je představuje křesťanství, je zřejmě čistě náhodné.“
„Jak dlouho? Jak je starý?“
„Necelé tři roky. Není ještě dospělý.“
„Pane doktore, říkal jste, že se to chystáte zveřejnit? Nic takového. Musí to zůstat utajeno, alespoň, než se o tom poradíme v Římě.“
„Proč? Co s tím má papež společného?“
„Vy jste odborník na genetiku, ale tohle je také záležitost psychologie a hlavně teologie. Přepínač. Jen si to uvědomte! Domyslete to z pohledu Stvořitele. V jedné poloze anděl a v druhé? Co asi?“
„Pane biskupe,“ muž s bradkou se mu naklonil k uchu, „obávám se..…právě teď… páter Fary…. pozdě.“

--------------------

„A co je s těmihle?“
Páter Fary držel v ruce klec s šedozelenými myškami zcela bez srsti. Obrátil se na muže v bílém plášti, kterého tiskly hroty vidlí ke stěně.
„Mají vypnutý gen pro tvorbu srsti,“ hlesnul.
„Ďáblovo dílo! Rouhání! Všechno se tady příčí záměru Božímu!“ Podal klec jednomu ze svých pomocníků: „Hoďte je do ohně, ať plameny spálí ty nepřirozené tvory.“
Otočil se zpět k laborantovi:
„Kde schováváte to monstrum? Toho ptačího člověka? Mluv, nebo to tady zapálíme všechno!“
„To nemůžete! To je protizákonné,“ odvážil se namítnout laborant.
„Můžeme! Protože my se řídíme zákony Božími a ty jsou výš než lidské a…“
Zvenčí se ozývaly výkřiky, ale počáteční rozhořčení a zášť se měnila v obdiv a pokoru. Páter vyběhl před dům a podíval se vzhůru.
V jasném odpoledním slunci jen několik desítek metrů nad nimi kroužila zářící okřídlená bytost.
„Anděl,“ zašeptal páter Fary, „opravdu anděl!“ V náhlém popudu vztáhl ruce k nebesům a zvolal:
„Anděl! Posel Boží nás přišel podpořit v našem spravedlivém hněvu! To nám náš Otec vzkazuje, že dobře činíme, když vykořeníme tohle semeniště hříchu a bezbožnosti…“
„Próóóč zháááábííílllííí Rhééékkkááááá?“
Táhlý, klokotavý nesrozumitelný zvuk všechny zaskočil.
„A zazněl zvuk trub nebeských! Soudný den nastal. Anděli, pojď k nám! My žijeme v pravdě, my nenávidíme hřích!“
Anděl jako by ho slyšel, přitáhl křídla a začal k němu klesat.
„A my budeme ti, kteří budou spaseni!“
Když byla Andělka těsně nad páterem, vysunula drápy a v kruhu široce roztažených úst odhalila stovky jako jehly ostrých zubů…
přidáno 28.11.2013 - 17:39
Povídka je zajímavá a debata nad ní také. Pointa se mi moc líbila :-).
přidáno 22.02.2013 - 22:44
Vladan má pravdu v tom že byste na konci toho dialogu byli ve stejném stavu jako na začátku (takže by to nebylo jako v těch dialozích řeckých filozofů).

Že chce málokdo pochopit své oponenty? To je věčná škoda!

Například já se ze všech sil snažim pochopit takové ty patnáctileté děti s plackou Karla Schwarzenberga (oni ho nosí ještě teď!). Nevolil jsem ho a právě proto je pro mě dost důležité vědět pro by ho tyhle děti volily....
přidáno 22.02.2013 - 10:28
Severak: Vladan: My dva? Spolu ? No..pracovali jsme trochu společně na sborníku ( Vladan o hodně více ) a vím, že se mi s ním pracovalo dobře...a co víc...bylo mi tak fajn před vánoci, že jsem se cpala jen čokoládou ...on teda tvrdil, že na druhém konci dělal to samé, ale věřte mu...já pak budu jako koule...a on ? No, věřím mu ...věřít je základ víry :)

Možná by to stálo za uvažování, díky Severáku za tip :)
přidáno 22.02.2013 - 10:22
Severak: myslím, že rozhovor ateisty a křesťana by zajímal jen nepatrnou část čtenářů... Málokdo chce "pochopit" své oponenty.
přidáno 21.02.2013 - 23:35
Vladan: skvělá pointa, uplně vidim ty zoubky (představuju si trochu piraň :-D )...

taron: ,,nevěřící si postavili člověka na nejvyšší místo mezi živými tvory" - to je zajímavé, já z téhle myšlenky (tzv. koruny stvoření) vždycky podezříval křesťany...

taron & Vladan: nechcete společně napsat nějaký dialog (rozhovor nebo tak něco)? Myslím, že kdyby se to nějak uspořádalo (aby se to plynule četlo) byla by to skvělá filozofická knížka.
přidáno 05.10.2012 - 13:46
Vladan: Ale Jahve nechtěl vraždit lidi ...chtěl beránka ...prvorozeného ...jako symbol Ježíše, kterého nakonec zavraždili sami lidé ...a od té doby se nemusí obětovávat Bohu nic živého.... - pěkná pohádka , co ?
No...dále ...homo, bi ..je to jedno...i v přírodě jsou homosexuální zvířecí páry, nějaké procento tu je ...já homosexualitu neodsuzuji ...je to vyjímka, která potvrzuje pravidlo a jsem vděčná Bibli za to , že není normální spát i s muži i s ženami , prostě podle toho , kdo se zrovna naskytne ... dobrá ukončíme to ,těším se na další diskuzi,další tvou povídku...
přidáno 05.10.2012 - 11:27
Že země je středem vesmíru taky "fungovalo" tisíce let. Ono to, že něco "funguje" ještě neznamená, že to tak funguje doopravdy = že je to pravdivé vyjádření stavu.
Například k eliminaci vlivu čarodějnoc fungovalo upalování - taky po staletí. K eliminaci vlivu křesťanství za komunismu fungovalo vězení.
přidáno 05.10.2012 - 11:22
taron: Podle mě obětování bohu = zavraždění
V tom případě se vyjadřuj přesně a rozlišuj homosexuály a bisexuály (jsou schopní obojího). Proč homosexuální styk homosexuálů přijímáš a bisexuálů ne?
Já to myslel tak, že se bůh smiřuje s lidstvem, které „uhnulo“ – ale to nic nemění na tom, že Bůh nevěděl, KAM uhne = není vševědoucí!
Milovat ne – v našem chápání slova, spíš vážit si – ale bez citu. Já mluvím o „bezcitných lidech“ ve smyslu, že potlačují projevy citu na obě strany – jsou neutrální, roboti, ne že jsou zlí.
přidáno 05.10.2012 - 10:57
Vladan: No ..vona to možná je pohádka, možná ne..a to chci zjistit a pomaličku zjisťuji , že to pohádka asi není...protože to funguje....ale kdo si nevyzkouší , tak popozná , nepochopí...je to návod na lepší život ...život co má smysl už v tom samotném základu - ŽIVOT !

Jo ..už jsem tu jednou psala, že vyzkoušet si různé teorie nemusí být špatné ...
přidáno 05.10.2012 - 10:52
Vladan: Naopak , Bůh chce bytosti , kteří ví , co je správné, kteří si za pravdou stojí a umí pro ni i zemřít, Bůh chce bytosti ,co se umí obětovat pro druhé, ponížit, milovat druhé, bytosti , co jsou do určité míry cílevědomí ( k dobru ) , co jsou pracovití, láskyplní a bezúhoní, chce lidi , co na sobě tvrdě makají, každým dnem ..i nocí ...a podaří se jim to , když jsou stateční a jdou za Bohem a žádají jeho pomoc ...- Bůh chce spolupráci lídí a pak je schopen jim dát štěstí ..pokud sám nespolupracuješ není možné ,aby ti pomohl, ale to znáš i z našeho občanského života ...
přidáno 05.10.2012 - 10:45
Vladan: Bůh nám dal svobodu rozhodování....a on sám se nemusel smiřovat se sebou ,ale smiřoval se s lidstvem ,které sešlo z cesty svou svobodnou vůlí...podívej , pokud dám někomu volnost, je mi jasné , že může i sejít z cesty...chceš mi naznačit, že Boha to nenapadlo ?
přidáno 05.10.2012 - 10:42
Vladan: Homosexualita ano ...je vrozená, ale jen asi u 5 % obyvatelstva, takže ostatní by homosexuální být neměli ..ale oni homosexuální byli , bylo jim to jedno... takže bylo potřeba naučit lidi , že homosexualita není normální...
přidáno 05.10.2012 - 10:40
Vladan: Ne ve Starém zákoně se prvorození nevraždili, měli být objetováni Bohu, ale jinač, třeba službou, anebo vykoupeni jiným prvorozeným zvířetem...ne lidskou krví...
přidáno 05.10.2012 - 10:38
Vladan: Budu odpovídat po jednom..:Ano, sex dárek Boha, ale za určitých podmínek ...na to nezapomeň...
přidáno 04.10.2012 - 21:33
Cvokhauz: Ty poslyš, nevyhrožovalas před nějakou dobou, že sem hodíš nějakou svoji povídku? Nebo jsem ji přehlédl? Já si tajně slibuju, že když už nerozumím tvým básních, že alespoň povídce bych mohl....
přidáno 04.10.2012 - 21:18
Nechci se s vámi hádat o výzamu nebo poselství křesťanství, nicméně povídka se mi jako sci-fi líbí :)
přidáno 04.10.2012 - 20:55
taron: „všichni obcovali se všemi , dokonce v chrámech, prý to tak bohové chtěli…“ – no a? Orgasmus je dárek bohů, ne? Vlastně podle tebe dárek Boha! Když nám ho dal a pak zakazuje … tsss…
„vraždili se, jen…“ – to křesťané taky. „obětovávali vlastní děti…“ – není ve Starém zákoně oběť syna? Takže se Bůh zhlédl ve svých předchůdcích?
„....prostě zkáza...., znásilňování, homosexualita“ – proč zkáza? Myslíš, že ve středověkých válkách (o novověku nemluvě) se neznásilňovalo? Že nebyli homosexuálové? Mimochodem, ono se zdá, že homosexualita je geneticky podmíněná (možná metylací genů), že počet homosexuálů je více méně v populaci konstantní – jakási variabilita druhu. Tím, že Bůh homosexualitu prohlásil za hřích, tak ji neodstranil, jen „zametl pod koberec“. Ovšem jako všemocný ji mohl lehce totálně odstranit – kdyby chtěl…
Nicméně souhlasíš s tím, že Bůh není vševědoucí, když se musel smiřovat a s tím, že lidstvo je „jiné“.
„už jenom myšlenka , že někoho nenávidím vede k vraždě...“ – takže, když nenávidím kupříkladu Hitlera, koho mám zavraždit?
Mám dojem, že Bůh z nás chce mít bytosti bez citu! Z lásky udělal záležitost pouhé vůle, nikoliv cit, nenávist se nesmí, užívat si taky ne. Takže makat jako robot, na nic se neptat, nic neprožívat… tedy kromě lásky (a strachu) k Bohu. Chápu, že je na nás naštvaný, tohle nesplňujeme :-)
Jenomže katechismus byl základem – a podle tebe je to špatně -> všichni, kdo se jím řídili, byli špatní křesťané… A kolik válek bylo obranných? Co ty ostatní, počínaje dobýváním Jeruzaléma až po válku růží? A co bartolomějská noc?
Ale musím přiznat, že jste si interpretaci "pohádky" přetvořili docela hezky…
přidáno 04.10.2012 - 17:11
Vladan: Ne..Jan Křtitel ještě nebyl křesťan , v pravém slova smyslu , ale on připravoval cestu Ježíši , je to význačná osobnost...říká se , že snad největší z lidí, protože Ježíš je zosobněný Bůh - člověk ....Bůh naprosto věděl předem , že se může stát , co se stalo , proto tento plán , že přijde Ježíš byl už dávno vymyšlen...hele , vem si první civilizace..., co se dělo : všichni obcovali se všemi , dokonce v chrámech, prý to tak bohové chtěli, vraždili se, jen tak, obcovali se zvířaty, nedodržovali žádnou higienu, obětovávali vlastní děti a otroky bohům....prostě zkáza...., znásilňování, homosexualita a tu přižel Bůh k Mojžíšovi a nadiktoval mu - nebudete obcovat se zvířaty, nebudete znásilňovat , nebudete homosexuální, protože to není normální, normální je muž a žena, nebude to a nebudete ono, žena, která menstruuje je nečistá - nebudete s ní nic mít , kdo se dotkne mrtvého je nečistý a tři dny nesmí do chrámu atd. atd...naprosto převratný systém...ale pod pohrůžkou smrti, protože lidi bylo potřeba vychovat....ano , oni se Boha báli a strach je nutil toto vše nedělat....ale Bůh je ve skutečnosti milosrdný, ale musel mezi takovým " dobytkem " už sjednat pořádnou nápravu ...aspoň tu základní...a potom přišel Ježíš a to už je nádstavba vyšší ....Ježíš učil -- už jenom myšlenka , že někoho nenávidím vede k vraždě...jo...takže Ježíš učí...dávat si pozor na vlastní myšlenky, sledovat je, hodnotit a když tak je na začátku utnout ..., protože vedou k zatracení duše - schválně ti to píši takovým naším jazykem ...vedou k výčitkám a znesvěcení sebe samého....a ublížení i druhým....takže základ je v myšlenkách..., ano , křesťané si často myslí ,že jedině jejich učení je nej ...ale chvála Bohu , v dnešní době jsou schopni komunikovat a teolerovat se, naopak přišli na to , že právě tímto vším procházeli očistou - našli spoustu věcí ,které mohou být důležité a na které může mnohý klást důraz , právě proto , že jsme různí a pro každého je i různý život, ale základ je a měl by být stejný a to : Miluj svého Boha celou svou duší, celým svým srdcem a celou svou myslí a miluj bližního svého....a ano , katechismus nakonec schvaluje válku ,ale jen jako poslední možnost, když už jiné mírové akce zkrachovali ...opravdu jako poslední možnost, pokud bude někdo vás usurpovat, tak katechismus schvaluje obranou válku...

Jako i já jsem to dlouho nechápala, ale je tam opravdu základní rozdíl mezi Starým a Novým zákonem ..a ten je v tom , že Ježíš nastolil , tím ,že za nás zemřel, vzal hříchy na sebe a už se nemusí trestat smrtí ...okamžitou , jak to bylo v Starém zákoně, ten, kdo přestoupil , byl kolikrát zabit i samotným Bohem , nebo ukamenován druhy....dnes už se to nemusí ...dnes je důležitá láska...pomáhat si..povzbuzovat ..dát šanci žít i slabším jedincům, pokud se dostanu na vrchol , k čemu mi bude, že tam budu sama? Já chci, aby jsi tam byl i ty, i ostatní...takže, pokud něčeho dosáhnu, mohu druhým pomoci dosáhnout stejné mety....prostě solidarita, odpuštění, milosrdenství...to jsou slova Ježíše, ale samozřejmě vždy bylo je a bude, že si lidé budou jeho slova vykládat po svém a mohou i zneužít, ale za to my už nemůžeme, ani ty ani já ...:)
přidáno 03.10.2012 - 20:25
taron: Tvoje odpověď mě neobvykle potěšila. Jednak – pokud křesťané vznikli až na učení Krista, tak Jan Křtitel nebyl křesťan, ale budiž. Hlavně se mi líbí: „TEN SAMÝ BŮH..ve Starém zákoně dovoluje zabíjet neznabohy...v Novém zákoně už ne ...a proč ? Protože se smířil se světem…“ Z toho, ale jednoznačně vyplývá, že Bůh není vševědoucí, protože nevěděl, kam jeho Stvoření povede, a musel se smířit s tím, že jinam, než myslel. Pikantní je navíc to, že vlivem lidí se změnil z netolerantního a krvechtivého na milujícího a tolerantního!!!!! Na to by šla napsat povídka: Jak hříšný člověk Hospodina napravil!
„jenže ty hledáš jen chyby, chyby na Bibli a na lidech co se podle ní snaží žít, ale hledáš na Bibli i něco pozitivního ?“ Jistě. Já si vůbec nemyslím, že bible je naprosto špatná. Ve všem špatném je něco dobrého a naopak :-) Víš, já jsem skeptik a opravdu hledám chyby, hledám logické nedokonalosti… Neumím chválit – to konečně křesťané zvládnou sami tuplovaně. Ale vážně – z hlediska historie měla svůj nepopiratelný kladný význam (možná bych spíš řekl křesťanství obecně), ale mě zajímá (v diskuzích s křesťany), jak můžou lidé věřit snůšce protichůdných výroků (té ideologii) ještě dnes. Zajímá mě, jak dokážou prokličkovat logickou argumentací, jak si poradí s vědeckými objevy… (proto mě zlobí „uhýbání“ od tématu).
Už ani nevím, s kolika křesťany jsem diskutoval, a zjistil, že každý z nich má vlastní interpretaci Bible a křesťanství vůbec. A KAŽDÝ z nich „zpupně“ považuje tu svou interpretaci za jedinou správnou – jedinou, která vede k nekonečnému životu!! (Po pravdě, neurážej se, prosím, když to sleduju takhle „zvenčí“, připadá mi to dost legrační.)
Podívejme se na určitou historickou souvislost. Celý středověk byla Evropa křesťanská, ještě i I. světová byli křesťané proti křesťanům, konečně i II. světová byla v režii křesťanů. Zvlášť se podívej na války proti muslimům, před tím proti nájezdům z východu - stotisíce, možná miliony křesťanů zabíjeli a umírali. Podle tebe to byli špatní křesťané, kteří nedodrželi Desatero. Jenže díky nim tady my dva diskutujeme. Kdyby těch špatných křesťanů nebylo, kdyby nezabíjeli, kdyby dodrželi „nezabiješ“, tak tu mluvíme čínsky, mongolsky nebo arabsky, a pokud bychom vůbec žili, tak jako podřadní jedinci někde na smetišti. Já sice nejsem hrdý na to, že lidské dějiny jsou neustálá válka, násilí a zabíjení, ale na druhou stranu, jsem rád, že tu ti špatní křesťané s meči a cepy stáli a zabíjeli. A přeju jim nebe!
přidáno 03.10.2012 - 19:04
Vladan: Křesťanství se odvozuje od Ježíše Krista....dokud nepřišel na zem , nebyli křesťané...tedy křesťané se formovali po smrti Ježíše Krista, navazují na Starý Zákon , ale zajímá je hlavně učení JEŽÍŠE KRISTA...A ANO , TEN SAMÝ BŮH..ve Starém zákoně dovoluje zabíjet neznabohy...v Novém zákoně už ne ...a proč ? Protože se smířil se světem ...sám přišel na zem a zemřel za nás osobně..za naše hříchy, není už nutné upalovat ..důležitější je tolerance a komunikace..a snaha být třebas lepší....Bůh nám přišel osobně ukázat, jak bysme měli žít, nejde tu jenom o víru ..ale Ježíš vlastně ukázal i správný způsob života...zasahuje do celého našeho života a ť chceš, nebo ne...jak už jsem řekla naše právo a morálka se ponejvíce odvíjí od té hrozné Bible, kterou zatracuješ...a přesto ať prskáš jak chceš, pak je základem tvého života..jen odmítáš víru , ale žiješ podle ní ....bez víry.Bible je natolik vžitá do našich zvyků a obyčejů a v naší historii a krvi , až kdyby sis to představil ti z toho bude zle....jenže ty hledáš jen chyby, chyby na Bibli a na lidech co se podle ní snaží žít ale hledáš na Bibli i něco pozitivního ? Co je na ni pozitivní, pověz mi, co se ti na ní líbí, co se ti nelíbí toho už tu bylo ..
přidáno 03.10.2012 - 14:18
taron: Já „nestavím“ na upalování, beru to jako historický fakt, kterého se dopouštěli lidé na určitém stupni vzdělání (věřili na čarodějnice). Válek bylo nespočetně, dějiny lidstva jsou dějinami válek.
Nezatracuješ Starý zákon? Ale neřídíš se jím, ignoruješ ho. Nebo snad dodržuješ: "Když budeš připouštět dobytek, nesmíš křížit dvojí druh. Své pole nebudeš osívat dvojím druhem semene. Nebudeš nosit šaty utkané z dvojího druhu vláken." (Leviticus 19:19 ) Dneska jsou skoro všechny šaty z dvojího vlákna – nehodí se, tak nedodržuješ.
Jak může být křesťanství „položeno hlavně na Novém zákoně“ ???? Copak nevzniklo dávno před ním? Vidíš ten nesmysl! Starozákonní křesťané podle tebe křesťané nebyli!
„středověk existoval , ale Bible nic neříká o křižáckých válkách ani o upalování , prostě inkvizice byla ..ale ne podle Písma,“ – ovšem díky interpretaci Bible vznikly války i upalování. To chceš říct, že Bůh za těch pár století od Starého k Novému zákonu vyspěl? Změnil názor? Nebo tohle neznáš: "Čarodějnici nenecháš naživu" (Ex 22,17) – jasný příkaz k zabíjení čarodějnic od tvého Boha! Nebo to snad neřekl? Ne, tobě se to nelíbí, tak to prostě ignoruješ… Nehlásíš se ke VŠEM slovům svého Boha, nebereš ho celého!
Jak víš, že zrovna to, co sis zvolila, je jeho „pravá“ podstata? Že přesněji neodráží Boží slovo Starý zákon a že zrovna ty nejsi špatný křes´tan? Odpovím, Nový zákon ti je sympatičtější - proto.
„dnešní kněží jsou vzdělaní jen v oblasti víry, naopak , jsou psychologové, historici , zajímají se o politiku a umění a kulturu...“ – kultura a psychologie jsou součástí Bible, to by měli studovat. Politika je něco, do čeho by podle mě náboženství nemělo zasahovat, tím spíš, že od státu jsou kněží placení. „vykonávají svou práci jak nejlépe umí..“ O tom nepochybuji :-) to dělali inkvizitoři také a věřili, že přijdou do nebe. Moje tchyně také chtěla pro svou dceru jen to nejlepší (a tudíž i pro mě coby zetě) a stále se nám pletla do života –> vedli jsme „studenou válku“.
přidáno 03.10.2012 - 13:35
Vladan: Ano , středověk existoval , ale Bible nic neříká o křižáckých válkách ani o upalování , prostě inkvizice byla ..ale ne podle Písma, to znamená , že se prostě věřící vzdálili tomu ,co hlásá evangelium, ti lidé na vrcholcích prostě podle evangelia nežili ..ale pravý křesťan se pozná podle činů , ne podle toho co hlásá...a nezatracuji Starý zákon ....ale křesťanství je položeno hlavně na Novém zákoně.....víš, u tebe a jiných mám pořád čím dál větší dojem , že prostě stavíte jenom na upalování a válkách ..ale církev má být jiná a dnes už je, prošla si svými dějinami , a je moderní , očisťuje se a pracuje na sobě.......a nevěř pohádkám , že dnešní kněží jsou vzdělaní jen v oblasti víry, naopak , jsou psychologové, historici , zajímají se o politiku a umění a kulturu...jsou tolerantní a vykonávají svou práci jak nejlépe umí ....stejně jako ty ....
přidáno 03.10.2012 - 13:24
taron: Opravdu má Nový zákon stále stejný výklad? Takže středověk s křižáckými válkami, čarodějnickými procesy, upálením Husa neexistoval? Ti všichni křesťané poslouchající papeže (podpora válek a inkvizice) se mýlili a přijdou do pekla? Nezlob se na mě, ale myslet si toto = myslet si, že jen já (naše generace) jsem schopen porozumět Božímu slovu – nikdo předtím, je pěkně nabubřelé a pyšné. Jenže ona si přesně totéž myslí každá generace (každý jedinec) křesťanů.
A pak, proč zatracuješ Starý zákon? Nejsou to snad slova stejného Boha? To je zrovna příklad, kdy si vybereš z Božích myšlenek jen ty, které ti jsou sympatické, a prohlásíš, že jsi pochopila Boha. Ty, které se ti nelíbí, prostě ignoruješ! A tak to dělají křesťané pořád.
HIV nevznikl klonováním.
přidáno 03.10.2012 - 12:27
Vladan: Překrucuješ....Nový zákon má s tále stejný výklad a to : Milovat Boha a milovat své bližní - kdo to nějakým způsobem trvale porušuje, pak jen kazí jméno dobrých věřících..ale i v době temna byli hodní kněží a hodní hodnostáři ...nebyli všichni zkažení...jako v dnešní době, jsou lidé dobří a zlí a najdeš je ve všech vrstvách a národech a ve všech povoláních...- no a k tomu kloňování atd...výborně, nakloňujeme si nějakou lepší rasu, než lidé, nebo se nám to trošičku zvrtne jináč, třebas si nakloňujeme nové smrtelné choroby a tak..., jako tomu bylo u viru HIV ...kdo chce kam , pomozme mu tam....nic nenamítám...když to zákony a lidé dovolí může se kloňovat cokoliv....a kdo má z něčeho obavy, tak je to prachsprostej moralista , co do toho nemá co mluvit ...
přidáno 02.10.2012 - 23:34
Zorik: Netěš se. Nedávno jsem zrovna četl sci-fi o etice (pojídání) rostlin.
přidáno 02.10.2012 - 23:26
taron: "přece dávno víme, že ti ve středověku si jen na křesťany hráli..ti ,co byli u moci a ti co zneužívali svou moc....to nebyli praví věřící,.." - ale byli! Měli svůj výklad Bible a božích zákonů na své vývojové úrovni. Vsaď se že byli naprosto a zcela přesvědčeni, že oni jsou ti PRAVÍ PRÁVNÍ křesťané! Úplně stejně, jak jsi o tom přesvědčená ty a úplně stejně budou křestané za 500 let říkat: ".... přece dávno víme, že ti křestané kolem roku 2010 , si na křesťany hráli...to nebyli praví věřící." V tom je ta genialita Bible!
přidáno 02.10.2012 - 23:19
taron: Momentálně se pracuje na znovuzrození mamuta - technologie stejná: najde se buňka mamuta s nepoškozenou DNA a přenese se do vajíčka slonice. Pokud se to podaří, bude následujícícm krokem (samozřejmě kromě daších prehistorických potvor) narození neandrtálce.
přidáno 02.10.2012 - 20:24
Vladan: A ještě jsem přemýšlela nad tím , jak máš krásně středověk zasazený do budoucnosti ....to jsou potom zajímavé zmatky......

jo , Zorik má asi pravdu, fytoobory to mají asi v leččems jednodušší....ale bohužel i nevěřící si postavili člověka na nejvyšší místo mezi živými tvory , pak by se tedy jako nejvyspělejší měli chovat a měli by lidské embrio chránit a nedělat s ním hokusy pokusy....a asi já osobně bych byla i velmi opatrná i u zvířat ...
přidáno 02.10.2012 - 19:55
Povídka se mi líbí. Mám ráda podobná témata.

Jinak, etika.. To je věc.. Fytoobory se shodují, že jsou velmi rádi za rostliny, protože nemusí řešit kupříkladu usmrcení. A jak to správně provádět a kdy je to etické a co já vím.. Vznikají prý o tom hádky na světových konferách (i genetických)..
přidáno 02.10.2012 - 19:41
Jo,to se mi líbí takový sci-fi horor,s pravdivým základem..jo,dobře se to četlo.
přidáno 02.10.2012 - 17:18
Vladan: Sám píšeš, že se ti to moc nezamlouvá...nezamlouvá se to nejen věřícím ,ale i nevěřícím...co ti mám na to odpovědět ? Když se na to podívám....máme my lidé právo dělat tyto experimenty ? Není to znehodnocení lidského vajíčka , které se nemůže bránit ? Lidské vajíčko, je- li oplodněné by se mělo vyvíjet v lidské matce...prostě věci proti rozumu a přírodě a proti morálce mi docela nejsou po chuti ...je potřeba se na věc dívat s nadhledem a jistou morální rezarvovaností ....aby vše co děláme , mělo kladný vliv....dávat dítě do krávy ? Mě to připadá hloupé a jestli by křesťané neupalovali ? Co ti mám na to odpovědět....přece dávno víme, že ti ve středověku si jen na křesťany hráli..ti ,co byli u moci a ti co zneužívali svou moc....to nebyli praví věřící, to byli lidé , co jen využili situaci ve svůj prospěch....to s vírou nemá co společného ...
přidáno 01.10.2012 - 22:32
taron: Seš si jistá, že dnes by se to nemohlo stát? Že ti "správní" křesťané jsou "už" natolik tolerantní, že by v žádném přípdě ohněm nezasáhli?
Kupříkladu.... četl jsem o hypotetickém experimentu: vzít oplodněné vajíčko, vyjmout z něj DNA (jáderko) a vložit ho do kravského vajíčka (bez jádra) a to vrátit krávě do dělohy. Teoreticky by to mohlo fungovat a kráva by porodila člověka...
Skoro bych se vsadil, že kdyby to chtělo nějaké vědecké pracoviště provést, měli by s dobrými křesťany problém... (ne, že by se mi to zamlouvalo)
přidáno 01.10.2012 - 21:12
Pěkné....mě to jen připomínalo inkvizici a dobu středověku ...jinak zajímavé dílko :)

Pokud chcete vložit komentář, musíte se přihlásit.
Přepínač ze sbírky Doteky Bohů (7) : trvalý odkaz | tisk | RSS komentářů | podobná díla

Následující dílo autora : Kapitalismus x socialismus x sociální stát
Předchozí dílo autora : Evoluce a kreace – co je to (živočišný) druh?

»jméno
»heslo
registrace
» autoři online
andrew_maxwell, Mlčeti Zlato
» narozeniny
polibek0012 [13], Annabelle [13], KissOfDark [13], pisiprotebe [13], VolkodavKO [10], sarinka580 [6]
» řekli o sobě
Severak řekl o Dívka v modrém :
taková legendární pokémonka. Byl jsem na ní docela zvědavý co je zač, pak jsem se s ní potkal jenom jednou skoro doslova jen z rychlíku.
TOPlist

Chat ¬

- skrýt/zobrazit chat -


Poslední aktivity ¬


Nejčastěji komentující
v minulém měsíci ¬

A B C


Tapety na plochu ¬


Wallpapers

WallpapersNajlepsie online hry

Najlepsie hry recenzia

IPhone 14 Pro

Na velkém iPhonu 14 Pro vám půjde skládání básní pěkně od ruky.

Ostružina

Zábavný blog plný fotek nejen o bydlení, dekoracích, zahradě.

© 2007 - 2023 psanci.cz || || Básně | Povídky | Webdesign & Programming || PREMIUM účet za povídku