Esej o vztahu víry (např. náboženské) a vědy.
přidáno 27.07.2015
hodnoceno 17
čteno 1396(23)
posláno 0
Zdá se vám, že náboženství a věda jsou ve svých výkladech v rozporu? Hodlám na příkladu ukázat, že tomu tak není, protože víra mluví o něčem jiném než věda.

Představte si, že před sebou máte stůl a uprostřed něj stojí kolmo zrcadlo, takže se v něm vidíte. Zbytek stolu (i za zrcadlem) je prázdný. Položíte před sebe na stůl jablko. Kolik máte před sebou jablek? Jak asi tušíte, odpověď nebude tak snadná.

Jedno jablko: Věda by odpověděla, že na stole je jedno jablko a zrcadlo. To ovšem platí ve „světě vědy“.

Dvě jablka: Vy před sebou vidíte dvě jablka, takže můžete věřit, že jsou opravdu dvě. (Mohli byste věřit i v mnoho dalších variant, třeba, že to nejsou jablka ale jen voskové atrapy, nebo že jde o jablko a jeho odraz v zrcadle, ale řekněme, že věříte, že jsou to dvě jablka.) To je „svět víry“.

Oba výklady jsou správné, ale každý popisuje jiný svět. Svět vědy představuje pohled „zvenku“, tzn. mimo člověka, zatímco svět víry oproti tomu reprezentuje pohled „zevnitř“. Oba tyto světy existují, i když každý trochu jiným způsobem; oba je potřebujeme a je třeba je rozlišovat stejně jako třeba sen od skutečnosti.

Pokud ovšem to druhé jablko (to v zrcadle) existuje, jaktože jej nemůžeme samostatně vzít? Zdá se, že ve světě víry neplatí stejná pravidla jako ve světě vědy, takže některé věci, které díky vědě považujeme za samozřejmost (např. logiku), tam nemůžeme uplatnit. Jablko ve světě vědy je jiné než to ve světě víry, protože má jiné vlastnosti a platí pro něj jiná pravidla. Svět víry a svět vědy jsou tedy od sebe oddělené.

Tři jablka: Dává vám tato myšlenka o dvou paralelních světech smysl? Pokud ano, máte před sebou vlastně tři jablka – jedno ve světě vědy a dvě ve světě víry. Nevěříte? Dobře děláte, protože kdybyste v to třetí jablko uvěřili, už by nešlo o jablko ve světě vědy, ale jablko ve světě víry, o němž (mylně) věříte, že se nachází ve světě vědy. To (čtvrté) jablko, které se skutečně ve světě vědy nachází, by nadále zůstalo mimo vaši představivost.

Z hlediska světa vědy se podstata světa víry nachází uvnitř konkrétního člověka. Pokud se však potká více lidí, kteří věří v totéž, sdílejí tentýž „svět víry“, což může být příjemné.

Co se stane, když mě ve světě vědy zastřelí někdo, kdo v mém světě víry nemá zbraň, a tedy mě zastřelit nemůže? Ve světě vědy zemřu; ve světě víry budu žít dál, ale dostaví se jiné následky. Jaké? No, to záleží do určité míry na tom, čemu jsem věřil/a.

Závěr:

Nevím jistě, kolik máte před sebou jablek, ale dospěl/a jsem k myšlence, že každý člověk přichází do styku se dvěma světy: světem víry, o jehož formování usiluje náboženství, a světem vědy, o jehož popsání usiluje věda. Oba světy existují, ale každý jinak a jsou oddělené. Oba světy potřebujeme a je žádoucí je rozlišovat, podobně jako sen od skutečnosti.
Kolik máte před sebou jablek?

[1x]
jedno
[1x]
dvě
[0x]
tři
[1x]
čtyři
[3x]
správná jednoznačná odpověď neexistuje


hlasovat mohou pouze přihlášení

přidáno 07.12.2022 - 09:36
Po ránu pro mě náročné, ale aspoň jsem dostala chuť na jablko:-)
přidáno 07.12.2022 - 00:23
Zajímavá úvaha. No většinou je vše takové jaké ti řeknou, že to je. Zeptám se syna kolik vidí jablek. Jinak nejbližší je mi koment Mannaz. Já jich vidím asi víc než je zdrávo a stejně to začíná a končí stromem. Každopádně mě to přivedlo k zamyšlení nad vírou i když vědu bych radši...
přidáno 10.09.2018 - 16:25
kmotrov: Zajímavý postřeh. :-)
přidáno 10.09.2018 - 11:25
Velmi zajímavá a propracovaná esej. Zenový mnich by nejspíš odpověděl, že před sebou nemá žádné jablko.
přidáno 10.09.2018 - 05:38
Sebastián Wortys: Děkuji za komentář i publikovaný článek. :-)
přidáno 09.09.2018 - 17:29
Celkem zajímavá esej, ;). V návaznosti na ni jsem publikoval článek "Pojmové krájení Celku a věda jako vylepšená víra" ( https://swortys.blogspot.com/2018/08/pojmove-krajeni-celku-veda-
jako.html
), což je víceméně výstřižek mého názoru z konverzece se Singularis. Jen si nemyslím, že svět víry a svět vědy "jsou oddělené" (viz. článek).
přidáno 22.09.2015 - 12:33
A42: Jevy při rychlostech blízkých rychlosti světla (např. dilatace času) jsou ve srovnání se zrcadlem mnohem záludnější, já bych si to s nimi nekomplikoval/a. Ale infračervené jablko zní úžasně, jen bychom potřebovali infrakameru, abychom ho rozeznali od čistě černého. :-D

Děkuji za návštěvu. :-)
přidáno 22.09.2015 - 12:27
shane: Děkuji za návštěvu, doplnění a náměty k zamyšlení. :-)

Já bych měl/a asi trochu problém křížek na obraze v zrcadle považovat za křížek na jablku: už pohled oběma očima ukáže, že je mnohem blíž než povrch jablka za zrcadlem a při každé změně úhlu pohledu se posune, klidně i mimo jablko. Vysvětlení, že křížek je na něčem jiném, nebo že volně visí v prostoru mi v takovém případě připadne mnohem pravděpodobnější, než že je na tom jablku v zrcadle.

Ten druhý případ - tj. že označíš křížkem jedno jablko a křížek bude i na druhém je zajímavější, ale dal by se vysvětlit tak, že v době, kdy jsi označoval jedno jablko, někdo musel označit to druhé. Z toho je ovšem zřejmé, že úplně nezávislá ta jablka nejsou.

O "realitě" tu vlastně v úvaze nepíšu. Píšu pouze o "světě vědy" (který se, pokud je nám známo, v takovýchto případech nemění) a "světě víry", který se naopak mění, kdykoliv uvěříš v něco nového. To znamená, že pokud jsi předtím věřil, že jsou to dvě jablka, a teď věříš, že jsou to dva obrazy jednoho jablka, tvůj svět víry se změnil a nebyl k tomu potřeba ani žádný důkaz, stačilo jen uvěřit. :-)

Kvantová teorie částic samozřejmě platí i pro jablka, ale pokud vím, prakticky se ty jevy projevují jen na úrovni jednotlivých částic, ne na celé předměty.
přidáno 21.09.2015 - 21:02
Zajímavá myšlenková hra. Ještě bychom do toho mohli vnést prostory v blízkosti černých děr a rychlosti blízké rychlosti světla... kdyby nám třeba jedno jablo uletělo... atd.... atd. ;-)
A takové infračervené jablko - mňam.
přidáno 21.09.2015 - 20:15
Singularis: Mannaz tu měla zajímavou připomínku, tak i já přijdu se svojí troškou do mlýna.Zamysli se nad následujícím: Když si na obraz jablka v zrcadle uděláš křížek fixem, na skutečném jablku se neobjeví, kdežto když takto označíš fixem skutečné jablko, pak, pokud je křížek na straně zrcadlu "přivrácené", uvidíš ho i na tom jablku v zrcadle. První případ tedy evokuje existenci dvou nezávislých jablek, druhý jako by ji popíral, protože křížek jsi udělal jen na jednom, ale je na obou jablkách...:-)))
P.S. Samozřejmě můžeš udělat ten křížek na stranně "odvrácené" a pak argumentovat, že když se ta jablka liší tím křížkem, musí být dvě! Na odvrácené straně zrcadla neuvidíš ani to jablko, natož křížek. Ovšem když začneš to skutečné jablko otáčet, tak se křížek v určité chvíli zase objeví i v zrcadle. Je to tedy důkaz, že bylo vždy pouze jedno nebo se mění realita? Lze snad i na jablko uplatnit kvantovou teorii částic, kdy se předpokládá, že v daném čase zaujímá jen pravděpodobnou polohu, ale skutečnou nelze dokázat? Teda tajk nějak jsem to pochopil z nějakého krkolomného výkladu...:-)
přidáno 02.09.2015 - 17:20
mannaz: Děkuji za návštěvu a skvělou myšlenku. Možnost, že by člověk viděl jen odraz a předpokládal, že je odrazem něčeho hmatatelného, mě ani nenapadla. S tím vnitřním světem a rozdílným vnímáním také zcela souhlasím. Skvěle jsi moji úvahu doplnila. :)

Mimochodem, o tom, jak každý vidí něco jiného, už psal kdysi i Severák v úvodníku "Tvar stanic metra".
přidáno 02.09.2015 - 14:55
Moc se mi takovýhle rozbor líbí. Vlastně nevím, jestli s ním úplně souhlasím. Ono přece to jablko v tom zrcadle je skutečné - jen je jiné :-) a závislé na existenci toho hmatatelného.

Zajímavé by bylo, pokud by z úhlu pozorovatele nebylo hmatatelné jablko vidět a viděl by jen jeho odraz v zrcadle. Automaticky by předpokládal, že "skutečné" jablko někde musí být, ale v podstatě by v jeho existenci jen věřil. Čímž by se vše otočilo :-)

Poslední dobou vůbec zjišťuji, že světů je neuvěřitelná spousta. Že pokud si myslím, že žiju ve stejném světě třeba i jako osoba mi nejbližší, tak se pěkně mýlím. Stačí si o nějaké věci společně prožité/zažité povídat a zjistím, že já jsem byla asi někde jinde. Záleží, jak si kdo čeho všímá, co je pro něj důležité, jaký má svůj vnitřní svět. Tudíž mně by se klidně mohlo stát, že bych si jablka na stole vůbec nevšimla, ale zcela by mne zaujal jeho odraz v zrcadle a třeba rám zrcadla... :-D
přidáno 30.07.2015 - 22:44
no vidíš, nakonec sis odpověděl sám
přidáno 30.07.2015 - 10:59
ŽblaBuňka: Abys mohl něco označit za klam (tzn. neskutečnou představu či zkreslený vjem), musíš mít představu "jak to ve skutečnosti je" a to je ten problém. Člověk totiž ze své podstaty tuto představu nemá (je omylný a jeho smysly jsou nedokonalé). Když před takové zrcadlo s jablkem postavíš dítě, které nemá přístup k naší kulturní tradici, a necháš ho vymýšlet fyziku, může vystavět funkční (a tedy "pravdivou") teorii založenou na předpokladu, že to druhé jablko opravdu existuje v paralelním vesmíru, který je s tím naším funkčně propojen. Jediným důvodem, proč to neudělá skutečná věda, je Occamova břitva - vysvětlení s pomocí paralelních vesmírů by sice ničemu neodporovalo, ale bylo by komplikovanější než vysvětlení pomocí odrazu světla (zvlášť v případě poškození zrcadla).

Víra je tedy způsob náhledu na skutečnost, který člověk potřebuje ze dvou důvodů: jednak proto, že se skutečností nemá bezprostřední kontakt, a jednak proto, že lidská představa o světě zahrnuje jiné vlastnosti než ta "vědecká" (např. ve světě víry mají předměty "barvu", zatímco ve světě vědy mají pouze "spektrální charakteristiku").

Navzdory tomu si myslím, že je prakticky výhodné budovat si svět víry co nejbližší světu vědy, jak to půjde, tedy v podstatě "věřit vědě", i když je klidně možné, že třeba velký třesk je také klam, jen jsme ještě nevymysleli nic lepšího. (Nemluvě o subatomárních částicích...)
přidáno 30.07.2015 - 10:31
Amelie M.: Děkuji za návštěvu a komentář. :) Ta tři jablka jsou vlastně takový paradox... nic důležitého.
přidáno 29.07.2015 - 21:59
Druhé jablko není otázkou víry, ale klamu. Je tedy víra klam???
přidáno 29.07.2015 - 17:46
pěkně pojaté zamyšlení :) akorát jsem vůbec nepochopila "tři jablka"..

Pokud chcete vložit komentář, musíte se přihlásit.
Kolik máte před sebou jablek? : trvalý odkaz | tisk | RSS komentářů | podobná díla

Následující dílo autora : Prokop z Absurdistánu
Předchozí dílo autora : Plytká hygiena hlavy

»jméno
»heslo
registrace
» autoři online
mahdal
» narozeniny
Wolf [14], Petla [13], Milda [12], sarka.bendova [11], MCCM [10], Matěj Ptáček [7], Marie Bernadeta [7]
» řekli o sobě
Mitzi řekla o LoveWillTearUsApart :
Byl jednou jeden sladký sen, který vlastně možná ani nebyl tak sladký... Na to, abych pohádku dokončila, nemám nervy, zbývá mi jich už jen na snění.
TOPlist

Chat ¬

- skrýt/zobrazit chat -


Poslední aktivity ¬


Nejčastěji komentující
v minulém měsíci ¬

A B C


Tapety na plochu ¬


Wallpapers

WallpapersNajlepsie online hry

Najlepsie hry recenzia

IPhone 14 Pro

Na velkém iPhonu 14 Pro vám půjde skládání básní pěkně od ruky.

Ostružina

Zábavný blog plný fotek nejen o bydlení, dekoracích, zahradě.

© 2007 - 2023 psanci.cz || || Básně | Povídky | Webdesign & Programming || PREMIUM účet za povídku