Myslím, že církev má velký problém.
přidáno 13.09.2013
hodnoceno 101
čteno 3710(71)
posláno 0
Mnohokrát jsem s různými křesťany diskutoval o (křesťanském) Nebi, kam po smrti přijdou duše smrtelníků. Tedy přesněji alespoň některé duše - těch, kteří jsou toho hodni v očích Boha. Vesměs všichni křesťané tvrdili, že podmínkou (nutnou, nikoliv dostačující), je víra.
Vlastně první přikázání říká: jednoho Boha budeš ctít. Je fakt, že bylo míněno ve smyslu vyznávání více bohů (boha řeky, deště, slunce...), nicméně jen těžko jsem si dovedl představit, že by pro křesťanství byla přijatelná varianta přikázání: Nejvýše jednoho Boha budeš ctít.
Že by tedy "prošlo" nemít Boha žádného. A přece! Papež prohlásil, že i ateisté se dostanou do nebe, pokud se za života řídili svým svědomím a konali dobro!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sodoma Gomora!
To má dva zásadní důsledky. První pro církev. Papež přiznává, že Desatero není závazné (pro dosažení Nebe), že stejnou váhu má i vlastní (nebožské) svědomí.
Druhý pro ateisty. Nevěří na Boha, Nebe, Peklo, Očistec... a přesto v tam skončí????

To tedy ne! Za sebe a všechny neznabohy prohlašuji, že do NEBE nechci!
********
Než jsem tuto krátkou úvahu dopsal a odeslal na Psance, objevil jsem "pokračování".

Jednak Vatikán dementoval papežova slova (kdo má větší váhu???)
a vrátil se k Peklu pro ateisty (oddechl jsem si) a jednak jsem našel oficiální reakci ateistů.
Všechny odkazy připojuji.

http://zpravy.idnes.cz/papez-frantisek-i-neverici-mohou-do-nebe-
f0h-/zahranicni.aspx?c=A130912_131927_zahranicni_vez

http://www.lidovky.cz/ateisti-skonci-v-pekle-opravuje-papezova-s
lova-vatikan-pi4-/zpravy-svet.aspx?c=A130527_142038_ln_zahranici
_jv

http://www.osacr.cz/2013/05/28/oficialni-odpoved-ateistu-cr-na-f
rantiskuv-navrh-cesty-do-pekla/

přidáno 24.01.2021 - 02:15
Miňko: Nečekal jsem, že po tolika letech mi ze Psanců přijde upozornění na nový komentář.:-)
Potěší, když někoho zaujme.
přidáno 24.01.2021 - 01:48
Narazil jsem tady na již neaktuální (vždy aktuální) diskusi. Úžas! Možná stačí věřit na vlastní svědomí?
přidáno 20.04.2018 - 22:50
Boha nikdy nikdo neviděl. Když ale milujeme jedni druhé, Bůh v nás přebývá a jeho láska v nás došla naplnění.
1. list Janův 4,12 (B21)...
přidáno 20.04.2018 - 22:00
SOUZNÍLKA: Jakou pravdu? Pravdu o čem? A co je to "pravda"?
přidáno 20.04.2018 - 21:59
Mlčeti Zlato: Skláním se před někým, kdo čte pět let staré úvahy!!!
Proč by takové diskuze byly k ničemu? Samozřejmě se "nic nevyřeší", ale co by vlastně znameno to "vyřešení"?
Pro mě byly takovohle výměny názorů přínosné - objevoval jsem věřící přemýšlí, jak a čím argumentují - pro mě mnohdy překvapivě.
Univerzální dobro neexistuje. :-)
přidáno 20.04.2018 - 17:05
je důležité objevit tu pravdu...
přidáno 20.04.2018 - 17:03
to je skvele pro diskusi
přidáno 20.04.2018 - 10:58
Zajímavé a k ničemu. Jako každá debata o univerzálních hodnotách. Opravdu existují? Existuje univerzální dobro, které nutno vtlouci nevěrcům klackem do makovic? Nejsem katolík, ale papež František (jméno uvádím pro případ změny v budoucnu) mi připadá jako slušný a upřímný člověk. To jsou jistě vlastnosti, které se nesnesou s dogmaty. Ať už je ten dogmatik věřící či nevěřící. Tedy: Žij a nech žít a taky mysli a nech myslet. I omyl je krásný a stojí za to a nedělám si patent na rozlišení mezi tím, co omyl je a co ne. Tak moc jsem zase ze stromu poznání nemlsal.
přidáno 14.08.2014 - 00:43
A kdo z nás ateistů jen tak mimoděk nepohlédl k nebi? Jsme si vědomi sama sebe a proč se tím trápit, když nám všem čas ukáže? Jsme si přece vědomi. Sobě navzájem...
přidáno 07.08.2014 - 14:00
Juno: jenže, pokud se nepletu :-), tak papež je katolík!
Takže nemá selský rozum?
přidáno 07.08.2014 - 13:21
není to tak složité, pokud člověk není pokřtěný, nejde do nebe, ostatní záleží konkrétně jak se člověk chová, jak žije; jak se říká, nic není zadarmo, ani nebe. člověk nemusí být křesťan aby si to logicky odvodil, stačí selský rozum.
co se týče desatera, pro některé evangelické církve být závazné skutečně být nemusí, to vychází z historie, např. Luther, nebo Kalvín patřili do katolické církve; jelikož měli takový odpor k církvi, že raději si založili církev vlastní, pak logicky jejich nástupci si teoreticky mohou věřit jen tomu, co se jim osobně líbí. pokud je ale člověk katolíkem, desatero by pro něj mělo být závazné... v ideálním případě
přidáno 03.03.2014 - 23:44
Severak: Souhlasím s vaším názorem o rozporu v dogmatech církví, myslím , že se to týká všech náboženství. Jak jste pochopil, jsem ateistka. Neberu druhým jejich víru v nebe, peklo či jiný posmrtný institut, ale odmítám být k ní nucena./ Např. jehovisty./ Já budu docela spokojená, že po smrti mi odpadnou jakékoliv problémy a budu spokojeně spát. Papež se tím musí zabývat, je za to placen. Svoboda bez vyznání je ale lepší.Věřím jen v přírodu a kosmické zákony, jinak bychom tu nebyli.
přidáno 25.02.2014 - 13:36
Jana Kollinová: Milá Jano, proč bych Vám já měl dovolovat nebo nedovolovat rozvíjet úvahu? Do toho přece já nemám co mluvit. Pište a rozvíjejte si, co chcete. Budete-li v úvaze se mnou souhlasit - dobře, nebudete-li - ještě lépe, mám důvod diskutovat. :-)
přidáno 25.02.2014 - 13:25
Vladan: Děkuji, z diskuse jsem hodně pochopila, s některými úvahami se dokáži ztotožnit, ale dovolte mi rozvinout Vaší úvahu na politický fanatizmus, což vlastně bylo v podtextu mé reakce. Obdivuji sdílené názory, inteligenci úvah a lituji, že jsem web nenalezla dříve. Ale to asi patří do jiné kategorie. Děkuji za reakci na moji připomínku.
přidáno 24.02.2014 - 01:24
Severak: ono je otázkou, co je tou mírou. Kde je ten fanatismus podměrečný a kde už ne. Můžu souhlasit s tím, že většina křesťanů u nás má tu víru neagresivní a tudíž pro mě jako bezvěrce nikoliv nebezpečnou (na rozdíl od muslimů, například). Tedy v tomto smyslu můžu souhlasit s "podměrečností". Nicméně fanatismus bych definoval jako prosazování nějaké neověřené myšlenky (teorie, filozofie), jako by byla dokázána její platnost. Pokud někdo věří v objektivně neověřenou existenci Boha (pohádku o Bohu a vydává ji za jistotu), je fanatik. Pokud tuto ideu navíc vnucuje svému okolí je agresivní fanatik.
Příklady křesťanského agresivního fanatismu (různých "druhů křesťanů"):
Odmítání transfůze - raději nechám rodinného příslušníka zemřít.
Prosazování zákazu potratů i mimo křesťanskou komunitu (Bůh se stará i o nevěřící, i když oni to nechtějí)
Strašení svých dětí (dcer), že přijdou do pekla, pokud si něco začnou s nevěřícím partnerem (případně nucení toho parnera přistoupit na víru)
A vůbec nucení dětí do náboženských rituálů - kostel, zpověď... agresivita v rodině.
přidáno 24.02.2014 - 00:11
Vladan: domívám se, že fanatizmus je jen „víra přes míru“
přidáno 24.02.2014 - 00:09
Jana Kollinová: Zapomněl jsem zareagovat na otázku. Víra (náboženská) je druh fanatizmu.
Lze to říct i obráceně -a tedy tvrdit, že fanatismus = víra, pokud slovo víra zobecníme i na nenáboženské víry (víra v nadřazenost árijské rasy).
přidáno 24.02.2014 - 00:06
Jana Kollinová: To, že obdivujete moje přesvědčení, je pro mě špatná vizitka! Přesvědčení je synonymem slova víra, takže ze mě děláte věřícího v ateismus!
přidáno 23.02.2014 - 19:49
Vladan: obdivuji Vaše převědčení. Jsem ateistkou, ale dodnes nemám srovnané, zda z vlastního přesvědčení nebo z donucení. Rodiče mě důsledně izolovali od jakýchkoliv náboženských vlivů. "Musíš se řídit rozumem a nebudeš potřebovat žádnou náboženskou berličku", říkával otec v době, kdy jsem nechápala význam jeho slov. Roky prožité v totalitě mě nenutily tohle řešit. Dnes je mi 69 let a v hloubi "duše" toužím vyřešit své celoživotní dilema. Není to moje klíčové téma, jen se snažím pochopit. Doposud jsem se setkávala spíše s fanatiznem a kde je hranice mezi vírou a fanatiznem?
přidáno 22.01.2014 - 16:48
Křesťanství má takto ošetřeného věřícího - pokud by někdy chtěl začít věřit v jiného boha, bude nad tím viset ta představa, že se smaží v pekle.. Aneb, psychologická masáž oveček, amen.
přidáno 24.11.2013 - 22:26
ogli: Hmmm. Nastane to samé - souhlasím, ale jde o to, co nastane! Podle mne - nic. Nenastane vůbec nic.
přidáno 24.11.2013 - 21:56
at umre žid, ateista nebo křesťan nastane to samé, jen to jak by to interpretovali bude jiné. zjednodušeně, pro každého nemusí anděl nebo čert vypadat stejně ikdyž to bude ten samý.
přidáno 18.09.2013 - 07:43
Kakuzu: Z toho vyplývá, že poze schizofrenicky roztrojená osobnost, která bude zároveň upřímě věřící křesťan, žid i muslim, se může dostat do nebe!
přidáno 18.09.2013 - 00:40
no tak se všichni sejdetam skončej,me v ,,pekle,, pač ateisti židi tam taky skončej ( pač nejsou křesťani ) a muslimové tam taky skončej ( důvod stejný jako žid ) a křesťani tam budou taky ( důvod-nevěří v islám ani starý zákon )

A propo je zajímavé že máte tři velká světová náboženství a všechny sou si tak podobný až to není hezký akorát každý si vybral jiného proroka
přidáno 17.09.2013 - 13:51
puero: Jsem asi mimořádně natvrdlý, ale mě připadá, že říkáme totéž.
přidáno 17.09.2013 - 13:34
Ne. Z hlediska Koránu je nevěřící každý nemuslim, byť věří v Boha, toho ale muslimové nezatracují, protože v boha věří. Co víc, židé a křesťané věří dokonce v toho samého jako oni. Nevěří ale v učení Mohameda a proto jsou nevěřící. Ateista je u muslimů člověk naprosto mimo všechny kategorie a to je teprve pro ně ten dobytek. Pro křesťany člověk nevěřící je teprve až ten ateista. Ovšem pro křesťany nevěřící je pořád člověk, ne jako u u muslimů.
přidáno 17.09.2013 - 13:28
puero: Nějak nechápu tvou námitku. Samozřejmě, že mám na mysli nevěřící z pohledu islámu. Tím pádem mezi nevěřící patří křesťané a židé (lidé podřadní z hlediska koránu) i všechna další náboženství a bezvěrci= nevěřící z hlediska křesťanství (což nejsou lidé, ale dobytek). Souhlas?
přidáno 17.09.2013 - 13:01
Vladan: S tím Koránem bych si tak jistý nebyl. Ty citace jsou výroky Mohameda, který reprodukoval to, co mu sdělil Bůh, ergo nevěřící nejsou ti, kteří věří v jiného boha, nebo bohy, ale ti kteří nevěří tomu co velký Prorok říká. A to platilo jak Židům, tak křesťanům, barbarům, všem. Z pohledu islámu je pojem věřící a nevěřící trochu odlišný.
přidáno 17.09.2013 - 06:49
Kakuzu: Nejsem žádný odborník, tak uvedu pár citátů:
Korán:
Číslo sury: 8, Název sury: Kořist, Verš: 50
Kéž bys mohl vidět, až andělé odvolají ty, kdož byli nevěřící, a budou je bít po tvářích a po zádech volajíce: „Okuste nyní trestu spalujícího
Číslo sury: 10, Název sury: Jonáš, Verš: 70
Krátké bude jejich života pozemského užívání; k Nám pak se jejich návrat uskuteční a nakonec jim dáme okusit trestu strašného za to, že byli nevěřící.
Číslo sury: 9, Název sury: Pokání, Verš: 49
A jsou mezi nimi někteří, kdož říkají: „Dovol mi neúčastnit se a neuváděj mne v pokušení!“ Což však již neupadli do pokušení? A věru peklo již obklopuje nevěřící.
V koránu je spousta odkazů na muka, která zakusí nevěřící. Jestli to ovšem bude v místě zvaném peklo, nebo nějakám "suterénu" nebe, netuším.
Židé mají jako svatý text tóru, což ovšem je de fakto (křesťanský) Starý zákon. Něco o "židovském peklu" je zde: http://www.katolik.cz/otazky/ot.asp?ot=505

Já myslím, že každé monoteistické náboženství, které staví na nesmrtelné duši a vyžaduje dodržování nějakého systému "božích příkazů" (desatero), MUSÍ mít obdobu pekla - prostě už jen proto, aby bůh mohl po smrti odměnit ty "hodné", kteří ho poslouchali na slovo a ty "nehodné", kteří fixlovali. To je podstata poslušnosti založená na strachu z "pekla" (= trestu za neposlušnost), ať už vypadá jakkoliv.
přidáno 17.09.2013 - 01:09
pisu z mobilu tak se omlouvam ze je to bez hacku a tecek

Tebe bych chtel poznat, takovej filozof s kterym se da dlouze bavit. Tak u muslimu usem se asi sekl musel bych si najit clanek, ale urcite ho nemaji v tom smyslu jak ho vnimaji krestane. No budhisti urco nemaj pac jak jsem psal veri v reinkarnaci, tam uz jen zalezi na tom jak se v zivote chovali a podle toho se prevtelej. A zidi maji jen nebe a veri ze se tam muze distat kazdy a ti flco porusi desatero budou bloudit jako ztracene duse. Jinak tohle vim z dokumentu na History, BBC a ted i Prima ZOOM. A ve staroveku bylo uctivano vice bohu, napr Egypt, tam sice byla podzemni rise kde se rozhodovalo o osudu duse kdy se dalo srdce na vahu s pirkem a kdyz bylo srdce ( misto kde prebyvala duse ) tezsi nez pirko byl dotycny pozren nestvurou a prestal existovat ( tady bych videl podobnost s ocistcem ) ale peklo taky nemeli. Opravdu si myslim ze jen Krestanstvi to peklo ma. A i z toho se da vykoupit falesnym diznanim nebo odpustkama
přidáno 17.09.2013 - 00:14
Kakuzu: Jak jsi na to přišel? Podle muslimů skončí bezvěrci (= věřící v něco jiného než korán) v pekle.
Budhisti peklo a nebe vpodstatě nemají a vlastně ani boha.
U židů si nejsem jist, ale vzhledem k tomu, že desatero (jednoho boha budeš míti) dal bůh už židům, tak se obávám, že ani u nich ateista neuspěje.
přidáno 16.09.2013 - 23:20
Podle Židů ano, podle Muslimů ano, podle Hinduistů taky Budhisti se reinkarnují. Jen křesťanství se drží pekla
přidáno 16.09.2013 - 10:33
Náčelník Holá Ruka: Moje otázka zněla jinak. Proč bych nemohl (nesměl?) i jako nevěřící uvažovat o bohu? Proč bych se nemohl bavit objevováním vnitřních rozporů v křesťanství? (To není totéž, jako dělat vtipy na církev)
přidáno 16.09.2013 - 09:59
Vladan: Čistě po logice věci - Pokud jsem ateista, jsem nevěřící. Nevěřím, že je na světě, či v jeho blízkém okolí, jakákoliv vyšší moc. Jsem čistě pragmatický člověk, pro kterého posmrtný život prostě neexistuje.
Ale pokud si z toho robíš srandu, tak pokračuj. Není nic lepšího než vtipy na církev.
přidáno 15.09.2013 - 23:56
Náčelník Holá Ruka: Proč myslíš, že ateista (a tím spíš agnostik) nemůže uvažovat o bohu a tedy i o nanebevzetí? Proč by se nemohl ohradit, proti tomu, že ho někdo "strká", kam nechce? I když je to "jen" papež? Proč by si z toho nemohl dělat srandu? A tohle sranda je. Mě může být opravdu úplně jedno, co papež říká o nanebevzetí ateistů, ale bavím se tím. Baví mě hledat logické nekonzistence a nanebevzetí ateistů taková nekonzistence je - koliduje minimálně s prvním přikázáním. Proto Vatikán tak rychle přispěchal s odvoláním výroku.
přidáno 15.09.2013 - 19:48
Ehm... Pokud jsi ateista, proč se zabýváš otázkou nanebevzetí? Pokud se touto otázkou zabýváš jsi věřící nikoliv ateista.
přidáno 15.09.2013 - 18:49
Stin: Jen raději upřesním to, co jsem už Psal Puerovi. Nejsem "vědecký ateista", který "věří" (= je přesvědčen) v neexistenci boží. Já jsem spíš "vědecký agnostik"a jako takový odmítám jakoukoliv víru (i v nevíru). Takže má odpověď není: Ano, věřím, že po smrti nic není, ale je: Bohužel, veškeré objektivní indicie svědčí o tom, že po smrti nic není.
Proč by tím měla být zpochybněna (smysl) moje existence teď a tady? Proč?
přidáno 15.09.2013 - 10:42
Vladan: Nemám, žadný takový neexistuje. ;-) Je to prostě víra.

Ale teď upřímně, ruku na srdce: Věříš jako ateista v to, že po smrti není vůbec nic? Že tvoje bytí po smrti rázem přestane existovat? K čemu by pak byla tvoje existence na tomhle světě?

Jinak, co se týče toho Hitlera, to je zase diskutabilní. On potom spáchal sebevraždu, což je také dost závažný hřích.
přidáno 15.09.2013 - 00:44
Devils_PIMP: Ano. Stačí vteřinu před smrtí projevit lítost... Proto si myslím, že v pekle bude společnost minimálně férovější.
přidáno 15.09.2013 - 00:32
Stin: Podle mne je pro náboženství typická nesmrtelná duše. Pouze v tom případě může být nějaká "odměna" nebo trest "po smrti" (a je třeba řešit místo na "uskladnění" duší...)
Jaký objektivní důkaz existence nebe a pekla máš? Tj. ne subjektivní pocity a ne pohádkové příběhy (biblické texty).
přidáno 14.09.2013 - 23:24
Z mych diskuzi s krestany vyplynulo ze i Hitler prisel do nebe pokud se kal za sve hrichy a prijal Boha. Tak co...
přidáno 14.09.2013 - 22:26
Jestli do nebe nechceš, tak tam nepůjdeš. To se podle mě nikomu nedá vnucovat. Variantu, že po smrti nic není, jako křesťan připustit nemůžu. Věřím tomu, že po ní následuje nebe, nebo peklo.

K nějaké verzi by asi došli, to ano, ne však nutně k nějakému bohu. Existují náboženství (ale vlastně to ani náboženství nejsou), která za vyšší sílu považují například přírodu, ne tedy žádného konkrétního boha. A i v nich se, nezávisle na křesťanství, vytvořila některá příkázání podobná těm křesťanským (hlavně co se týče zabíjení, krádeží atd.).
přidáno 14.09.2013 - 21:55
Stin: "Zemřeš, chceš do nebe, o Bohu jsi věděl,..." - Zkusme to vzít opravdu z úplně jiného konce.
Zemřeš, nechceš do nebe. Nebo ještě lépe - zemřeš a nechceš nic, protože po smrti nic není. Připouštíš i tuhle variantu?
Ale abych se vrátil k té tvé. Pokud na nějaké ostrově bude žít izolovaná skupina, která se ještě nesetkala s civilizací (řekněme = křesťanství), prakticky jistě bude mít svého boha (své bohy) - Každá civilizace došla k nějaké verzi nadpřirozena. Nejsou to ateisté.
přidáno 14.09.2013 - 21:48
Severak: Jenže podle Pratcheta je celý svět na krunýři želvy, kterou nesou čtyři (?) sloni. Nebo tak nějak. Jako fantazie - krasné, jako realita - nevsadil bych ani halíř.
přidáno 14.09.2013 - 20:03
Z principu je názor, že všichni ateisti půjdou do pekla, hovadina. Já jsem osobně věřící, ale to asi na to, co napíšu, nebude mít moc význam.

Zkusme to vzít z úplně jiného konce. Ve světě předpokládáme, že o Bohu všichni vědí. Pak by mohl nastat problém. Zemřeš, chceš do nebe, o Bohu jsi věděl, ale přesto jsi v něj nevěřil. Co když si ale představíme komunitu lidí, kteří jsou naprosto odříznuti od civilizace a o Bohu v životě neslyšeli a ani nebudou mít šanci o něm slyšet? Podle čeho by se pak po jejich smrti hodnotilo to, jestli smějí, nebo nesmějí do nebe, když vlastně neměli ani šanci věřit v Boha? Pomineme-li fakt, že se jim Bůh mohl zjevit, ale to je zase otázka toho, zda by člověk neznalý křesťanství věděl, o co jde.

Kdyby ta komunita nepáchala zlo, asi by ani Bůh neměl důvod se zjevovat. Podle mě jde tedy hlavně o to, jak člověk žije. Jaké má životní zásady, jestli dokáže odpouštět a projevit milosrdenství.

Zase bych všechno, co Vatikán nebo papež řekne, nebral jako absolutní pravdu. Navíc, to je jen část křesťanů. Máme tu i protestanty a plno dalších. ;-)
přidáno 14.09.2013 - 12:56
Někde (že by Pratchett?) jsem četl názor, že po smrti člověk skončí tak, v co věřil.
přidáno 13.09.2013 - 13:58
Vladan: Áno, tento rozdiel mi bol známy. :)
přidáno 13.09.2013 - 13:58
puero: raději se neptám, jaký důkaz máš, že jsi.
přidáno 13.09.2013 - 13:56
slnečnica: rožky máme, ale já se teprve nedávno dozvěděl, že je rozdíl mezi houskou a pletenkou (nerozlišoval jsem). Houska je "bochánek" strojově vyráběný a pletenka je pletená z válečků těsta (původně ručně, dnes asi také strojově).
přidáno 13.09.2013 - 12:38
Vladan: ergo sum
přidáno 13.09.2013 - 12:35
Vladan: puero: Ďakujem obom. Doteraz som žila v mylnej predstave, že Česi nemajú rožky. Musím sa ešte veľa učiť, veľa učiť...
přidáno 13.09.2013 - 12:34
puero: jsi proti mně málo skeptický.
přidáno 13.09.2013 - 12:31
slnečnica: Ano houska (pletenka)= žemľa

ááále - pozdě!
přidáno 13.09.2013 - 12:30
slnečnica: Houska je žemla.
přidáno 13.09.2013 - 12:29
Nevím. Zajímala mě podstata tvého postoje. Já mám naprosto stejné dispozice jako ty. Ale zastávám jiný pohled. Takže si myslím, že můj skepticismus je jaksi jiného druhu. Odhalení tvého pramene by pomohlo najít důvod toho mého.
přidáno 13.09.2013 - 12:25
puero: Houska není rohlík?????? Houska je čo potom?? Žemľa?
přidáno 13.09.2013 - 12:18
puero: :-)) takže rozhodující bude to "něco jiné"???
přidáno 13.09.2013 - 12:17
slnečnica: Vatikán má problém - papež se nedá odvolat.
přidáno 13.09.2013 - 12:15
Ty body by se daly vztáhnout i na mě.
přidáno 13.09.2013 - 12:06
Tak to skončí, keď je Vatikán pápežskejší, ako pápež. :P :(
přidáno 13.09.2013 - 11:47
puero: nechci ti lhát, ale já to nevím. Můžu ti jen nabídnout, z čeho by to mohlo být - podle mého názoru, a vyber si, co považuješ za nejpravděpodobnější.

*vrozená dispozice - ož od školních let jsem se nerad houfoval - stál jsem stranou
*varianta vrozené dispozice k analytickému myšlení
*výchova rodičů k ateismu a prarodičů k víře
*studiem přírodních věd a "naučený" vědecký skepticismus
*empirická zkušenost v socialismu, že oficiální socialistícké názory a argumentce jsou idiotské a oficiální socialistické (rádoby) autority jsou vesměs debilové - odtud možná pramení má neúcta k autoritám
*empirická zkušenost se společností vůbec - že lidé obecně naletí (uvěří) naprostým pitomostem a fanaticky je obhajují.
*něco úplně jiného

ve zkutečnosti bude zřejmě příčinou kombinace předchozích.
přidáno 13.09.2013 - 11:35
Mě by to docela zajímalo, z čeho pramení.
přidáno 13.09.2013 - 11:25
puero: Někde jsem řekl, že můj skepticizmus nepramení z empirické zkušenosti? Nepamatuju si, že bych se o tom někdy někde zmiňoval. Po pravdě jsem nezkoumal, z čeho pramení - a nepovažuji to ani za podstatné.
přidáno 13.09.2013 - 11:24
Vladan: No právě tak to mělo vyznít!
přidáno 13.09.2013 - 11:23
Ano, shodneme se.
přidáno 13.09.2013 - 11:23
Homér: Já myslel, že sis spletl příspěvky a vkládáš nám sem svou báseň!
přidáno 13.09.2013 - 11:22
puero: Ano, dokud hypotézu neověřím, můžu předpokládat její platnost, ale musím připustit i to, že se mýlím. Dokážeš říct: Faktem je, že nevíme, jestli bůh v křesťanském pojetí není jen velký omyl, jen pohádka na dobrou noc???
Mě zase připadá nejlogičtější ze všech nedokazatelných možností, že Bůh (všechny bohové) je jen pohádka.
Takže pokud se na to díváš takto není se proč hádat! Bavíme se o dvou nedokazatelných hypotézách, přičemž správná můlže být třetí nebo čvrtá, která ještě niokoho z nás nenapadla.
přidáno 13.09.2013 - 11:19
Skepticismus je zdravý. Ten ti schvaluju. I já jsem novodobý nevěřící Tomáš. Pochybuju o všem. Jistotu nemám žádnou. Na co si nesáhnu s tím mám problém. Ale z čeho tedy tvůj skepticismus pramení, když ne z empirické zkušenosti?
přidáno 13.09.2013 - 11:17
Homér: povedená dáda
přidáno 13.09.2013 - 11:16
"Najdi přístroj na měření Boha a budeš mít klid."
empirický materialismus
na odkazy nemám čas
A proč to není pýcha
No a kam chceš?
křesťany za takové pitomce
docela souhlasím
sklouzli do polemik
Já se na papeže nezlobím

Dada z vaší diskuze, je to vtípek
přidáno 13.09.2013 - 11:16
puero: Empirický materialismus je beze sporu víra - v nevíru. Ale já nejsem empirický materialista, jsem (vědecký) skeptik- odmítám i empirický materialismus.
přidáno 13.09.2013 - 11:15
Já na té jediné variantě nelpím. Je pro mě akorát nejlogičtější ze všech ostatních. Přijdi s logičtější. Pravděpodobnější.
přidáno 13.09.2013 - 11:13
Jak říkáš je to všechno vlastně jen hypotéza. Hypotézu můžeš potvrdit a můžeš ji vyvrátit. Dokud ale nemůžeš ani jedno ani druhé můžeš s ní operovat, aby ses dostal k tomu, jestli je pravdivá nebo není.

Pokud něco neexistuje, tak to nezměříš. Jenže ty a priori nevíš, že to neexistuje. A je to ta možnost, že by to eventuálně existovat mohlo, co ti dává naději onu existenci dokázat. Jako temnou hmotu a jiné věci, které byly napřed jen matematickou teorií. Ty prostě nemůžeš exaktně říct, že to neexistuje, když nemáš důkaz, že to neexistuje. Můžeš akorát tvrdit, že není jisté, nebo že je málo pravděpodobné, že to existuje, ale to je tak všechno. To je ta nejvyšší úroveň, kam si může vědec dovolit zajít, bez důkazu.
přidáno 13.09.2013 - 11:13
puero: Pokud obhajuješ pouze možnost, že má reálné základy, tek proč jsi macešský k jiným - stejně pravděpodobným - možnostem? K existenci Buddhy,Višny,Amona, Atona, Dia a tisíců dalších bohů a bůžků a proč zavrhuješ neexistenci bohů vůbec? Proč sis vybral jednu jedinou variantu a na ni lpíš?
přidáno 13.09.2013 - 11:09
A potom já jsem dalek tomu obracet někoho na ,,víru pravou". Ono empirický materialismus je vlastně taky víra ať chceš nebo nechceš. Takže defakto děláš totéž co já.
přidáno 13.09.2013 - 11:09
puero: "Najdi přístroj na měření Boha a budeš mít klid." - A co v případě, že Bůh neexistuje? Jak chceš najít přístroj na měření něčeho neexistujícího? I když nepochybuji, že mnoho šarlatánů takový přístroj vynalezne.
Ale otočme to. Shodli jsme se, že neexistuje nic, čím by se dala dokázat existence Boha. Přesto v něj věříš. Proboha PROČ?
K fyzice: Je třeba oddělovat objektivně dokázané teorie jako je magnetizmus od teoretických hypotéz jako je teorie strun nebo velký třesk za jejichž správnost nedám ani zlámanou grešli.
přidáno 13.09.2013 - 11:06
Ne, to je omyl. Já neobhajuju pravdivost té jak říkáš pohádky. Jen obhajuju možnost, že má reálné základy a že může být pravdivá. Odporuju tomu, když to někdo odsuzuje bez pořádného důkazu. Obhajoval bych i rohlík, kdyby jej někdo nařkl z toho, že je houska, protože je ze stejného těsta. A proč? - to bychom sklouzli do polemik o pravdě a nepravdě a to nechci. Ostatně, co se dokazuje líp? Pravda nebo lež?
přidáno 13.09.2013 - 11:03
Umřem, až nám zaroste náhrobek
přidáno 13.09.2013 - 11:02
puero: Částečný souhlas. Rozdíl je v tom, že ty sis vybral jednu pohádku a obhajuješ její existenci. Zavíráš oči před indíciemi svědčícími o chybné volbě a vymýšlíš (přejímáš) zběsile nepravděpodobné interpretace faktů tak, aby tvou pohádku podporovaly.
Já se primárně stavím do role skeptika. Nevěřím žádné pohádce, ať už vědecké nebo filozofické (náboženské). Chci být přesvědčen, chci viděl logickou strukturu myšlenek. Nevidím důvod, proč si z tisíců variant víry v nějakého boha zvolit jednu a tu prohlásit jedinou správnou. A to tím spíš, že mi věda dává celkem přijatelnou představu o vzniku života a nepotřebuju k tomu inteligentního Stvořitele.
Ale samozřejmě nevíra s sebou nese důsledky - neexistence duše.
přidáno 13.09.2013 - 10:58
Ne, pohádka je něco o čem víš jistě že to tak není.

Helejď ty jsi fyzik (fyzikář), víš jak se věci dokazují. Víš, že na magnetické pole si nemůžu šáhnout a nevím o něm, pokud nepoužiju magnet, abych zjistil, že tam je. Radioaktivitu nenajdu očima, potřebuju dozimetr (nebo Geigrův přístroj, nebo jak se to jmenuje), přesnou teplotu neurčím jinak než teploměrem a podobně. Jak chceš zjišťovat boží existenci? Čím? A uvěřil by ti Aristoteles, že existuje radioaktivita, kdybys k tomu neměl přístroj? Stále žijeme ve vědeckém pravěku a těžko můžeš dnes říct, co všechno je kolem tebe, když jsi to ještě neobjevil. Ale přitom to tady je. Co taková kvantová teorie pole, nebo superstrun, jak mám vědět, že magnetické pole je ovlivněno nějakým kvantem gravitonů v nějakém bodě? Najdi přístroj na měření Boha a budeš mít klid.
přidáno 13.09.2013 - 10:54
Pohádka o posmrtném životě má mnoho variant a mění se, to jo. A strach z nebytí je věčný.
Víra je tušení? A tušení je fantazie, pohádka? Souhlas.
přidáno 13.09.2013 - 10:52
Nedokázal jsem existenci boha, stejně jako tys nedokázal jeho neexistenci. Nejde to. Oba jen interpretujeme své domněnky a názory a představy, těžko mě přesvědčíš o opaku a já tebe.
přidáno 13.09.2013 - 10:50
A že mají lidi zakrnělé představy o posmrtném vědomí, no.... bylo hůř. Lidi třeba věřili, že musejí sednout na člun, který řídí smrtka, které se musí zaplatit, jinak tě nepřeveze na ostrov mrtvých, kde hlídá tříhlavý pes. I tahle představa se vyvíjí. Ale pořád je to lepší, že se vyvíjí, než aby přestala existovat úplně. Víra je spíš tušení, naděje, doufání než jistota.
přidáno 13.09.2013 - 10:50
puero: Dokazuji nedokazatelné? A ty jsi snad existenci Boha dokázal? Ne? Tak obhajuješ neobhajitelné! Je to pošetílé stajně jako bys nejprve stavěl pokoje a následně je nadšeně a s překvapením objevoval!
přidáno 13.09.2013 - 10:47
Realismus? Jen dokazuješ nedokázatelné. Ergo je to spíš pošetilost. Jako bys zavíral dveře do pokoje s tím, že tam už není co objevovat. Ne pošetilost, pošetilost ne. Je to rezignace.
přidáno 13.09.2013 - 10:47
taron:
Pochopitelně že zákon zachování energie platí. Já s ním problém nemám - pokud taron nezavede "pohádkovou energii" = duši. Pak samozřejmě potřebuje pokračování pohádky, aby měla kde tu energii zachovat.
přidáno 13.09.2013 - 10:45
taron: Já se na papeže nezlobím, ani ho neobviňuji, že to dělá ze zlého úmyslu. Jak jsem napsal, papež vypráví pohádku a nečekaně změnil její část. Potud je to pro mě zajímavé. Vycházel jsem ze slov, ne z jeho úmyslů.
přidáno 13.09.2013 - 10:43
puero: ano...energie nezaniká, jen se transformuje...ale to Vladan přece nemůže pochopit, i když je pomalu vědec :)))))))
přidáno 13.09.2013 - 10:43
puero: to je realismus. Někdo to neskousne a potřebuje pohádku
přidáno 13.09.2013 - 10:41
Jistě, ty se s posledním výdechem začneš rozpadat a veškeré tvé bytí bude ukončeno, vědomí zanikne a veškerá energie se rozptýlí do hlíny. Máš zajímavé vyhlídky.

Vy ateisté vlastně nejste schopni oddělit své Já od fyzické podstaty. A proto společně s tělesnými ostatky zmizíte. Transcendence je iluze vlastní pouze těm věřícím.
přidáno 13.09.2013 - 10:40
Vladan: "Nejsou důležitá ani slova ani úmysly"........myslím, že v tomto tkví tvůj problém:) Víš, existuje něco jako presunkce neviny....a to, jestli si myslíš, že si chtěl papež podměnit část ateistického světa, já vidím zase tak, že chtěl světu zdělit, že slušný, nepyšný člověk půjde do nebe rychleji, než ...třebas " neslušný" :))))) hloupý křesťan , co na sobě nepracuje....

no a kdo z nás dvou má pravdu?
přidáno 13.09.2013 - 10:38
puero:
Neřekl jsem katolíků, ale křesťanům. A můžu prohlásit, že Puerova verze křesťanství je docela extrémní nikoliv normální :-))
přidáno 13.09.2013 - 10:37
puero: docela souhlasím :)) se vším, cos napsal, baroko už není ...dávno ne.
přidáno 13.09.2013 - 10:37
puero:
Nevím, jakou představu o posmrtném životě máš ty (a jak dalece se kryje s představou papeže či Vatikánu).
Má představa je docela přesná - žádný posmrtný život není. Takže ptát se mě na přání "kam chceš přijít", je poněkud mimo mísu.
přidáno 13.09.2013 - 10:34
A navíc mě pobuřuje, že mají ateisti křesťany za takové pitomce a ještě víc mě pobuřuje, že je v těch falešných představách mnozí křesťané (s papežem a všemi těmihle mozky církve) stále stimulují. Těm katolíkům, co znáš bych jednou docela rád nafackoval, že dělají ostudu všem normálně uvažujícím věřícím.
přidáno 13.09.2013 - 10:33
taron: Já mužu opravdu soudit jen podle toho, co kdo řekl. Číst myšlenky (úmysly) neumím a nejspíš to je dobře, možná bychom byli překvapení, jaké pohnutky za některými činy stojí :-).
A pokud si dokážeš představit pohled bezvěrce, tak jemu jsou papežova slova opravdu fuk. Nejsou důležitá ani slova ani úmysly - prostě proto, že celé křesťanství je jen pohádka na dobrou noc.
Pokud bych měl spekulovat o úmyslech papeže, viděl bych v tom snahu "podmanit" si část ateistů.
přidáno 13.09.2013 - 10:32
Vladan: A teď ještě hodím do placu já to, pro mnohé nepochopitelné, a to tím : ,že jak můžeme porušovt desatero? No...křesťané, kteří žijí živou vírou ( opravdu se zdokonalují) se mohou nechat řídit jen srdcem...a ono opravdu napoví....takže křesťané jsou někde jinde, než judaisté...: nemusíme vždy dodržovat desatero a za každou cenu !!!! Ale chápu, že totok bude pro tebe tak nepochopitelné, že budeš opět " křičet" , že do nebe nechceš...... ale nedívej se na to, co jsem tu napsala, ale na to, jak jsem to asik myslela. Nad tím přemýšlej.... trošku fantazie u toho použij !!!
přidáno 13.09.2013 - 10:27
No a kam chceš? :-) Do březového háje a rozptýlit se necháš děvčaty?

Mně osobně na té zprávě zarazila jedna malá drobnost. Proč si lidi pořád ještě myslí, že po smrti vyfasují jakýsi obláček na modrém nebi, harfičku, křidýlka a svatozář s bílou košilkou? Baroko skončilo před dvěma sty lety a věřící i nevěřící mají dál tyhle naivní představy o nebi a pekle.
přidáno 13.09.2013 - 10:24
Vladan: ...teď jsi označil papeže, že prakticky " porušuje" desatero...tím, že "prohlásil " , že i ateisté, co nevěří, ale jsou slušní, se do nebe dostanou...takže to nebylo " jeho pyšné " jednání? Nebo ano? No....hele, co se ti hodí, to tadyk hážeš do placu a povím ti proč!!! Protože je ti to jedno, co chtěl papež sdělit, jak to myslel v srdci...protože ty slyšíš jen to, co řekl...ale ne jeho úmysly....i když často může nějaké jednání vyjít naprázdno, nebo i negativně, důležité jsou úmysly konajícího...a podle toho se má soudit....:)
přidáno 13.09.2013 - 10:20
taron: A proč to není pýcha věřících, kteří jsou přesvědčeni, že jen oni MUSÍ mít pravdu (o existenci Nebe a Boha)?
přidáno 13.09.2013 - 10:16
Uf...na odkazy nemám čas....leč....no, právě, Papež to myslel dobře a určitě se toho chytli takoví rypálkové, jako můj "miláček" Vladan, co prohlašuje , pro mě velmi bolestivé prohlášení : že do nebe nechce.....je v tom vidět tvá pýcha!!!!!! Hrozná pýcha, až to bolí.....takže tobě opravdu do nebe překáží tatok pýcha. Jinak jsi na nebe zralý, protože tě znám. Tak k tomu : že ten, kdo se řídí svým srdcem....ten se tam dostane....jakobych dnešní mou báseň napsala pro tebe...tak jo, před chvílí jsem měla nutkání, že toto musím napsat....a teď jsem ji sem chtěla vložit,...tak chviličku posečkej a tuto báseň si čti od večera do rána a od rána do večera. Pa.

Pokud chcete vložit komentář, musíte se přihlásit.
Přijde ateista do nebe? : trvalý odkaz | tisk | RSS komentářů | podobná díla

Následující dílo autora : Korupce je když… I.
Předchozí dílo autora : Budiž šero

»jméno
»heslo
registrace
» autoři online
JSH, štiler
» nováčci
Gabriel88
» narozeniny
Mady [11], Miy [9], Kevinar [7], andrearea122 [7], Jera_lu [3], nemesis [4]
» řekli o sobě
MakiLayla řekla o Lusy :
Známe se tak krátce a já se cítím, jakobych ji znala věky. Slova nevyjádří to, co teď prožívám... Jsem šťastná, že jsem měla tu čest ji poznat! Nabídla mi pomoc, když jsem byla v nouzi...
TOPlist

Chat ¬

- skrýt/zobrazit chat -


Bělorusko živě
demonstrace
Duke of Budweis
Roman M

Poslední aktivity ¬


Nejčastěji komentující
v minulém měsíci ¬

A B C


Tapety na plochu ¬


Wallpapers

WallpapersNajlepsie online hry

Najlepsie hry recenzia

Studio Handi

Oficiální webové stránky autorského studia handicapovaných umělců, stu

MacBook Pro

Na novém MacBooku vám půjde skládání básní pěkně od ruky.

Ostružina

Zábavný blog plný fotek nejen o bydlení, dekoracích, zahradě.

© 2007 - 2021 psanci.cz || || Básně | Povídky | Webdesign & Programming || PREMIUM účet za povídku