"...jako cejch: Jak silně po druhých požadovat, aby se chovali normálně?" aneb Slušnost
přidáno 30.10.2011
hodnoceno 83
čteno 2917(72)
posláno 0
Slušnost

Umělé zařazování lidí do skupin je omluvitelné, jen pokud to přinese něco dobrého. Jenže dělení na přizpůsobivé a nepřizpůsobivé nic dobrého nepřináší. Slova přizpůsobiví a nepřizpůsobiví používáním ztrácejí svůj pravý význam, neboť používají se jako jiné názvy pro většinovou společnost a pro Romy. Jenže co toto významově posunuté pojmenování vyvolává?

Většinová společnost nabývá pocitu nadřazenosti a sebejistoty. Vzniká v ní falešné přesvědčení, že ona jsou nositelkou pravdy a práva, že jí se musí ti nepřizpůsobiví Romové podvolit. Zároveň je obrana Romů brána jako vzpoura. Romům je přisuzován dluh vůči zbytku společnosti. A je po nich vyžadováno, aby jej splatili.

Ve skutečnosti nejsou žádné dvě skupiny, jedna dlužníků a druhá věřitelů. Každý je dlužníkem a věřitelem zároveň. Každý má právo se ptát: „Co on dluží mě?“ A každý má povinnost se ptát: „Co já dlužím jemu?“ Obě otázky mají stejnou váhu a obě jsou stejně potřebné. Udržují nutnou kritičnost vzájemných vztahů.

Označení Romů jako skupiny těch nepřizpůsobivých je vlastně odmítnutím této kritičnosti. Už se na nic neptám, ale rovnou prohlašuji: „To oni dluží mně! Osud nepřizpůsobivých mě nezajímá. Nechci, aby mě otravovali a aby brali dávky z mých daní, jinak jsou mi ukradení, ať si dělají, co chtějí, jen ať mi už dají pokoj.“ To je postoj normálního člověka.

Normálnost je průměrnost. Není na ní nic ušlechtilého, dokonce ani nic žádoucího. Politici rádi mluví o normálních lidech jako o slušných. Normální lidé nejsou slušní. Slušnost je vlastnost nenormální. Je jen její ambicí stát se vlastností normální.

Jednou ze známek slušnosti je požadovat na druhých změnu chování. Když po někom ale požaduji změnu jeho chování, neformuluji svou žádost slovy: „Chovej se normálně.“ Pátrám nejdříve po příčinách jeho chování, zajímá mne, proč se chová tak a tak. Pak se zaměřím na odstranění oné příčiny. Vždyť nejde o samo chování, snažím se pomoci člověku. Díky tomu pak budu moci odpovědět na otázku: „Co dlužím já jemu?“

Společné hledání odpovědi na otázku „Co ti dlužím?“ je jedním z předpokladů dorozumění mezi Romy a zbytkem společnosti. Jedna strana totiž sama na odpověď nepřijde.


Souhrny textu

//puero: Nejen že nevíš, že jsi to napsal špatně, ale nevíš ani, co jsi vlastně napsal. Škoda kritiky pro tebe.
přidáno 17.11.2018 - 23:21
jayjay: Zaujímavý názor, ale nesúhlasím s vašou definíciou "normálny človek"
Ak normálny človek je priemerný človek, tak potom je v ňom aj čosi ušľachtilého a odpudivého, žiadúceho a odmietaného, slušného a neslušného.
Ako by sa mal chovať normálny priemerný človek?
Krásne to povedal J.F.Kennedy: "Nepýtajte sa, čo môžu ľudia urobiť pre vás. Pýtajte sa, čo môžete urobiť pre nich vy."
přidáno 01.03.2014 - 23:48
Více, než samotná úvaha, mě zaujal počet komentářů.
Páni!
přidáno 01.03.2014 - 23:44
zajímavé :)
přidáno 10.11.2011 - 17:10
líbí :)

pro lidi co sami sebe rádi považují za ty slušné mám tady jedno videjko:
http://www.youtube.com/watch?v=yHa6x3kK1hg
přidáno 08.11.2011 - 09:14
Ta poznámka o Nejmenovaném opeřenci si zaslouží můj potlesk. (Tleskám)
přidáno 08.11.2011 - 02:29
1kor13: Andští mystikové nazývají tutu dobu Pachakuti. Čas, v němž se Boží vůle bude projevovat mnohem silněji než dřív. Je to i čas, v němž mnoho lidí prožije duchovní obrodu a bude přibýval lidí obdarovaných nevšedními schopnostmi. Pro Boha mají jméno Tajta. Pokud máš dojem, že se na tomto webu projevuje mysteriózně Bůh, netřeba mluvit záhadně o tom, jehož jméno se nesmí vyslovit. Říkej mu prostě Tajta nebo Otec. Je to totéž. Ti Indiáni mají i bohy
svýh hor a nazývají je Apu. Jsou to velcí ptáci, kteří je i navštěvují a mluví s nimi. Pokud máš podezření na ovlivňování takovým
nejmenovaným opeřencem, říkej mu třeba Apu. Je to kratší a ne tak pohádkově strašidelné jako Nejmenovaný Opeřenec.
přidáno 08.11.2011 - 02:04
Je už pro mne těžké udržet to všechno v hlavě a na nic důležitého nezapomenout. Tvoje poslední komentáře mne překvapily. Pro mne ta tvoje úvaha nadmíru inspirativní nebyla. Ne proto, že by se mi nelíbila, naopak. Ale kdybych si ji přečetl a nebyl pod ní už komentář Puera, asi bych ti jen pochválil to vyjádření o dlužnících, neboť právě tento pěkný slovní obrat svědčí o vědomí širších a hlubších souvislostí. A možná bych jen dodal to, co napsal i Puero. Ne, že je to bezzubé! Ale že je škoda nezmínit se, že to téma dluhu přesahuje otázku Romů, protože bych očekával, že ti to někdo připomene. Ale jinak mne to téma těžko může přinést něco nového.
Protože v tom mám, doufám, dost jasno, podobně jako Eliška. Ale dopadlo to jinak. O tu nevšedně dlouhou diskusi má největší zásluhu právě Puero. Právě těmi otázkami o hodnotě humanity. Otázkami doufám jen unáhlenými. Neboť humanita neznamená chránit jedny na úkor druhých, ale v tomto případě - hledat společnou cestu. Nereagovat na slova Puera o humanitě by byla nezodpovědnost. A pak se 1kor13 rozverně rozepsal o humanitě - tedy o pozitivních lidských hodnotách s takovým nekřesťanským pesimismem, že mne to nevšedně překvapilo. A rozhodně se tím ocitl buď dokonale mimo téma, a nebo se mu to téma zdálo beznadějně ztracené právě pro nevíru v pozitivní hodnoty člověka, bez nichž se otázky odlišných menšin řešit nedají. A tím se stal 1kor13 další zásadní rozbuškou k dlouhé diskusi. A aniž bych tím chtěl nějak umenšovat kvalitu tvé úvahy, bez těch dvou provokativních prvních komentářů by nezaznělo mnohé stejně důležité. A nijak od věci. Mne nejvíc inspiroval Puero a 1kor13. A na závěr jednu poznámku. Ta tvoje teorie normálnosti opravdu může být trochu matoucí. Sice rozumím, jak jsi to myslel, ale není to moc přesvědčivé. A ani si nejsem docela jist, jestli je to skutečně tak. Navíc z těch vět není dost jasné, co je postoj politiků a co tvůj. Nejsem si úplně jist, jestli lze průměrnému člověku přisoudit, to, co mu přisuzuješ ty. Tomu počtu. Určit se ten počet nedá, ale vyznívá mi to poněkud předpojatě.
přidáno 07.11.2011 - 22:19
puero: Klást otázky není samo o sobě demagogií. Na to není třeba se ptát. Ale i dítě, které klade otázky, se může dopouštět více, či méně demagogie, na kterou pohlížíme více či méně shovívavě s ohledem na jeho věk a svědomím, že tato jeho případná demagogie je s pravděpodobně nevědomá.
přidáno 07.11.2011 - 20:45
Strakatý pes: Zkušenost je někdy prevít. Samozřejmě i zkušenosti vytvářejí kolektivní vědomí, které má zpětný vliv na mysl dalších jednotlivců. To dobře věděl i Miroslav Sládek. A se skupinou (menšinou) jeho příznivců mám zas já zajímavou a poučnou zkušenost. Sládek se snažil populisticky přitáhnout ty, kterým do mysli vkládal opakovaně představu, jak my bílí doplácíme na ty tmavší. A když už se dostal, kam se potřeboval dostat, časem se ukázalo, jak šikovně dokázal tento zastánce bílých vysávat peníze( nikoli malé peníze) pro své kamarády z kapes lidí všech barev. Co udělali ti jeho bílí zastánci, když se to provalilo? Podesraně nic! Drželi pysk! Proč? Protože nebyli morálně dost na výši. Protože nechtěli ztratit svého milého vůdce. Ale hlavně proto, že jejich motivy byly od začátku nepravdivé. Jinak by se museli přece vzbouřit a rozhořčeně prohlásit: " Míro! Ty jsi nás podvedl i okradl a pro své kamarády jsi nakradl z našich kapes víc, než nás stojí to, za co jsi se chtěl zbavit Romů". Ale to se nestalo. Proč ale? Protože bílí bílým umějí lecos prominut. A šikovnému Mírovi rovněž. Sakra ale proč? No proto, že postavit se bílé moci, na to musí být víc odvahy, víc vůle. A čistší úmysly! Topné oleje? Co nám je do nich? Lihová aféra? Co nám je do ní? To nás okradli přece naši bílí bratři !!! Držet se principu kolektivní viny je vždy umolousané a přisprostlé. V mírových časech bez pochyb! Když budu mít špatné zkušenosti s jakoukoli menšinou, mám právo být obezřetný. Ale pro mnohé lidi je těžké si připustit, že mají ponižující zkušenosti s bílou mocí. S mocí, která umí vyprázdnit kapsy všech barev.
přidáno 07.11.2011 - 20:08
puero: Díky za celkovou reflexi.
Kdybyste všichni komentovali tak stručně a výstižně jako puero, bylo by těch komentářů desetkrát míň
přidáno 07.11.2011 - 19:43
Máš dojem, že diskuze se netýkala tvého textu? Tak to byla zatím ta největší blbost, co tu zazněla. Nejen že nevíš, že jsi to napsal špatně, ale nevíš ani, co jsi vlastně napsal. A nepochopil jsi tím pádem ani ty komentáře k dílu. Škoda kritiky pro tebe.
přidáno 07.11.2011 - 19:30
puero: Útěk? :-D Jen běž.
Stejně se toto rozsáhlé komentování nijak netýkalo textu nad ním.

Snad se tedy příště budete schopni držet tématu textu, pod který svůj komentář přikládáte. Já v to aspoň doufám a puerův odchod z diskuse mne v tomto směru naznačuje, že kdo nemá dost sil, mete. Dláto prostě nezvedne.
přidáno 07.11.2011 - 08:26
No a Puero se úderů do klávesnice nebojí a na cizí rádoby zasvěcené dojmy nedá. Pro Puera proběhla diskuze na jejímž konci bylo hned několik nových poznání. Dokonce bych dal dohromady několik shrnujících závěrů, ale udělám to na jiném místě, aby se nestaly další diskuzí.
přidáno 07.11.2011 - 00:58
Eliška Vobrubová: skutočne nechápem, kde som sa vyjadril spôsobom, ktorý by naznačoval postoj na ktorý sa ma pýtate v príspevku z 23:48. Rozhodne si nemyslím, že by si človek "měl nechat všechno líbit". Celkovo nechápem, kde som urobil chybu, keď som vyjadril svoj názor a odmietol o tom ďalej diskutovať. Možno preto, že odmietam manipulatívne metódy nemenovaného operenca a spol. a nehodlám sa dohadovať o tom, kto má väčšieho... plyšového macíka, možno preto sú moje názory označované za "mělké a prázdné" moja osoba za "samolibou a ješitnou"... mohol by som pokračovať, ale škoda každého úderu do klávesnice.
přidáno 07.11.2011 - 00:19
puero: Je to pořád dokola: Nic ti nevyčítám, jen konstatuji, že používáš diskusi k jiným cílům než je společeně se dobrat nějakého poznání, výměnou názorů. Ty si asi jen tak hraješ, zkoušíš, kam až můžeš zajít, co ti ještě projde, ale to není seriózní přístup k diskusi. Možná, že opravdu nevíš, že to děláš, možná že to spí v podobě dosud nepoznané v tvém nevědomí, protože vlastně nevíš, co a proč skutečně prožíváš. Tím končím, nebudu to dál rozebírat, jsou o tom knihy, číst umíš. Ostatně na to téma tady cekem obsáhle psal Ara. Myslela jsem, žes to četl.
přidáno 07.11.2011 - 00:02
A já se bavím při čtení komentářů a fandím. Autor Půlobratů má mé sympatie. :D Jen houšť.
přidáno 06.11.2011 - 23:57
Eliška Vobrubová: Nepochopil jsem ani slovo z toho, co jsi napsala, protože si neuvěřitelně protiřečíš. Vyčítáš mi, že nediskutuju, ale soutěžím a snažím se přesvědčit vás o své pravdě, jenže ty a ostatní děláte totéž. Takže je to diskuze.
přidáno 06.11.2011 - 23:54
puero: Jakou roli? Jak kdo. Nenapsala jsem ti to dost jasně, co děláš ty? Musím ti to snad znovu zopakovat? Donekonečna? Skutečně tomu nerozumíš a nechápeš to? Nebo to jen děláš?
přidáno 06.11.2011 - 23:52
Eliška Vobrubová: Právě sis odpověděla.
přidáno 06.11.2011 - 23:48
puero: 1kor13: Proč vy dva si myslíte, že člověk musí nechat líbit všechno. Mimochodem, slušnost neznamená muset všechno snášet. Slušnost znamená také odporovat neslušnosti, k níž řadím mimo jiné povýšenost, přezíravost...
přidáno 06.11.2011 - 23:48
jayjay : Nikde jsem zaprvé neřekl, že je nenávidím. :-) A zadruhé, za jejich momentální situaci si mohou v prvé řadě oni sami. A hned za nimi my - respektive naši volení zástupci, kteří tuto problematiku zametli pod koberec. A teď, když tyto problémy eskalují po celé Evropě, se teprve začíná něco dít.
(je ale velice zajímavé, že po celé Evropě se lidé bouří jen proti romům. Vážně zajímavé, když těch etnik jsou po té naší zemi rozroušeny desítky)
přidáno 06.11.2011 - 23:42
Eliška Vobrubová: Máš tedy prostor. Vysvětli nám, když tedy nešlo o diskuzi, oč vlastně šlo? A jaké role jsme v tom hráli? A proč je kladení otázek demagogií. Proč není demagogem malé dítě, které se ptá rodičů? Podle tebe kladu dotazy bezúčelově? I teď?
přidáno 06.11.2011 - 23:37
puero: O tajnosti jsem nic nepsala. Někteří lidé ale například nerozeznají demagogii o skutečné argumentace, manipulativní techniky od skutečné argumentace. Mám tu čest patřit mezi ty, kteří tyto způsoby rozeznávají. Jestliže vstupuješ do diskuse s touho někoho přechytračit nebo porazit, nevstuptuješ do diskuse s čistými úmysly (tedy s čistou mnyslí a srdce) a to hlavní pro tebe není dobrat se v diskusi nějakého názoru nebo zjistit pravdu o něčem, neboť tvé chtění je jiné. Tvé chtění totiž je zvítězit (možná by ses raději měl věnovat nějakému soutěživému oboru, třeba sportu). Za těchto okolností však, kdyby ses tisíckrát zapřísahal, že se chceš dobrat pravdy, není takové prohlášení věrohodné. - A nesnaž se vtipkovat o pírkách, teď se to opravdu vůbec nehodí. Nebo vlastně ano, je to jen další doklad toho, co děláš - pokoušíš se odvést pozornost jinam.
přidáno 06.11.2011 - 23:31
Pro čtenáře: Že nevíte, co se tu řeší? Já taky pořádně ne. Ale rozhodně si přečtěte tuto nadmíru inspirativní úvahu, která vede k bohaté diskusi.
přidáno 06.11.2011 - 23:26
Eliška Vobrubová: Nu, mé metody, Eliško, nejsou tajné. Co víc, zdají se mi naprosto průzračné. Já neumím klást otázky na které nechci znát odpovědi. Ty ano? (Mimochodem je slušnost omluvu přijmout. Jsi starší, měla bys to vědět.) A že mám ale pírka! ;-)
přidáno 06.11.2011 - 23:20
puero: Puero, vypadá to, žes nic nepochopil, že ti nestačí plný talíř, ani plné koryto, patrně budeš muset dostat nějakou koupel nebo sprchu. - Co to je za tón, kterým píšeš? Já chci odpověď na své otázky? Jsi tady snad šéf toho všeho? Nadřízený nás všech, že si osobuješ právo takhle si dupat nožkou jako velký šéf nebo jako malé děcko? – Jak se zdá, je to silnější než ty, ta potřeba se vyvyšovat, předvádět se, pózovat, natřásat si pírka. Až jednou pochopíš, že to je kontraproduktivní, věř, že se ti uleví. Jakkoli si ty myslíš, že lidé nejsou tak chytří, aby tvé metody prokoukli, opak je pravdou. Alespoň pro některé z nás jsou tvé metody a postupy dost čitelné. Doufám, že sis toho již povšiml. Ostatně, až se zase budeš chtít někdy někomu omluvit, klidně to můžeš udělat veřejně, dojdeš-li k názoru, žes něco veřejně „přepísk´“, tím nic neztratíš, nemusíš se bát, že by sám velký puero v něčích očích klesl, proto, že je schopen se omluvitOstatně, až se zase budeš chtít někdy někomu omluvit, klidně to můžeš udělat veřejně, dojdeš-li k názoru, žes něco veřejně „přepísk´“, tím nic neztratíš, nemusíš se bát, že by sám velký puero v něčích očích klesl, proto, že je schopen se omluvit.
přidáno 06.11.2011 - 23:12
puero: Diskutér je porazený v okamžiku, keď prejde od konštruktívnych a podložených argumentov k osobným útokom. Za tie by sa dali označiť už "ranné" príspevky "Toho, ktorého meno sa nesmie vysloviť" a neskôr aj autorové.

Takéto chovanie je znakom straty sebakontroli, nadhľadu a pádnych argumentov.
přidáno 06.11.2011 - 23:08
puero: Tak o to ti jde. Porazit toho nepřizpůsobivého, nenormálního jayjaye. Tak proč to neřekneš rovnou! :-D
A já už myslel, že něco z toho, co píšeš, myslíš vážně. Tobě jde jen o to si pošpásovat a zablbnout si.
přidáno 06.11.2011 - 23:01
Používám tvé kategorie Jayjayi. Ty jsi je určil a definoval. Je mi větší slastí porazit tě tvou vlastní zbraní. Vlastně jsi už poražen byl, ale uvědomíš si to až s odstupem.
přidáno 06.11.2011 - 22:53
Strakatý pes: Zkus se nad svým údajným rasismem někdy zamyslet reflektovat situaci těch které nenávidíš.
přidáno 06.11.2011 - 22:52
puero: Nejsem normální, to vím. Jsem tedy nenormální. To, že se povyšuji mi přisuzuješ ty. Jiný přeci neznamená lepší nebo horší. Tvá LOGIKA vychází z toho, že ten, kdo přizná svou výlučnost, se automaticky vyvyšuje. Hloupost. Nedovedeš si prostě připustit, že by někdo mohl být jiný. Je opravdu chybou být jiný?
Prostě si Peuro přiznej, že si obyčejný čecháček, který si potřebuje svou zakomplexovanost vybíjet na těch, kteří se mu z toho či onoho důvodu zdají vhodní.

Ve slovníku, který dělí občany na ty slušné a ty neslušné, na ty přizpůsobivé a ty nepřizpůsobivé, mne máš právo označit za neslušného. – když nechceš a nepřipouštíš víc než dvě kategorie.
přidáno 06.11.2011 - 22:41
Vycházím z tvé definice normálna. Normální je ten kdo je průměrný. Ty se tedy LOGICKY považuješ za nadřazeného většině. Nenávist tedy pramení od tebe. Povýšenost - v každém ohledu. Samozřejmě skrytá za slušnost v tvé vlastním pojetí, ale pro většinu, kterou jsi označil jako normální, jsy TY ten neslušný. A dáváš to dost okázale najevo. Proč nepřiznáš chybu? Proč nutíš nás normální myslet si, že nás ty nenormální morálně převyšuješ? Jsi v zemi za zrcadlem (aspoň ve svém článku) - oslovuješ a apeluješ na naši nemoralitu svými postoji a přitom jasně upozorňuješ na to, že pro tebe neplatí.

Jednoduše celý ten článek je jeden velký chybný chaos bez hlavy a paty. Pochop, ty jsi v tom odstavci, který jsem vypíšchl jako hlavní, naprosto devalvoval pravdivost svých tvrzení.
přidáno 06.11.2011 - 22:32
Já mám tady na tu skupinu obyvatel vlastní názor a pokud bych jej zveřejnil, dostal bych titul rasista přesto, byť nesoudím kvůli barvě pleti, nýbrž kvůli svým zkušenostem. :-)
přidáno 06.11.2011 - 22:29
puero: To byly odpovědi na tvých pět otázek. To je musím opsat, abys to pochopil?
Normálnost jak o ní hovořím já je něco jiného, než jak o ní hovoříš ty. U mě je normálnost záležitost průměru, u tebe je to záležitostost subjektivního hodnocení. Ty určuješ co je normální a co ne. A pokud se tedy sám dostáváš do role hodnotitele toho, co je normální, budiž. Ale nedává ti to právo přisuzovat si i právo určovat co je slušnost a co ne.

Navíc, sám říkáš, že mi jako nenormálnímu nevěříš. A v tom je celý problém. Nevěříš nikomu, koho považuješ za nenormálního. V tom tkví tvoje nenávist.

Má nenormalita nic nevypovídá o mé důvěryhodnosti, slušnosti. Slušnost je totiž mimo kategorie normální a nenormální. Byť její přítomnost či nepřítomnost tyto kategorie vytváří.

A není to tak, že pro nenormálního je neslušné, co normální považují za slušné. To jak tu převracíš pojmy je nesmysl, protože nestojí proti sobě.

Nesnášenlivost k Romům je slušnost? Ano, pokud je slušnost v tvém pojetí charakteristickou vlastností těch, které pan Vandas a další označují tzv. slušnými lidmi. Jenže já právě mluvil o skutečné slušnosti, která je většinové společnosti naprosto cizí (a o většinové společnosti jsem mluvil jako o normálních lidech)
přidáno 06.11.2011 - 21:54
Nesnášenlivost vůči Romům je potom slušnost.
přidáno 06.11.2011 - 21:42
Výborně. Dokázal jsi zopakovat, co jsi napsal. Ale já chci odpovědi na těch pět otázek. Bez nich nedokážu sám sebe určit do správné kategorie. Upřesním: z jaké pozice to píšeš? Pokud z pozice nenormálního, nemůžu ti já, jako normální věřit. Pro mě je totiž v tom případě tvá slušnost neslušná. A všechno co jsi napsal, napsal jsi vlastně obráceně. Generalizuješ, ale podmínky si kladeš podle sebe.
přidáno 06.11.2011 - 21:27
Slušný člověk je nenormální. Nikoli naopak.
Normální lidé jsou neslušní, protože neslušnost je normální.
Jsem nenormální.
Nepřizpůsobiví neexistují.
Nesnášenlivost vůči Romům je neslušnost.
přidáno 06.11.2011 - 21:03
ARA: Děkuji. Udělal jsi mnoho dobré práce i za mne:-))
přidáno 06.11.2011 - 15:51
puero: Nebyly to jen názory, ale mnohé z toho, co jsem napsal, byla fakta. Fakta nezpochybnitelná. A oprav mne, jestli se mýlím, ale mám za to, že jsem se to nepsal poprvé. Někde dokonce ještě podrobněji. V diskusích, kterých ses zúčastnil i ty. Ale současně musím uznat, že některé podrobnosti jsem před několika lety sám nechápal a tápal jsem. Pravda je i to, že reakce některých zúčastněných na má slova nesla znaky nejen nevědomí, ale i z toho plynoucí přezírání či posměch. Ale obeznámen s principy nevědomí, které je nedílnou součástí světa lidí, musím vyslovit sám pro sebe toto: Nesuď ty, kdo nevědí, co činí. A to i proto, že jsem si vědom té cesty k poznání. A to samo vědomí té cesty činí člověka pokorným a trpělivým.
přidáno 06.11.2011 - 12:47
ARA: Děkuji za konečné pochopení a za názory. Tohle mě uspokojilo zatím nejvíc. (Přijít tenhle komentář už na začátku, mohli jsme si všechno to nedorozumnění ušetřit)
přidáno 06.11.2011 - 12:20
puero: To tvoje trvám ........ to je něco jiného než žádám, že? Stejně jako čekám na reakci je něco jiného. Jsi dotčený natolik, že se projevuješ nadutě. Buď soudný a tvoje soudnost nebude zpochybňována. Nadutost, tvoje nadutost, se jasně projevila větou: " Co je mi povědomí?" Nadutá věta v emoci pocitu nadřazenosti, která není hodna tvého intelektu! Opravdu chceš být přesvědčen? Nevěřím ti to, ale přesto ti ještě věnuji svůj čas, jakkoli jsi nám ty dal povýšeně najevo, že ty tolik času nemáš. Tak tedy. Co bys měl vědět o vědomí: Předně, že není vědomí jako Vědomí. Ty vědomosti s vědomím samozřejmě souvisejí, neboť jsou jeho součástí. Tak třeba pokud někdo zabíjí zmije, protože věří, že jsou to nebezpeční škůdci a je třeba je vymýtit, nemusí to být zlý člověk, ale nemá vědomí o širších souvislostech. Pokud někdo povýšeně hledí na jiné duchovní směry či církve, nemusí to být zlý člověk. Ale může být za jistých okolností konfliktní. Nebo se dokonce může chtít zůčastnit náboženské války, v nž se může chovat velmi nehumánně s pocitem spravedlivého bojovníka za pravdu, neboť nemá vědomí širších (a hlubších) souvislostí. Jak asi víš, tak například Dalajláma tenhle problém vůbec nemá. Nemůže ho mít! Neboť má široké a hloboké vědomí souvislostí. A tento problém nemůže mít ani náš Starý Pravda - dobrotivý a laskavý Bůh. Protože ten je Vědomím všeho a všech souvislostí. A proto si s Dalajlámou tak dobře rozumějí.

A pokud někdo bez jakékoli škodolibosti a s čistým úmyslem upozorní druhého člověka, že se mýlí, nebo že by mu víc slušela jiná barva svetru, nebo že bylinky, které si nasbíral ho mohou ohrozit, protože nejsou těmi rostlinami, za jaké je má, ......... a pokud se ten člověk přesto urazí v pocitu, že je ponižován a jeho reakce bude nenávistná nebo povýšená, pak už příčinou není jen nevědomí souvislostí ve smyslu znalostí. Ale nevědomí o sobě samém. O svém vlastním vnitřním světě. Do něhož byl někdy v minulosti vnesen nějaký zážitek, který zapomenut, vytěsněn nebo ne zcela vědomě prožit způsobuje iracionální či neadekvátní reakce v zesílených emocích nebo i zcela opačných, než by měly být v daných situacích. Genialita či abnormální stupeň inteligence nedávají imunitu proti takovým vlastním reakcím. Ani enormní znalosti psychologie. Protože dokud je ten vnitřní svět nepoznaný a dokud není vědomí vnitřních souvislostí, nedá se mnoho změnit.
To umí aplikovaná psychologie, ke které ty máš averzi. Ta averze je iracionální. Vím o jednom duchovním pastýři jedné církve,který má k psychologii podobný vztah jako ty. A to je obzvlášť paradoxní. Protože ten nejlepší psycholog je Bůh. Ten, když se rozhodne, že člověka zbaví jeho zátěží a stínů, dosáhne toho vždy. Ale vždy mu musí ukázat jeho vnitřní skrytý svět. Vnést světlo do jeho nevědomí. Vnést část vědomí širších a hlubších souvislostí. PS: Existuje pojem "emoční inteligence". To je velmi důležité si uvědomit. Znalosti jí nemohou nikdy zcela nahradit. I proto měl tvůj profesor jistě pravdu.
přidáno 06.11.2011 - 10:41
Ostatně k zodpovězení byl vyzván autor.
přidáno 06.11.2011 - 10:23
Eliška Vobrubová: :-) Eliško, na tvém komentáři je vidět, že jsi ten článek vůbec nečetla. Bulvární praktiky předvádíte jak ty, tak ARA, vytrháváním mých vět z komentářů, nikoliv já vytažením základní myšlenky z textu. Copak to nevidíte? Vaše přezíravost se soustředila pouze do bodu soustavného útoku na mou hloupost. Já hledám už od prvního komentáře odpověď na otázku humanity. Odpověď tu už dávno padla, ale já chci převědčit a to se vám nedaří a nepodaří, protože je to nesmysl.

V té poznámce o bulvárním novinářství nevidím nic jiného než snahu přesměrovat pozornost od základních problémů téhle úvahy k naprosté banalitě. Trvám na zodpovězení mých otázek. A trvám na SLUŠNÉM zodpovězení a ne dalším zpochybňování mé soudnosti.
přidáno 06.11.2011 - 09:25
puero: A mimochodem, to jak se chová bulvární novinář, demagog a manipulátor jsi nepředvedl až svým komentářem včera ve 23,27. Zdatně to předvádíš i v debatě (lze-li tvé reakce tak nazvat) u tohoto textu s AROU. A koneckonců není to tady poprvé, co se tímto způsobem projevuješ, není-liž pravda. Snažíš-li někoho přechytračit, nevkládáš dobrý a čistý úmysl do diskuse, a i kdyby ses tisíckrát zapřísahal, že ti jde o hledání pravdy, tvé prohlášení by nebylo věrohodné.
přidáno 06.11.2011 - 00:25
puero: "Je tedy dobré se zastávat humanity?" na tuto tvoji otázku ti už znovu odpovídat nebudu. Neboť odpověď je už příliš zřejmá. A vždy byla. Až budeš vědět, co je to vědomí, přestaneš mne nadutě peskovat, abych tento pojem nevnášel do diskuse. Vážně tě nenapadá, kdo by mne mohl přechytračit, když ne ty? Možná opravdu nikdo. Přesvědčit o mnohém ale jistě ano.
přidáno 06.11.2011 - 00:18
puero: Pokud někoho nezajímá vědomí (vědomí souvislostí, vědomí prožívání, vědomí vlastního konání, vědomí kořenů atd. atp.) ale pouze vzdělání (patrně dosažený titul), je to pak s ním těžké. Těžko pak může takový člověk najít odpovědi na své otázky a jen pohodlně čeká, až to za něj vyřeší někdo jiný. Případně rádoby sofisticky, leč zmateně oponuje. Za každou cenu.
přidáno 05.11.2011 - 23:58
puero: K tvému komentáři pro jayjay: Právě jsi předvedl, jak se chová buvární novinář nebo demagog: Vytrhne jednotlivost z kontextu a na ní se pak "točí". A ještě si myslí, jaký je světlonoš.
přidáno 05.11.2011 - 23:27
to jayjay:
,,Normální lidé nejsou slušní. Slušnost je vlastnost nenormální. Je jen její ambicí stát se vlastností normální."
tohle je základní myšlenka textu o slušnosti. Říká se v ní, že člověk normální je neslušný.

Za prvé: Kde je psáno, že lidi nenormální jsou slušní?
Za druhé: Proč jsou lidi normální neslušní?
Za třetí: Je autor normální nebo nenormální?
Jsou ti nepřizpůsobiví normální, nenormální, slušní nebo neslušní?
Za čtvrté: Po vyvrácení jediného z těchto bodů - je nesnášenlivost vůči romům slušností nebo neslušností?

Tvá logika má v celém článku tak povážlivé trhliny, že pořád nevím, jestli ho mám brát vážně nebo vlažně.
přidáno 05.11.2011 - 23:14
ARA: Nemohu si odpovědět. Proto to řešíme, dal jsem otázku a odpověď mi poskytnete vy ostatní.
Pokud tě nepřechytračím já, tak už mě vážně nenapadá kdo.
Teď si ale zahráváš s pojmy a slovíčky a zdá se, že jsi mě nepochopil. Najednou z čista jasna se tu objevuje VĚDOMÍ. Co je mi po vědomí? Mě nezajímá vědomí ale vědomosti. Ty víš moc dobře o čem mluvím, nepleť sem vědomí.
přidáno 05.11.2011 - 23:06
puero: Nenapsal jsem, že mne nikdo nepřechytračí, ale že ty NE! Na otázku, je-li člověk napřed nevědomý či nehumánní, jsem ti odpověděl na konci. Stačí jen dočíst. A když jsem psal, že nevědomí není totéž co hloupost, je zřejmé, že vzdělání také nemůže nahradit Vědomí. Takže tvoje připomínka Ježíše tesaře je zcela nesmyslná a zbytečná. Protože to vědomí samozřejmě nenahradí žádná načtená fakta. To vědomí souvisí s procitnutím a to má i duchovní rozměr. Už jsi nepříčetný, když mi píšeš, že se oháním křesťanskými principy. Cituji tě: "Je tedy dobré se zastávat humanity?" Tak už si odpověz.
přidáno 05.11.2011 - 22:28
ARA: Děkuji za vyčerpávající odpověď. Odpověď jak se patří na úrovni (teda jen v té druhé polovině, tu první považuju za drzost nejvyššího kalibru a taky hluboký omyl a nebudu se k ní zatím vracet.)

Tedy vysvětlil jsi psychologickou příčinu zlých skutků. A puero ji sotva vyvrátí. Jednak puero není psycholog, jednak ARU nikdo nepřechytračí, jednak to vyznělo velmi odborně.

Ale puero není psycholog, ba co více, má vůči psychologii silnou averzi (v tomto ohledu jsi v tom nevinně, to má kořeny už u Freuda) a filozofickou podstatu problému vidí jinde. Jakto, že ji nevidí ARA? Ani vědomosti ani humanita nejsou genetickou výbavou jedince. Ve vývoji dítěte, v období, kdy se ,,modeluje k dospělosti" přijímá v balíčku kulturních návyků jak humanitu tak vzdělání. Nic z této výbavy nedostalo geneticky. Ale puero se ptal jinak: Je člověk napřed nehumánní, nebo nevědomý...ve smyslu aby byl způsobilý konat zlo?

Když jsme probírali na univerzitě socializaci, položil jsem podobnou otázku proferorovi. Bylo mi řečeno, že je to tak zdlouhavý a složitý proces, že by se muselo jednat o modelový příklad. Ale v podstatě platí, že člověk humánní má ke zlu větší odpor než člověk vzdělaný (který se spokojí s jeho účelovostí). Proto puero nad vzdělání, moudrost a vědomosti staví humanitu. Kolik svatých bylo vzdělaných? A co Ježíš? (Když už se oháníš křesťanskými principy) To byl tesař. (Velmi rouhačsky řečeno)
přidáno 05.11.2011 - 21:31
puero: Nejdřív bych se pozastavil nad tvoji větou: "Aniž bych četl předešlé komentáře (tolik času nemám),". S tímto postojem k tak vážnému tématu se nedá očekávat ani upřímná snaha něco sdílet, něco přijímat. Když jsi měl potřebu mi napsat: "Válka není bytost? :-) Nepovídej ", nechtěl jsi vlastně napsat opak? - "Povídej, nerozumím ti?" Asi ne. Necítíš se někdy jako učitel, který někdy trochu blahosklonně a s mírnou jízlivostí kárá? Když jsi napsal: "To by nebyl ARA, aby neměl poslední slovo", nechtěl jsi místo toho napsat?: "To je fajn, že jsi tak zodpovědný u vědomí tak vážného tématu a že se nenecháš otrávit. " Asi ne. Ale přesně tak to je, ty převtipný glosátore. Jak se cítíš, když v té ješitné potřebě oponovat ztrácíš soudnost? Když si dovolíš psát, že hájím zlo? Víš už jak vznikají války? Ne? Tak se studuj! Zkus zjistit, proč jsi napsal, že můj svět je černobílý? Proč jsi napsal, že já a jayjay máme lidi za hlupáky? Už to víš? To je to nevědomí! Nevědomí o tom, co uvnitř sebe samého prožíváš. Obrannou reakci. A výsledek? Bráníš se útokem. Je to dobrá lekce k pochopení třeba i vzniku válek? Už víš, proč jsi mi napsal, že vězni v koncentráku jsou hodní jen z našeho pohledu? Psal jsem snad, že jsou hodní? NE! Ale nadpřirozeně trpící a ponížení! Je ti to málo pozitivní důvod ke vzpouře? Je ti ten důvod málo humánní? Nevědomí a hloupost není totéž! To není můj blud!
A teď k tvému poslednímu komentáři: Co se to v tobě stalo za změnu? Už tě najednou zajímá jen "jádro sporu"? Jádro, které sis stanovil ty? Víš, proč ses vzdal toho ostatního sporného? Protože jsi vychladl. A snažíš se vykličkovat z toho, co z tebe vylítalo. Ale jak už jsem ti asi dvakrát připomněl, mně nemůžeš přechytračit. Raději se mnou veď dialog. Přátelský a ve vzájemné úctě. A netřeba se cítit ponížený nebo ukřivděný. Buď rád, žes to přečkal, aniž bys mne hodil zbaběle do ..... do jednoho pytle s mělkými hlupáky, jejichž myšlenky nestojí za pozornost, jako to udělal náš přítel Korinťan. A za to, žes to vydržel až do této chvíle, si zasloužíš odpověď na svoji poslední otázku: Dítě roste a roste s ním i vědomí souvislostí. Ubližuje, vzteká se, je sobecké a dloho funguje jen na 1. signální. A vědomí souvislostí se rozšiřuje podle zákonitostí vývojové psychologie. Může být velmi nadané a nést v sobě základ budoucí geniality. Ale přesto je pořád v mnohých ohledech v nevědomí oproti ...třeba svým rodičům. A pokud jsou rodiče vnímaví, moudří, altruističtí, je veliká pravděpodobnost, že dítě půjde v jejich stopách.Protože bude mít permanentní vzor a vedení. A stane se možná nevšedně humánním člověkem. Pokud však nastanou závažné chyby ve výchově a přidají se i tragické události, vzniklé defekty na duši i mysli mohou dítě vykolejit a člověk pak může žít třeba s nenávistnými reakcemi, s potřebou ponižovat a ovládat...atd.atp. Jenže aby takový člověk ovládal své emoce a neubližoval, musí si jich být vědom. Musí být schopen si je uvědomit. Mít to VĚDOMÍ! Aspoň o sobě. Musí vědět co a proč prožívá. A tobývá těžká disciplína. A na závěr: Čapkova Matka: rozhodnutí postavit se zlu. Rozumíš? A pokud ti to nestačí, tak si vzpomeň na Bhagavadgítu - rozhovor Boha s Ardžunou (vojevůdcem). Bůh Ardžunu přemlouval, aby táhl do boje. Je Bůh dost humánní bytost. To snad, proboha Ano. :-) Nevědomí člověka je tedy chybějící obsah. Nehumánnost je důsledkem tohoto chybějícího obsahu.
přidáno 05.11.2011 - 11:32
ARA: Ale abys neřekl podruhé, že jsem sofista a demagog, tak musím říct, že mě ze všeho toho zajímá jen jediná věc. Jediný argument a jádro sporu. Z tvé řeči soudím, že si myslíš, že z nevědomosti pramení zlo. Tedy člověk je napřed nevědomý a pak teprve nehumánní. A já tvrdím, že napřed je člověk nehumánní a pak je teprve hloupý a koná zlo. Nehledej v tom sofistiku. Nerad bych dopadl jako Teng Ši.
přidáno 05.11.2011 - 09:45
ARA: To není demagogie. Jako demagogie mi naopak připadá to tvoje hájení zla. Ten tvůj černobílý svět dobra a zla, hodných a špatných. Nic takového neexistuje. Vězni z koncentráků jsou ti hodní jen z našeho pohledu. A ani sousedské spory ani války ani rvačky, jak píšeš, nevznikají z nevědomí. Lidi nejsou hlupáci, jak se permanentně ty i jayjay domníváte. Všechno to zlo pramení z nedostatku humanity. Ne z nevědomosti. V tomhle zase já spatřuju tu tvou DEMAGOGII. Snahu přesvědčit mě o svém bludu.

Čekám na reakci.
přidáno 05.11.2011 - 02:24
puero: Když jsem napsal, že válka není bytost, měl jsem na mysli, že neexistuje ani zlo ve smyslu nějaké bytosti. Války vznikají ze stejných příčin jako rvačky na ulici, jako sousedské spory. Z nevědomí. Válka není bytost! To jsem nenapsal proto, abys k tomu jen dodal: Nepovídej. To jsem napsal proto, abys neztrácel čas zbytečnými řečnickými otázkami ve smyslu: Jak zabránit válce? Jedinec možná může ve vyjímečných případech zabránit i válce, ale nemůže vymýtit zlo, které je součástí světa. Které je v nás, živých bytostech. V každém jinak a v jiné míře. I v debatě nad jayjayovou úvahou lze spatřovat příčiny vzniku válek. I v té tvojí neuvěřitelné demagogii, na kterou teď reaguji. V demagogii, která se zdá být snahou být v opozici. Snahou, která tě činí nepozorným čtenářem. Snahou, ve které nezpozorníš ani nad příkladem vězňů v koncentráku. Kdyby jednou chtěl někdo zničit tebe a tvou rodinu veden jen zlou vůlí, nechal by ses zašlápnout jako kdo? Jako fanatik, který neodporuje zlu, aby nepošlapal lidskou hodnotu bezuzdného zlovolného člověka nemajícího žádná vnitřní ohraničení? A pokud by ses bránil, určitě bych tě neobvinil, že máš sklon obhajovat válku. Ani by mne taková myšlenka nenapadla. Pokud bych v tom čase byl při smyslech i v mnohem menší míře než jsem dnes.
přidáno 04.11.2011 - 20:19
To zní, jako bys obhajoval válku. Každá válka pošlapává lidské hodnoty. I obrana proti zlu.
přidáno 04.11.2011 - 20:08
Tak takhle už se mi pokračovat nechce. Válka ve smyslu vzpoury proti zlu samozřejmě nepošlapává lidské hodnoty. Vzpoura v malém je třeba útěk vězňů z koncentráku. Mít tu možnost a neudělat to, je masochismus, ztráta vůle po důstojném životu a životu vůbec. A pojem lidskost samozřejmě souvisí se vztahem k násilí. A zatraceně! Končím.
přidáno 04.11.2011 - 19:02
plete: protože se bavíte o místě člověka ve světě a jeho vztahu k násilí a ne o lidskosti.
přidáno 04.11.2011 - 19:01
ARA: Válka není bytost? :-) Nepovídej. Humanita nemůže vést k válce, protože nepošlapává pozitivní hodnoty. Naopak. Tvoří je. A tam, kde humanita chybí, tam není ani dost mesiášů, aby zabránili válce, nebo násilí páchanému na lidech (Romech - pokud teda se shodneme na tom, že lidmi jsou.)
přidáno 04.11.2011 - 18:56
puero: Díky za nabádavé upozornění: "A nepleťme si humanitu s humanismem." Někdo si to tu plete?
přidáno 04.11.2011 - 18:50
puero: Rohatý kozel - to existuje jako slovní spojení. A ty rohy právě měly význam pro tmáře, kteří potřebovali v někom vidět spojení s ďáblem. Mimochodem, to slovo je NEPŘIZPŮSOBIVÝ.
Nikdo tu nevyslovil nic o mesiášovi, který by zabránil válkám. Jsi nepozorný čtenář. Válka není bytost !!! Lidé bytosti jsou. Humanita může vést i k válce! Právě proto, že pozitivní hodnoty mohou být v lidské společnosti natolik pošlapány, že dojde ke vzmachu vůle k důstojnému životu.
přidáno 04.11.2011 - 18:25
On existuje i nerohatý kozel?

To by nebyl ARA, aby neměl poslední slovo. No, všiml jsem si, že se bavíte o humanismu a humanitě. Aniž bych četl předešlé komentáře (tolik času nemám), zastavím se trochu nad tím spojením s nepřizpůsobenými či nepřizpůsobitelnými - pravděpodobně jsou to ta nejhorší slova, jaké čeština může poskytnout. Sotva vyslovitelné. V souvislosti s koncem civilizace, jak ji známe (oblíbená hláška sira Humphreyho) - ta tolerance násilí je věc, která si zaslouží trochu pozornosti. Jak netolerovat násilí? Jak humánně zabránit válkám? Hitler si myslel, že zabrání rozložení Německa tím, že ochromí Evropu válkou, Chamberline si myslel, že válce zabrání násilným odtržením Sudet....jde zabránit válkám? A jak? Preventivní obrannou válkou? To je oxymoron, že? Mediální kampaní? Pedagogickým vzděláváním generací? Ve Frýdlantě n. O v gymnáziu hned ve vchodu je bronzový reliéf s nápisem Zabraňte válkám. Každý den, co jsem tam chodil do školy jsem to míjel. Dodnes to tam visí. Já rozhodně válku nezahájím, ale zabráním ji? Zabrání ji vůbec někdo? Jde to? Mluvím tady o válkách, ale jen jako krajní případ. Humanita podle mě k válkám nevede. Nevede ani k toleranci násilí. A nepleťme si humanitu s humanismem.
přidáno 04.11.2011 - 17:10
1kor13: Tvá slova jsou zajímavým přírodním úkazem. Opatruj se a nezblázni se! Neboť k tomu bys opravdu mohl směřovat, kdybys měl obsesivní potřebu seznamovat veřejnost se vším, co tě nezaujalo, co nepotřebuješ, k čemu máš indiferentní postoj a čemu nehodláš věnovat čas. To bys byl pořádně otravný, protože už takovými výčty bys všechen svůj čas prohrál.
A takovou nudu by s tebou nikdo nechtěl sdílet. Neslibuj mi ZAS, že na mne nebudeš reagovat. Je to tvoje svobodná vůle! A mne netřeba blahosklonně upozorňovat, že já na tebe klidně reagovat mohu, neboť to je zas má svobodná vůle! Na to video jsem se podíval, ale nepochopil jsem. Viděl jsem jen nějakého ubožáka, který si potřeboval vydělat nebo chtěl být viděn na netu. Otravoval docela sympatické zvíře, nic mu ani nepřinesl a zvíře projevilo víc rozumu než on. Možná mi něco uniklo, protože španělsky neumím. Ale slovensky rozumím docela dobře. A tobě přeji, abys dorostl do toho svého webového jména. Protože způsob, jakým ses povýšeně, povrchně a mělce vyjadřoval k pojmu humanismus, je dost inspirativní. A na závěr jen malou všimku. Nebyl obraz rohatého kozla pro některé inkvizitory poněkud obsesivní představou, v níž se manifestovaly právě jejich vlastní stíny?
přidáno 04.11.2011 - 09:42
ARA: Už pre časom som tvoje komentáre pod dielami začal preskakovať... teraz keď si začal reagovať na moje komentáre tak som si ich pár prečítal a stačilo. Ničím pre mňa nie sú zaujímavé, príliš si cením svoj čas a necítim žiadnu potrebu obhajovať svoje názory pred anonymným internetovým hrdinom.

Kľudne si na ne reaguj ďalej, nepočítaj ale s tým, že na ne začnem reagovať, lebo ich nebudem čítať. Dopadol by som totiž podobne ako pán na tomto videu: http://www.youtube.com/watch?v=TugslL45aXk
přidáno 03.11.2011 - 22:30
ARA: :-* Musím zopakovat své doporučení, vlastně prosbu. Napište esej.
Jé, jak já se na ni těším. To bude krása. Máte toho tolik co říct, je škoda, že to končí jen v komentářích.
přidáno 03.11.2011 - 19:28
1kor13: Lepší argumenty samozřejmě znamenají, že podporují pravdivější názor. Pokud jsou ale OPRAVDU lepší! Pokud jejich nositel jen ten, kdo zneužil vlastní inteligence, pak se jeho argumenty někomu mohou zdát lepšími, ale je to jen šalba demagoga.
Pozitivní lidské hodnoty se nerodí samy od sebe. Jsou formovány i kolektivním vědomím. Tedy snahou a vůlí jednotlivců. A ta snaha je vyjadřována zcela opačným způsobem, než je zpochybňování pozitivních proudů a hnutí v sociálních uskupeních jen proto, že ta snaha nepřinesla trvalou a stabilní změnu. Podobně povrchně bychom pak mohli hodnotit i celé křesťanství a jeho hlavní myšlenky bychom také mohli nazvat halabala- bláboly s odkazem na Svatou Inkvizici nebo na stovky zprzněných dětí tzv. černoprdelníky. Jáké je tedy to téma křesťanů? Je to o hovně, nebo o člověku? O jeho srdci a duši, na které je možné pozitivně pusobit i je léčit! O jeho mysli, která může být také zušlechťována a léčena. Člověk je tedy stejně tak nehumánní, jako je nekřesťanský křesťan nebo nemohamedánský mohamedán. Prostě - jak kdo! A proč ty vzmachy a propady úrovně vědomí? Jeden z důvodů je i vliv různých povrchních myšlenkových proudů za určitých podmínek snadno se šířících. A proto má vždy smysl být v opozici a ve střehu, pokud lidé lenivých či jinak indisponovaných myslí začnou deformovat pravdu.
přidáno 02.11.2011 - 19:24
1kor13: To byl dobrý nápad - to téma. Moc hezky se to rozběhlo. S. Exupéry používá moc hezký výraz pro to, co jayjay nazval přemetáním prachu - "vítr slov". Že člověk je nehumánní, to je stejný nesmysl, jako napsat, že pes není dost psí. Ale pravda je, že zrazené, zkažené, nevyzpytalelné, úzkočné psisko není právě archetypem toho, co si většina lidí představí pod pojmem pes. Člověk je úplně jiný? Než kdo? Než člověk? Nebo je to tak, že člověk čestný, ohleduplný, soucitný a upřímný je úplně jiný než zákeřný padouch? Je pro tebe třeba Kristus dos člověkem? Doufám, že ano. Že ho vnímáš jako přece jen humánní bytost. Pojmy mohou devalvovat, hodnota ne.
přidáno 31.10.2011 - 21:44
1kor13: Vždyť taky esej nemusí být krátká :-) A navíc se při jejím psaní ukáže, že ono to vlastně není tak obsáhlé, jak si člověk na poprvé myslel. Že těch pět A4 spolehlivě napíše do jednoho odstavce. A tehdy právě přichází stručnost... :-D
Psaní esejů je práce, uznávám. A do práce se chce málokomu.
přidáno 31.10.2011 - 21:38
Jayjay: ak to beriaš takto, tak máš samozrejme pravdu - spätná väzbe je pre dobré písanie potrebná. Problém ale vidím v tom, že takto rozsiahly problém o ktorom sa bavíme nie je záležitosť, ktorú by bolo možné uspokojivo obsiahnuť v esseji. Skôr by som to videl na seminárnu prácu a to je veľa práce. Jedna vec je uviesť názor, to som urobil. Ale jeho zdôvodnenie zo všetkými súvislosťami je vecou svetonázoru, ktorý si človek utvára v podstate celý život.
přidáno 31.10.2011 - 21:27
Náčelník Holá Ruka: To víš, když mám jediné odpoledne na napsání, to se to píše. To je pane ta správná motivace :-D
přidáno 31.10.2011 - 21:26
1kor13: Je to možná sport, máš pravdu. Adrenalin, nejistota vítězství, překonávání vlastních hranic. O tom to psaní esejů je. A pak taky o tom dát je lidem, kteří tě neznají. Pokřtít je v ohni. Tak jako básně. Psát do šuplíku je jako stříhat motýlům křídla.

Samozřejmě, že největším přínosem je vlastní úvaha. A k zaznamenání jejího výsledku slouží esej. Zároveň je ale pro ostatní lidi dobré a posunující přečíst si, kam a jak jsi se ve svých úvahách dobral.

Nejde o dokazování si, o předvádění se, když se podělíš o své úvahy s druhými.
přidáno 31.10.2011 - 21:19
Jo ahááá :D
přidáno 31.10.2011 - 21:19
Náčelník Holá Ruka: Nevím jestli hodina biologie. Ale určitě to bylo vědomí toho, že to musím napsat do tohoto víkendu
přidáno 31.10.2011 - 21:16
A prečo by som sa mal snažiť takto verejne niečoho dobrať? Aby som niekoho presvedčil o mojom názore? To nie je disciplína, v ktorej by som cítil potrebu si niečo dokazovať. Zvlášť cez internet a ľuďom, ktorých nepoznám osobne.

Uviedol som svoj pohľad na vec a keď sa ti zdá hodný hlbokej analýzy, tak si ju urob. Názor ktorý si utvoríš vlastným skúmaním a vlastnou úvahou bude mať pre teba omnoho väčšiu hodnou a skôr sa podľa toho budeš riadiť, než keby to bol názor ktorý prijmeš od niekoho iného len preto, že má lepšie argumenty. Lepšie argumenty totiž neznamenajú, že má dotyčný pravdu.
přidáno 31.10.2011 - 20:59
Jo to je vono :) trefa do černého, mám takovej pocit, že hodina "biologie" ti byla trochu inspirací :)
přidáno 31.10.2011 - 20:56
1kor13: To "vše podstatné" se více podobá zametání než tesání. Nedostáváš se jím nijak hluboko, jen přemetáš prach z hromádky na hromádku.
Rozumím ti. Nesnažíš se ničeho dobrat. Spokojíš se stručným povrchním soudem.
přidáno 31.10.2011 - 20:51
Nerozumiem, čo odo mňa chceš. reagoval som na:

"puero: 1kor13: Nejlepší by bylo napsat o hranicích humanity napsat esej. Má ona nějaké hranice? Čím je ohraničena? Co to je humanita?"

Ak očakávaš, že na tú tému napíšem esej, tak všetko podstatné som zhrnul do mojich komentárov. Mám rád stručnosť. Ak chceš vedieť viac, naštuduj si dejiny. Všetky moje názory sú založené na histórii...
přidáno 31.10.2011 - 20:43
1kor13: Jako bych hrách na stěnu házel. Řeknu: "Neškrtej sirkami jen tak. Zapal oheň." A co ty na to? Vysvětluješ mi, jak hezky to zasvítí, když se škrtne.
přidáno 31.10.2011 - 20:22
jayjay: humanita je odvodená od slova humanizmus, ktorý má korene už v antike. Je to myšlienkový smer, ktorý obsahuje veľa dobrých myšlienok... dnes sa však za tento pojem ukrýva multikulturalizmus, populizmus a iné. Podobným spôsobom sa posunul aj termín tolerancia.

Pre mňa je to typický príklad toho, ako sa dobré myšlienky menia na scestné a zneužívané. História sa opakuje a opakovať sa bude. Nedivil by som sa, keby termíny ako humanizmus a tolerancia mali o 200 rokov podobný negatívny náboj ako má dnes slovo komunizmus.
přidáno 31.10.2011 - 18:19
puero: 1kor13: ARA: Člověk aby na vaše komentáře reagoval eseji. Ne jedním, ale hned několika. Předně by to byl esej o poctivém čtení textu, pak by následoval esej o motivaci a završil by to esej K čemu jsou člověku jeho hodnoty.
Mám díky vám stále o čem přemýšlet. Což není ani dík ani výtka.

Puero: Nepřipadá. Naopak. Ať už v poezii nebo v esejích, vždy řeším problémy společnosti.
V eseji je termín nepřizpůsobivý vysvětlen dostatečně. Nejde o jeho význam, ale o jeho používání. Slovo euforie taky znamená něco jiného, než jak se používá.

puero: 1kor13: Nejlepší by bylo napsat o hranicích humanity napsat esej. Má ona nějaké hranice? Čím je ohraničena? Co to je humanita?
přidáno 31.10.2011 - 10:51
Humanizmus a multy-kulty bláboli... už to tu v histórii pár krát bolo. Antika, renesancia... nikdy to nevydržalo večne aj keď sa zdalo, že ide o prevrat ľudského myslenia. Lenže skutočnosť je taká, že človek je nehumánny. Hmmm, vlastne už samotný význam slova humanizmus je nezmysel, lebo človek je úplne iný.
přidáno 31.10.2011 - 09:39
puero: Asi z toho není dost jasné, že Romové tu jsou uvedeni jen jako příklad. Termín nepřizpůsobivý asi nebude ani tak pohyblivý, jako spíš mající širší obsah. Nesouhlasím, že by se civilizace hroutila a byla ničena naší humanitou. Ohleduplnost není poddajnost. Poddajné stádo bez vůle k odporu vůči zlu není ničím pozitivním, není projevem humanity, není pozitivní ve smyslu tolerance, protože je tolerancí zla.
přidáno 30.10.2011 - 18:25
Jo no. Nepřipadá ti to tak nějak bezzubé? Psát o problémech společnosti myslím. Mimochodem, je ten termín NEPŘIZPŮSOBIVÝ skutečně synonymem pro slovo ROM? Neschovává se v tom ranci nepřizpůsobivých víc skupin? ...korejci, Vietnamci, Muslimové, Ukrajinci...bezdomovci, feťá- pardon - narkomané apod? Podle mě je to dost pohyblivý termín. Čech sice chápe, ale nepřizpůsobivý člověk je i dědula, který se bojí jezdit výtahem a přitom bydlí v desátém patře paneláku a denně musí chodit po schodech.:)

naše civilizace se prý hroutí, protože jsme moc měkcí. Moc ohleduplní, moc tolerantní, moc poddajní. Ničí nás naše humanita. Je tedy dobré se zastávat humanity? Lidských práv? Zrušení trestů smrti a mučení? Práv pro menšiny, které se řídí mezinárodními úmluvami, nebo je to špatně?

Ve sporech o Romy řešíme spor o limity naší humanity! Je zbytečné slovíčkařit.

Pokud chcete vložit komentář, musíte se přihlásit.
Nepřizpůsobivost... : trvalý odkaz | tisk | RSS komentářů | podobná díla

Následující dílo autora : Vánoční smlouvání
Předchozí dílo autora : Souzení vévody Valdštejna

Chat ¬

- skrýt/zobrazit chat -


Poslední aktivity ¬


Nejčastěji komentující
v minulém měsíci ¬

A B C


Tapety na plochu ¬


Wallpapers

WallpapersNajlepsie online hry

Najlepsie hry recenzia

Iphone 13 Pro

Na velkém iPhonu 13 Pro vám půjde skládání básní pěkně od ruky.

Ostružina

Zábavný blog plný fotek nejen o bydlení, dekoracích, zahradě.

© 2007 - 2022 psanci.cz || || Básně | Povídky | Webdesign & Programming || PREMIUM účet za povídku