Po dlouhé době opět překlad! Tentokrát se jedná o píseń The Poet And The Pendulum od Nightwish (album Dark Passion Play)... ... ... /Nově přidán i odkaz na poslech/
přidáno 01.11.2008
hodnoceno 4
čteno 1670(16)
posláno 0
Hudbu si můžete poslechnout zde:
- část 1.: http://www.youtube.com/watch?v=21bIktyE8lU&feature=related
- část 2.: http://www.youtube.com/watch?v=GEL7TyPIac8&feature=relatedThe Poet And The Pendulum


Part I: ”White Lands of Empathica”


The end.
Konec.

The songwriter's dead.
Skladatel písní je mrtev.
The blade fell upon him
Ostří padlo na něj
Taking him to the white lands
Bere ho do bílé země
Of Empathica
Empatie
Of Innocence
Nevinnosti
Empathica
Empatie
Innocence
Nevinnost

Part II: ”Home”

The dreamer and the wine
Snílek a víno
Poet without a rhyme
Báseň bez rýmu
A widowed writer torn apart by chains of hell
Ovdovělý pisatel rozpolcený řetězy pekla

One last perfect verse
Poslední perfektní verš
Is still the same old song
Je stále tou samou lží
Oh Christ how I hate what I have become
Ach, Kriste, jak já nenávidím, čím jsem se stal

Take me home
Vezmi mně domů

Get away, run away, fly away
Dostat se pryč, utéct, odlétnout
Lead me astray to dreamer's hideaway
Zaved mě do skrýše snílka
I cannot cry 'cause the shoulder cries more
Nemohu plakat, protože bedra pláčou více
I cannot die, I, a whore for the cold world
Nemohu zemřít, já, děvka pro bezcitný svět
Forgive me
Odpusť mi
I have but two faces
Mám ale dvě tváře
One for the world
Jednu pro svět
One for God
Jednu pro Boha
Save me
Zachraň mě
I cannot cry 'cause the shoulder cries more
Nemohu plakat, protože bedra pláčou více
I cannot die, já, a whore for the cold world
Nemohu zemřít, já, děvka pro bezcitný svět

My home was there and then
Můj dům byl zde a potom
Those meadows of heaven
Ty louky nebes
Adventure-filled days
Dny naplněné dobrodružstvím
One with every smiling face
Sám se vždy smějící se tváří

Please, no more words
Prosím, už ani slovo
Thoughts from a severed head
Myšlenky z poškozené hlavy
No more praise
Už žádná chvála
Tell me once my heart goes right
Řekni, že jednou mé srdce půjde správně

Take me home
Vezmi mě domů

Get away, run away, fly away
Dostat se pryč, utéct, odlétnout
Lead me astray to dreamer's hideaway
Zaved mě do skrýše snílka
I cannot cry 'cause the shoulder cries more
Nemohu plakat, protože bedra pláčou více
I cannot die, I, a whore for the cold world
Nemohu zemřít, já, děvka pro bezcitný svět
Forgive me
Odpusť mi
I have but two faces
Mám ale dvě tváře
One for the world
Jednu pro svět
One for God
Jednu pro Boha
Save me
Zachraň mě
I cannot cry 'cause the shoulder cries more
Nemohu plakat, protože bedra pláčou více
I cannot die, I, a whore for the cold world
Nemohu zemřít, já, děvka pro bezcitný svět

Part III: ”The Pacific”

Sparkle my scenery
Ozař mou krajinu
With turquoise waterfall
S tyrkysovými vodopády
With beauty underneath
S krásou vespod*
The Ever Free
Vždy svobodný*

Tuck me in beneath the blue
Zatáhni mě za modrou oblohou
Beneath the pain, beneath the rain
Za bolestí, za deštěm
Goodnight kiss for a child in time
Políbení na dobrou noc pro dítě v čase
Swaying blade my lullaby
Houpající se ostří, má ukolébavka*

On the shore we sat and hoped
Na pobřeží jsme seděli a doufali
Under the same pale moon
Pod tím samým bledým měsícem
Whose guiding light chose you
Jehož vedoucí zář vybrala tebe
Chose you all
Vybrala vás všechny

”I'm afraid. I'm so afraid.
"Bojím se, tak moc se bojím
Being raped again, and again, and again.
Být znásilněn zas, a zas, a zas
I know I will die alone.
Vím, že zemřu sám
But loved.
Ale milován.

You live long enough to hear the sound of guns,
Žiješ dost dlouho, abys slyšel zvuk zbraní
long enough to find yourself screaming every night,
dost dlouho, abys našel sebe křičícího každou noc,
long enough to see your friends betray you.
dost dlouho, abyc viděl své přátele jež tě klamou.

For years I've been strapped unto this altar.
Po celé roky jsem byl upnutý k tomuto oltáři.
Now I only have 3 minutes and counting.
Nyní mám jen tři minuty a počítání.
I just wish the tide would catch me first and give me a death I always longed for.”
Přeji si jen, aby mě příliv chytil nejdříve a dal mi smrt, po níž jsme toužil."

Part IV: ”Dark Passion Play”

Second robber to the right of Christ
Druhý lupič vpravo od Krista
Cut in half - infanticide
Rozpůlil - vrah novorozeněte
The world will rejoice today
Svět se dnes bude radovat
As the crows feast on the rotting poet
Když mají vrány hostinu na hnijícím básníkovi

Everyone must bury their own
Každý musí pohřbít sám sebe
No pack to bury the heart of stone
Nebalit k pohřbu srdce z kamene.
Now he's home in hell, serves him well
Nyní je doma v pekle, slouží mu dobře
Slain by the bell, tolling for his farewell
Zabitý zvonem, vyzvánění dávající mu sbohem

The morning dawned upon his altar
Ráno se probudilo na jeho oltáři
Remains of the dark passion play
zbylému ze zlé pašijové hry
Performed by his friends without shame
vykonanou jeho přáteli beze studu
Spitting on his grave as they came
plivající na jeho hrob ačkoliv přišli*

Get away, run away, fly away
Dostat se pryč, utéct, odlétnout
Lead me astray to dreamer's hideaway
Zaved mě do skrýše snílka
I cannot cry 'cause the shoulder cries more
Nemohu plakat, protože bedra pláčou více
I cannot die, já, a whore for the cold world
Nemohu zemřít, já, děvka pro bezcitný svět
Forgive me
Odpusť mi
I have but two faces
Mám ale dvě tváře
One for the world
Jednu pro svět
One for God
Jednu pro Boha
Save me
Zachraň mě
I cannot cry 'cause the shoulder cries more
Nemohu plakat, protože bedra pláčou více
I cannot die, I, a whore for the cold world
Nemohu zemřít, já, děvka pro bezcitný svět

"Today, in the year of our Lord 2005,
"Dnes, roku 2005 léta páně,
Tuomas was called from the cares of the world.
Tuomas byl zavolán z péče o svět.*
He stopped crying at the end of each beautiful day.
Přestal plakat na konci každého krásného dne.
The music he wrote had too long been without silence.
Hudba, kterou napsal, byla příliš dlouho bez opomenutí.*
He was found naked and dead,
Byl nalezen nahý a mrtvý,
With a smile in his face, a pen and 1000 pages of erased text.”
S úsměvem na tváři, perem a 1000 stránkami vytrženého textu"

Save me
Tachraň mě

Part V: ”Mother & Father”

Be still, my son
Buď tiše, synu můj
You're home
Jsi doma
Oh when did you become so cold?
Ach, kdy jen ses stal tak chladným?
The blade will keep on descending
Osří bude stále klesat
All you need is to feel my love
Vše, co potřebuješ, je cítit mou lásku

Search for beauty, find your shore
Pátrej po kráse, najdi svůj břeh
Try to save them all, bleed no more
Zkus je všechny zachránit, už nekrvácej
You have such oceans within
Máš uvnitř podobný oceán
In the end
Nakonec
I will always love you
Vždy tě budu milovat


Hudbu si můžete poslechnout zde:
- část 1.: http://www.youtube.com/watch?v=21bIktyE8lU&feature=related
- část 2.: http://www.youtube.com/watch?v=GEL7TyPIac8&feature=related

/*některé výrazy jsou možá přeloženy špatně. Nebylo to však lehké. pokud najdete nějaku chybu či budete mít snad připomínku k mému překladu, prosím napište mi.../
přidáno 21.12.2008 - 20:00
Where eagles dare

It´s snowing outside, the rumbling sound
of enginess roar in the night.
the mission is near. the confident men
are waiting to drop from the sky.

the Blizzarad goes on but still they must fly.
No-one should go where eagles dare.

Bavarian Alps that lay all around,
they seem to stare from below.
The enemy lines a long time passed
are lying deep in the snow.

Into the night, they fall through the sky.
No-one should fly where eagles dare.

They´re closing in the fortress is near,
it´s standing high in the sky.
The cable ears the only way in,
it´s really impossible to climb.

They make their way, but maybe too late.
They´ve got to try to save the day.

The panicking cries, the roaring of guns,
are echoing all round the valley.
The mission complete, they make to escape
away from ghe Eagles Nest.

They dared to go, where no-one would try.
They chose to fly, where eagles dare.


Where eagles dare od Iron Maiden
přidáno 30.11.2008 - 00:56
Mě to docela vyhovuje tak, jak to je. Aspoň se procvičím v angličtině.
přidáno 02.11.2008 - 13:53
Ano, zmatené to je. Jedna si u některých věcí nejsme zcela jistá správným překladem, ale i tak...
Myslím, že vím, jak to myslíš... Ale ta hudba je prostě úžasná a já nevynechám dne, abych si to aspoň jednou neposlechla:o)
přidáno 02.11.2008 - 12:48
přišlo mi to lepši nejdřiv cele anglicky pak cele česky.. tohle je moc zmateny.

Pokud chcete vložit komentář, musíte se přihlásit.
The Poet And The Pendulum (překlad písně) : trvalý odkaz | tisk | RSS komentářů | podobná díla

Následující dílo autora : * 2x haiku *
Předchozí dílo autora : I wanna be BIG...

» narozeniny
valemart [16], ela [15], Zorik [12], MichalP [11], Klaun [7]
» řekli o sobě
pocitová řekla o Adrianne Nesser :
strasne stylova slecna...sama sebou jak to nejvic jde...co sem te stihla poznat/nepoznat tak si dobrej clovek. uprimnost vzdycky na prednich mistech. dik ze tu jsi...
TOPlist

Chat ¬

- skrýt/zobrazit chat -


Poslední aktivity ¬


Nejčastěji komentující
v minulém měsíci ¬

A B C


Tapety na plochu ¬


Wallpapers

WallpapersApple MacBook

Na skvělém Macbooku vám půjde skládání básní pěkně od ruky.

© 2007 - 2024 psanci.cz || || Básně | Povídky | Webdesign & Programming || PREMIUM účet za povídku