Už to mám dlouho rozepsané,toto zamyšlení,tak ho sem dám,ať mám "klid":-)
přidáno 29.08.2012
hodnoceno 56
čteno 1556(28)
posláno 0
ZAMYŠLENÍ O BOHU A VŮBEC...

Bůh-to bezejmenné o tisici jménech. Někteří to hned odmítnou jako nesmysl který nemá žádné racionální opodstatnění,jiní jsou s tímto nicneříkajícím a přitom „všeříkajícím“ pojmem tak ztotožněni, že si nedovedou představit že by mohli být jediný den bez myšlenky na toto.Jenže,může být Bůh myšlenka?
Bůh o kterém člověk přemýšlí,na kterého myslí je výtvorem jeho myšlení,to je jasné. Pokud by šlověk neměl mysl,myšlení a paměť,žádný Bůh by pro něho neexistoval. Jestli si na něco člověk nemůže vzpomenout,ať je to před rokem nebo před vteřinou,tak to pro něho,neexistuje-to je jednoduchý fakt.
Takže rovnítko říká žádné myšlení = žádný Bůh-pro člověka který je na mysli a představivosti závislý,jako na svém hlavním poznávacím nástroji.

Jestli něco takového jako Bůh, existuje mimo mysl,mimo lidské představy a spekulace, je jiná věc a pro mě je opravdu nábožný člověk ten,kterého toto všechno kolem Boha, náboženství, nejen zajímá nebo z nějaké vnitřní příčiny přitahuje,ale který se nějak snaží zjistit,poznat sám co se vlastně děje.
Člověk který pouze v Boha věří,svou vírou vlastně říká že ho žádný Bůh nezajímá,ale že jeho osobní víra je primární,ta že je důležitá. Ale jak známo,nejde sloužit dvěma pánům-tady Bohu a víře.


Někdy mi připadá že věřící různých náboženství mají za to,že dostali rozum jen proto,aby ho používali co nejmíň. Myslím ve věcech náboženství a spirituality,jako by ho dostali jen tak mumochodem kvůli přežití tady na zemi,než se odeberou do nebe k Bohu. Jak si jinak vysvětlit že svému Bohu dávají tak roztodivné vlastnosti které si tak protiřečí,že se nejde než někdy smát a kroutit nevěřícně hlavou.?
Jako příklad lze uvést tvrzení že vesmír,svět a život stvořil bůh,přitom církev nemůže exaktně existenci boha dokázat. Neboli něco,co prokazatelně neexistuje,stvořilo něco,co prokazatelně existuje.


Je v podstatě jedno k jaké tradici nebo náboženství se ten který člověk hlásí,absurdity až nesmysly,chce se mi přímo říct pitomosti,jsou opravdu někdy donebevolající,a patří ke všem náboženstvím-více nebo méně.
Trochu se na to pojdme podívat-upozorňuju že se neposmívám duchovním pocitům,nebo touze člověka po poznání těchto pocitů,odkud pramení,proč a co vlastně znamenají-což je sebepoznání.
Toto nemá s lidskými nesmysly kterým se říká náboženství moc společného,jestli vůbec něco. Tak to jen na vysvětlenou pro začátek,aby mě někdo nenařkl z nemístné ironie. Ostatně humor je jeden z mála způsobů jak se dá s lidskou hloupostí-i vlastní-trochu úspěšně bojovat..:-)

Začnu u křesťanství protože jsem se v této tradici narodil a jsem i pokřtěný-bohužel v té době jsem s tím nemohl nic udělat,měl jsem pár týdnů,jinak bych jim tam všem řekl co si těchto prázdných a nesmyslných rituálech myslím..:-)
Bylo to o mě,beze mě.

Když pominu Starozákonního Jehovu,který je snad ta nejprotivnější postava v celé beletrii-jak píše Richard Dawkins ve své knize Boží blud- který žárlí a ještě je na to pyšný,je malicherný,nespravedlivý,nemilosrdný tvor posedlý ovládáním ostatních,pomstychtivý krvežíznivý našeptávač etnických čistek,rozmarný a nenávistný tyran se zálibou v honofobii,rasismu,genocidě,filicidě (zabití vlastního potomka), megalomanství a mosochismu-když toto pominu,dějství kolem Nového zákona je taky když ne prapodivné,tak přinejmenším postavené na hlavu.

Základní dogma a taky základní absurdita křesťanství je ta,že křesťanství se vysmívá Bohu. Křesťané vyhlašují že uctívají Boha jako všemohoucího,všudypřítomného a nejdobrotivějšího-ale zatím z něj dělají neschopného babrala.
A co je horší z jeho schopností se totálně vymyká schopnost odpouštět. BŮH MUSÍ OBĚTOVAT SÁM SEBE, ABY ZMĚNIL POŘÁDEK KTERÝ SÁM VYTVOŘIL!
Podle definice všichni křesťané uctívají Krista-v nějaké jeho formě-jako Spasitele.
Ale čeho je vlastně Kristus Spasitelem,?
Ačkoliv mezi různými křesťanskými směry existují určité rozdíly,je Kristus chápán jako Spasitel před samotným Bohem. Má spasit celý svět,který v důsledku Boží nedbalosti upadl,před peklem,které vytvořil sám tento Bůh. Protože kdo jiný,že..?
A to se děje v souladu s Boží vůlí, jako všechno na světě!
Takovýto děj by nevymyslel ani silně retardovaný chovanec Jedličkova ústavu,všemohoucí,milující a DOKONALÝ Bůh však ano.
Ještě jednou zkráceně: Bůh zachraňuje své výtvory před sebou samým,a to tak dramaticky a okázale,že tomu lidé dodnes věří.Bůh, ve kterého věří tolik lidí. Naštěstí jak známo,kvantita vždycky neznamená kvalitu-tady co se lidí týká.
Důsledek této víry jsou i takové výjevy,kdy se lidé svěřují,hovoří nebo prosí kus betonu nebo kamene, který je upraven do tvaru kříže.
Jak velké musí být zoufalství a pocit osamění na tomto světě,že lidé zcela vážně tyto absurdní věci považují za zbožnost, nebo dokonce duchovnost. Přitom jde o ryzí modlářství dovedené dá se říct do extrému.Bůh se vtělil do těla člověka Ježíše,aby mohl být mučen a popraven v rámci vykoupení za Adamův hřích. Od chvíle kdy Pavel s Tarsu tuto odpornou doktrínu vyložil,Ježíš začal být uctíván jako vykupitel všech našich hříchů-bez ohledu na to,jestli se lidé v budoucnu pro jejich spáchání rozhodnou,nebo ne. Jestli nám chce Bůh tedy odpustit naše hříchy,proč je prostě neodpustí,aniž by musel někoho mučit a popravit? Čímž mimochodem odsoudil budoucí generace židů k pogromům a pronásledování jako "Kristovy vrahy". Předává se snad i tento dědičný hřích spermiemi?:-)Připomeňme si tady pro zajímavost výrok starořeckého skeptika Epikura (341př.n.l. -270př.n.l):

Pokud Bůh chce zabránit zlu,ale nemůže,není všemohoucí.

Pokud může zlu zabránit,ale nechce,není dobrotivý.

Pokud může zlu zabránit a chce tak učinit,pak na světě nemůže zlo existovat.

Nezdá se vám trošku nedůstojné pro všemohoucího Boha např.to,že se nedokáže odpoutat od kousku Země,který není na mapě naší planety větší než polovina nehtu na malíčku dětské ruky,a které se říká Svatá země-tedy dnešní Izrael? :-)

Křesťanství za dobu své existence způsobilo tolik zla a utrpení,že kdyby existovalo peklo,museli by se tam křesťané smažit navěky.-podle jejich víry.Nemá smysl se o tom nějak rozepisovat,bylo by to na knihu tlusou jako Bible,ale jen ve zkratce“

Křižácké války nejen proti tzv.kacířům, ale i genocida proti křesťanům-husitům,katarům aj.
Hrůzná inkvizice a statisíce upálených nevinných obětí-mimochodem inkvizice existuje dodnes a jmenuje se Kongregace pro nauku víry
Holocaust a genocida židů ve středověku-od církve se učil Hitler,jen vyhlazování židů zdokonalil
Zločiny papežů, snad kromě kanibalismu všechny
Pomoc s útěkem do Jižní Ameriky a jinam, po druhé světové válce největším nacistickým zločincům včetně zrůd,jakými byli známí velitelé koncentračních táborů Mengele a Eichmann
V poslední době kkšefty Vatikánské banky a praní špinavých peněz,včetně propojení s italskou Mafií
Záměrné zamlčování a krytí zneužívání a znásilňování dětí kněžími-mimochodem toto zametal pod koberec a kryl i oblíbený papež Jan Pavel II
A to vše a ještě mnohé jiné s posvěcením tohoto divného lhostejného Boha,ke kterému křesťané vzhlíží
Atd,atd,atd...
O tomto všem existuje bohatá literatura a to jen tady na okraj,pojďme zpět ke křesťanskému Bohu.

Bůh by měl být dokonalý, v tom se určitě shodneme,jinak by to nebyl Bůh-tedy dokonalý podle lidských měřítek,jak si člověk dokonalost představuje.
Pokud je Bůh dokonalý nesmí podléhat některým věcem jako například zavisti,žádosti,zlomyslnosti.. Ale pokud tak tomu je,jak lidé věří a tento Bůh má emoce, není všemocný. A dokonalý. Pokud Bůh nemá žádné omezení,což je dokonalost, nemá vlastně žádnou identitu,ne? Existuje tedy vůbec?
Byla např. Eva dokonalá? Prý ano. podle Bible. Pokud by ale byla dokonalá, neutrhla by jablko. Pokud dokonalá nebyla stvořil Bůh nedokonalost..
Dokonalý Bůh nepotřebuje NIC ani lidskou lásku-co je vůbec láska?- a ani žádnou nemůže dávat-komu,podle jakých měřítek? Když je dokonalý? Pokud jednomu svou lásku dá a jinému ne,podle jakých měřítek se rozhoduje? Jakkékoliv rozhodnutí by někoho preferovalo a jiného by nutně odsouvalo do pozadí. A láska k Bohu ? Taktéž nesmysl,člověk miluje svou PŘEDSTAVU Boha,tedy sám sebe.

Kristova smrt za hříchy lidstva je taky silné kafe. Podle této absurdní víry je Bůh podivný schizofrenik,který se spokojí se smrtí kohokoliv-tady Krista-i když zločin spáchal někdo jiný. Nemluvě už o tom,že který milující otec-a ještě k tomu všemocný!-by nechal zemřít takto strašným způsobem své ditě? To by neudělal témeř nikdo z lidí,ale všemohoucí Bůh si takovýto scénář ve své nevypočítatelné povaze vytvořil-údajný dobrotivý a milující Bůh.. Kdo chce ať věří..:-)

Ještě k církvím a podobným spolkům- i např. protestanté nebyli v honbě na tzv. čarodějnice a kacíře o nic pozadu za katolíky,stejná horlivost a stejné tmářství. Martin Luther-německý teolog a reformátor,zakladatel protestantismu,byl mimo jiné taky např. i zuřívý antisemita.

Jednou si -ale v jiné souvislosti- poznamenal, že když ho pronásledovaly noční běsy,které považoval za činnost ďábla,zaháněl je,tedy ďábla a běsy, mimo modliteb i hlasitými pšouky..:-) No boj za víru nebyl vždycky med a účel světí prostředky,jak je známo.
Často se objevuje názor že zlo které církve a lidé páchali a páchají,je věcí lidí ne Boha,On za to nemůže. No,náboženství vymysleli lidé a lidé ve jménu těchto náboženství a i tohoto Boha toto všechno páchali a páchají-Bůh jen nezůčastněně přihlíží už věky..

Není to divné,že na jedné straně je Bůh údajně láska,milující,nejvýš dobrotivý atd.a na druhé straně lhostejný cynik kterému je šumafuk co se na Zemi děje?
Taky se objevuje názor že člověk dostal od Boha svobodnou vůli,a do té mu Bůh nezasahuje. Pokud ale tu svobodnou vůli nějak zneužije,trest ho nemine-ať už jakkýkoliv. Co je to potom za svobodnou vůli?
No, já za tím vším nevidím Boha ,ale člověka,jak se říká-Bůh stvořil člověka k obrazu svému,ale stačí se trochu dívat a je jasně vidět že je to přesně naopak. Mluvíme o Bohu Bible,křesťanů,tedy lidí.
Ne například o tom,o čem mluvil Mistr Eckhart,německý dominikán a mystický spisovatel 12.století,jehož popisy mystických stavů jsou velice zajímavé. A kdyby zavčas nezemřel,skončil by na hranici i když to byl vysoký církevní představitel. Jeho výroky-např.“ To nejvyšší čeho může člověk zanechat,je to že zanechá Boha kvůli Bohu“ a nebo „Nevědění je pravé vědení o Bohu“, musely zavánět velice kacířstvím pro tehdejší církev. Ale to už je čistá mystika, kde mluví zkušenost,ne víra nebo zbožná přání.

Takže co jsem chtěl touto úvahou říct? Aby se z věřících stali ateisté? Ne,nejlepší podle mě je nebýt „ničím“ myslím nebýt onálepkovaný nějakou definicí. Myslím si-ale to je jen můj náhled-že člověka kterého zajímají otázky duchovního zaměření,nemůže žádná církev,náboženství,učení které je vždycky jen výtvor člověka, někam posunout,něco hodnotného mu dát.
Proč? Protože téměř nikdy nevedou-až na vzácné vyjímky- k tomu,aby člověk objevoval sám. Buddha udajně řekl-buďte sami sobě svým světlem. A starodávný súfí,Mansúr al-Halládž, zase-hledej odpověď tam, odkud přišla otázka.
Ne že by na knihách bylo něco špatného,ale jsou to jen ukazatele cesty, jít by měl každý sám. Poznávání pravdy,a nemusí to být zrovna nějaká absolutní transcedentální pravda,ale prosý fakt toho co je, je velice dobrodružná, ale taky bolestivá zkušenost. Jak řekl Voltaire- iluze je první ze všech radostí.
Takže ne odmítnout všechno co se týká otázek Boha,života,smrti jako nesmysl,myslím,ale udržovat si zdravou pochybnost. Pochybovat neznamená odmítat,znamená být ve stavu ochoty se učit od všeho a všech. Ovšem bez okamžitého přijímání nebo odmítání. Potom často přichází náhlé porozumění,pochopení, určitého problému,začne to být jasnější,aspoň u mě.Ve skutečnosti věřícího člověka ale Bůh nezajímá,zajímá ho jen to,co mu může Bůh (údajně) poskytnout- spasení,nebe,nějaké trvalé štěstí, apod.
Pokud by Bůh člověku neměl co nabídnout, neštěkl by po něm-Bohu-ani pes. Člověka totiž skoro vždycky zajímá jen jeho osobní zisk,ne věc sama. Je to hezky viditelné,pro toho,kdo chce vidět. Bůh je vlastně jen projekce lidských přání a představ,protože nejsou šťastni tady,tak doufají že Bůh jim to zajistí-za jejich víru,modlitby, dobrý život,-prostě za podlézání. .Ale toto tzv.nábožné lidi moc nezajímá, protože spánek je tak sladký,a každé vyrušení tak nepříjemné...

Takže tímto tuto úvahu skončím,pokud má někdo výhrady k textu, v což doufám--těším se a sem s nimi! :-)

přidáno 31.08.2012 - 06:06
taron: „pro tebe je teda zbytečné přemýšlet i o tom , co vlastně možná je, ale nedokážeme to chápat ?“ – to plyne z čeho? Napsal jsem, že nevidím důvod do „teorie o vzniku světa“ přidávat nadbytečné předpoklady, nikoliv o nich přemýšlet! Právě naopak! Je to logický závěr analýzy situace?
Líný jsem, sice nevím, jak to souvisí s čokoládou, ale lenost není úplně špatná vlastnost. (dobro x zlo?) Díky lenosti vznikla spousta vynálezů – hádám, že hlavně chlapi raději myslí a vynalézají něco na ušetření práce, než aby makali…
-stěhování-
přidáno 30.08.2012 - 21:02
GULI: "Ale nehodnotí to-i kdyby mohli" -----hm...ještě , že jsi nakonec napsal to myslím :))))) Asi s tebou jinak souhlasím :)
přidáno 30.08.2012 - 14:20
Vladan: „co když tím Bohem není neživá inteligence, ale živá inteligence ?“ – důkaz k popření nemám, ale proč zavádět něco „navíc“, když to je zbytečné???
---pro tebe je teda zbytečné přemýšlet i o tom , co vlastně možná je, ale nedokážeme to chápat ? Přiznáváš tedy, že jsi líný ? Už jsi psal , že máš rád čokolády...jsi tedy lenoch :))))))

Kde jsem vzala morálku .. z jakého důvodu se tedy někomu tvoří hormony štěstí , když dělá něco, co je třeba zlé a ví o tom a líbí se mu to ? Jo...je unikát ...dobře...tobě to stačí , mě ne :)

Dobře, je tedy unikát ...ve všem...:) Jsem unikát ....přesunem se vedle k tobě..:))) K tvé úvaze...tam to budem řešit dál , ju ?
přidáno 30.08.2012 - 14:13
Vladan: ano-dobro a zlo jsou pojmy,kterými člověk nazývá to,co se mu zrovna hodí nebo nehodí. Zvířata nic nehodnotí a nepojmenovávají,když je jim něco tělesně nepříjemné,snaží se od toho utéct nebo to zničit. Ale neříkají to je špatné.Jsou šťastné když je jim dobře a nebo tramatizované z určité situace,která se jim zapíše do mozku a trvá delší dobu-třeba psi.Ale nehodnotí to-i kdyby mohli. Jsou tam,kde jsou a prožívají to,co je. Myslím..
přidáno 30.08.2012 - 13:48
taron: To zlepšení bylo míněno „v argumentaci“, ve způsobu protiútoku :-)
„že dobro a zlo není výmysl člověka“ ??? Dobro a zlo je vždy vztaženo k hodnotiteli. Máš louku – tisíce rostli a živočichu (hlavně hmyzáků). Přijde člověk, zoře ji a zasadí brambory. Udělal to proto, že chce dobro pro sebe a pro svou rodinu. Z hlediska těch travin, kobylek, ptáků… to bylo zlo. Z hledisky myší a mandelinek dobro. Myši a mandelinky jsou z hlediska člověka zlo. Podle mě zcela jisté, že dobro a zlo JSOU výmyslem člověka. Ani rostliny a ani zvířata takto neuvažují.
„jak ta buňka pochopila, jakým způsobem se má teda rozmnožovat“ – proč by to měla chápat? O tomhle si pohovoříme v mé úvaze o vzniku života, až se dobereme k tomu, co je život.
„Nebo je pro vás jednodušší přijmout neživou inteligenci, která vlastně ani neví, co tvoří...“ – ano, její výtvory jsou formovány = optimalizovány tlakem okolního prostředí. Příroda (coby tvořivá síla, přírodní zákony) si neuvědomuje „život“ a netvoří tedy „pro zachování života“.
„Věškeré tvé konání musí mít nějaký smysl, nějaký cíl..jinak je to beze smyslu...“ – tak to je opravu pravda! To se to povedlo! Mimochodem, jaký smysl má neuspořádaný pohyb molekul?
„co když tím Bohem není neživá inteligence, ale živá inteligence ?“ – důkaz k popření nemám, ale proč zavádět něco „navíc“, když to je zbytečné???
Hormon štěstí: Každý člověk je unikum, někomu se vytváří víc při smíchu, jinému při bolesti, někomu se vytváří celkem málo, někomu hodně… Stejné s růstem a barvou vlasů… Co je na tom nepochopitelného? Kde je tam morálka, dobro a zlo?
přidáno 30.08.2012 - 13:35
Já se prostě jen ptám sama sebe a vás...je možné, aby něco , co udalo zákony života bylo živé ? A dělalo to pro smysl...pro to , aby dal - nebo dalo šanci i někomu jinému žít ? Koukat se na barvy přírody, na mláďátka ? Milovat a dýchat čerstvý vzduch ?
přidáno 30.08.2012 - 13:33
kmotrov: Ty si tu taky ? Paráda...
přidáno 30.08.2012 - 13:29
V mém případě jsou důkazem Boha, takového toho rosolovitého, spirituální zážítky. Jde o to, že někde naleznu nějalou schodu (někdo už něco takového popsal). Že to někdo jiný, "racionálně," vyvrátí rozumem (v ten okamžik, je řeka života už někde úplně jinde)? Je mi to jedno. Nemám žádný pevný bod.
přidáno 30.08.2012 - 13:26
Vladan: Jo a k tomu hormonu štěsí a jeho boifyzikální popis...proč ale někdo cítí štěstí třebas i při tom , když je někdo trestán...? A jsme opět u morálky a dobra a zla....
přidáno 30.08.2012 - 13:24
Vladan: Nevím , jestli se lepším , ale asi takhle : Nejsem fanatik, ale, když někdo označí věřící - za pokrytce...tak se mě to dotkne...shodli jsme se na tom - sice po dlouhé , ale tolerantní domluvě, že ať jsme věřící, či nevěřící, tak jestli konáme dobro, nebo zlo závisí na našem srdci..na naší morálce..na nás samých.
Dále jsme se shodli , že si věřící s nevěřícími nerozumí dost často kvůli jinému chápání různých terminologií...a zde je nutné tedy tolerance...a stejně tak i ortodoxní Svědek se nikdy nedomluví s ortodoxním Katolíkem a přesto se oba pokládají za křestany = je to opět v nás a je to o toleranci .
Tak , v čem se shodneme dále ?
No...jde o to , že já si prostě nedovedu představit tu jednu buňku, která pochopila , že umírat je zlé ..tudíž si myslím , že dobro a zlo není výmysl člověka , ale je to pro život nutné...v životě prostě nemůže být jen všechno dobré.. každá věc má svůj rub i líc....nedokáži si představit, jak ta buňka pochopila, jakým způsobem se má teda rozmnožovat a vlastně mezi tím musely po milióny let vznikat živé buňky a zase zanikat, než pochopily , že jsou vlastně živé ? A kdo jim to řekl , že jsou živé ? Evoluce...no jo , je to sice pěkné , ale ta evoluce je tedy inteligentní..nese známku inteligence ( geny , v nich informace =inteligence) Matka příroda je tedy jistým způsobem pro nás neživá , vyšší inteligence, než jsme my lidé...může být pro nás tím " Bohem ", kterého hledame...už dávno se uctíval měsíc a slunce a přírodní bohové ...a obětovávali se lidé......bohům...
Smějete se mi , že je pro mě jednodušší přijmout fakt Boha, jako dobroděje ? Nebo je pro vás jednodušší přijmout neživou inteligenci, která vlastně ani neví, co tvoří...to je jako bych přijala nějakou akci bez příčiny...příroda tvoří jenom tak , vlastně si ani neuvědomuje, že tvoří ? Tvoří život a vlastně jenom pro zachování života ? Beze smyslu ? Ty taky něco neděláš jenom proto , abys to dělal , nebo jo ? Věškeré tvé konání musí mít nějaký smysl, nějaký cíl..jinak je to beze smyslu...

Já se ptám ale dál ..co když tím Bohem není neživá inteligence, ale živá inteligence ?
Bohem může být idea= myšlenka = duch a ta myšlenka se rozhodla zhmotnit svět ....... a dostáváme se podle mě k pravé víře...:)
přidáno 30.08.2012 - 09:10
taron: Správně, taron! Lepšíš se. Nemám nic, čím bych mohl vyvrátit „tvého“ Boha! Předkládám ti ale další stejně nevyvratitelnou a nedokazatelnou variantu, jako je (pravý) Bůh. Záleží jen na tom, čemu „chceš“ věřit. V prospěch té mé varianty hovoří snad jedině to, že zatímco já vystačím s člověkem, ty potřebuješ zavést „navíc“ superbytost – není to zbytečný/nadbytečný předpoklad?
„proč by se nemohly druhy přizpůsobovat podmínkám ?“ – divná otázka. Na přizpůsobování druhů měnícím se podmínkám je evoluce založená.
„Pokládal si Guli vůbec někdy otázku , že náš mozek nemusí být nejvyšší inteligencí vesmíru ?“ – za GULIho odpovídat nemůžu, ale za sebe odpovídám: zcela jistě nemusí – ale proč by musel tou „vyšší inteligencí“ musel být zrovna Bůh – tvůrce Země (Vesmíru??) a člověka?
„Jaký jsme složitý synchronizovaNÝ ORGANISMUS ? A , že tot vše se řídí jen tak samo svou inteligencí ?“ – inteligencí ne, ale právě přizpůsobováním se podmínkám, evolucí (optimalizací).
Vznik života – příliš složité na odpověď v komentáři, ale můžu na to téma sepsat úvahu. Ovšem první na co narazíme je definice „nejprimitivnějšího“ života.
Otázku po smyslu a důstojnosti života si klade tvoje vědomí, tvůj rozum – nechceš si připustit, že není „vyšší“ smysl, že jsou jen primitivní. Raději máš pohádku.
Štěstí? To víš, že to jde – biofyzika. V mozku člověka prožívajícího štěstí probíhají jiné děje a jsou přítomny jiné látky (hormon štěstí), takže stav mysli lze fyzikálně zjistit i ovlivnit – má „hmotnou“ podstatu.
přidáno 30.08.2012 - 08:29
Vladan: Já si neustále kladu otázky smyslu našeho života, smyslu bytí, naší důstojnosti a tyto otázky si klade náboženství...to vykládá toto, fyzikové vykládají fyzikální zákony, přírodovědci přírodovědní zákony...víra vykládá otázky smyslu bytí a existence a morálky atd. atd :)
Je to , jako bys ty po mě chtěl matematicky vysvětlit můj pocit štěstí , to prostě nejde :)
přidáno 30.08.2012 - 08:24
Vladan: A ty máš něco , čím bys do poslední mrtě mohl vyvrátit Boha ? Pro mě Bůh je ten , kdo dal zákony = fyziky, matematiky, zákony universa...to , že vše je v tak úžasné harmonii až z toho zrak přechází...evoluce do toho také zapadá, proč by se nemohly druhy přizpůsobovat podmínkám ? Na tom nic není špatného a pokud už se nezvládnout přispůsobit až moc , tak prostě vymírají..., ale ty zákony " vzniku " a " možnosti " života dal podle mě Bůh...a za to jsem mu vděčná a jsem v úžasu, jak krásně umí o takovém stvořiteli psát Guli...to mě přivedlo včera do tranzu...Pokládal si Guli vůbec někdy otázku , že náš mozek nemusí být nejvyšší inteligencí vesmíru ? Že nás mozek neumí , nebo nemůže pochopit některé věci ? ( Využíváme jen zlomek mozku , ostatní je zastřeno ...pokládal si otázku , že nemusíme být nejdokonalejší ? Napadlo ho, jak v našem organismu vše zapadá do všeho ? Jaký jsme složitý synchronizovaNÝ ORGANISMUS ? A , že to vše se řídí jen tak samo svou inteligencí ?
Já se snažím opravdu používat mozek a ten mi říká , že takto složité věci, byť po mnoho a mnoho let, prostě je to pro mě nepředstavitelné ..
Vznik života..jako vznikla napřed jedna buňka , živá ? Nebo jich naráz vzniklo více a pak umřely ? A musely teda vznikat znovu a znovu a umírat, až pochopily ,že se chcou rozmnožovat , aby mohly žít ? To je pro mě nepředstavitelné a jak se vlastně mají rozmnožovat, kdo jim řekl ,jak se to dělá , To mi vysvětli :)
přidáno 30.08.2012 - 08:13
taron: Stejně jako Devils považuje to peklo, co viděl, za pravé peklo, tak ty považuješ Boha, který se ti "zjevuje" (ber to s odstupem) za pravého Boha. Přitom to jsou jen iluze pekla a Boha vznikající ve vašich myslích. Máš, kromě víry, něco, čím bys to mohla vyvrátit (znevážit)?
přidáno 30.08.2012 - 08:09
GULI: Vladan: Chlapi, plně vám rozumím a netvrdím na 99 % , že je to všechno jenom výtvor mého ega..je to možné...možná jsem tak zahalená svými sny.., že nejsem schopna rozlišit, že má víra v dobro je jenom má iluze...však i kdyby tato iluze neexistovala, pak mi pomáhá a i to má pro mě cenu...to se vám snažím vysvětlit už pěkně dlouho, nechci odpovídat za činy druhých " křesťanů " - odmítám to, já zotpovídám jen za své činy a ty jsou : Vcítit se do druhého, pokud možno co nejlépe a pochopit a pomoci mu...třebas , když jsem naletěla podvodníkům, chtěla jsem pořád pochopit, co vedlo ty lidi podvádět druhé...potom mou kamarádku podváděl manžel a nakonec opustil a krutě se jí mstí za svou nevěru, protože si nechce přiznat pravdu...chtěla jsem vědět, jaké= to je být nevěrný ( á ) ...jaké mají ti lidé pocity atd. atd...co je vůbec k nevěře vedeatd...až se mi málem podařilo být nevěrná , hi,hi...takže vlastně teď už " tuším " ..opravdu jenom tuším ,jaké to je být nevěrný a co z toho vyplývá a zjistila jsem ,že vci´tovat se do kůže druhých může být v jistém " okamžiku " velmi nebezpečné :)))) No...nedá se popsat, co cítím, ale já jsem do norku kostí prostě přesvědčena ( možná do norku svého ega) , že to vše dopadne dobře, že to bude fajn a všichni budeme spravedlivě nějak ponaučeni a vychováni...tak to nějak vidím já...a to mi nejde vzít, to byste mi vzali můj smysl života a to prosím nedělejte, pokud mě nechcete mít na svědomí :))))Je to moje přesvědčení , na kterém závisí můj život...jiný smysl života nemám...děti umí na svět přivést kde kdo..., pokud nebudu, nevadí , lidský rod bude pokračovat dál , jen bez jednoho člověka ,co věří v dobro...to je vše :)
přidáno 30.08.2012 - 08:01
Devils_PIMP: GULI: Vladan: K Pimpovi ..- pokud Pimp viděl " peklo a Satana " , jako , že mi to tvrdil, tak proto tomu věří , ale Boha neviděl, proto nevěří , pak jsem mu odpověděla, že Bůh a Satan je vlastně jedné podstaty...je to duch ...( berte to s odstupem ) , pokud věří na peklo , musí tím pádem věřit i na Boha, protože jsou to prostě duchové...a když věří ,že je jeden, není důvodu, aby nebyl druhý :)))) Nebo z jeho pohledu je 99% procent pravděpodobnosti existence Boha...
přidáno 30.08.2012 - 07:48
guli čko je to asi fajn. nikdo neví jakube jak to bylo je a bude.
přidáno 30.08.2012 - 07:17
Devils_PIMP: A v tom vidíš rozpor? To "pravé" je jen zkrácení výrazu "pravé křesťanské". Celou dobu hovořím o křesťanském Bohu a peklu jako o pravém a o bohu a peklu v člověku (sobě samém) jako o iluzi toho pravého (křesťanského). Můžem ho nazvat falešný Bůh a peklo, ale na jménu až tak nezáleží, Důležité je, je součástí mysli člověka.
Samozřejmě, že pro muslimy je pravý Bůh Alláh. Nic víc se ale nemění. Není-li "pravý Bůh" není ani pravé peklo (zatracení). Tak jako ty nepoznáš iluzi pekla a považuješ ji ze to "pravé", nepozná muslim iluzi pravého Alláha.
Nabízím ti tu vysvětlení "záhady", že pro tebe existuje peklo a ne Bůh.
Ďáble, snesu, když mi někdo řekne, že už mě má dost. Kvůli slušnosti se nepřemáhej. :-)
přidáno 30.08.2012 - 07:05
Vladan: odepisuji protoze povazuji za slusne odpovedet. Ty se tu tocis na pojmu prave - to je jako tvrdit ze je jeden pravy buh - coz je nesmysl protoze pro muslimy je pravy allah, pro Reky to byl Zeus atd., atd.
přidáno 30.08.2012 - 06:01
Devils_PIMP: Ještě jednou: Podle čeho jsi poznal, že je to "to pravé peklo", když jsi ho PŘEDTÍM nikdy neviděl? Tvá mysl ti podstrčila iluzi pekla takovou, jakou si ho (v mysli) představuješ - může být dokonalejší iluze?
přidáno 30.08.2012 - 00:48
Vladan: Prave ze videl - slysel i citil
přidáno 30.08.2012 - 00:47
Devils_PIMP: Poznáš iluzi od skutečnosti? Podle čeho, když jsi skutečné peklo nikdy neviděl?
Dnes odpadám - za chvíli vstávám do práce.
přidáno 30.08.2012 - 00:36
H jak my vysvetlis ze jsem se o tu zidly opiral (neres proste tam bylo kreslo s mym jmenem)
přidáno 30.08.2012 - 00:34
Devils_PIMP: to taky netvrdím... i iluze může být krutá
přidáno 30.08.2012 - 00:23
Vladan: Nevim ci bylo - ale pekne misto to neni
přidáno 30.08.2012 - 00:22
Devils_PIMP: oprava: v něm (v člověku) je i iluze Boha...
přidáno 30.08.2012 - 00:21
Devils_PIMP: Já myslím, že záleží na definici pekla a Boha. Pokud není křesťanský Bůh není ani "křesťanské peklo", protože i jeho je Bůh tvůrcem. Ovšem zůstává "iluze křesťanského pekla" = peklo v člověku samém, ale v něm je i Bůh. Černá a bílá - jedna bez druhé nemají smysl.
přidáno 30.08.2012 - 00:16
Vladan: Ano - a co kdyz je jen peklo - ? Hm?
přidáno 30.08.2012 - 00:15
Devils_PIMP: Mám tomu rozumět tak, že v peklo věříš (viděl jsi ho) a v Boha ne (neviděl jsi ho)?
Peklo je realita a Bůh placebo?
No prosím, a pak že se nemůžu dozvědět nic nového!
Ovšem... co je to za peklo... bez Boha? Není to jen iluze pekla?
přidáno 29.08.2012 - 23:44
Omlouvam se nebude-li citace oresna
Já (DP) - taron (T)

...
DP: Verim jen v to co jsem videl anebo si na to mohl sahnout.
T: Tak proc veris v peklo
DP: Protoze ja peklo videl...

Takze az uvidim boha uverim -

Jinak Boha akceptuji jako - uhm - rekneme pevny bod ke kteremu se lze upnout myslenkami - je to vlastne takove placebo - rozumite?
přidáno 29.08.2012 - 23:38
LUKiO: mě by diskuze o trendech ve tvorbě webu zajímala, tedy spíš bych naslouchal a učil se. :-)
přidáno 29.08.2012 - 23:35
Vsak z drzim .... Ehm ... Vsak uz mlcim
přidáno 29.08.2012 - 23:33
GULI: já jen, že je to jak pěst na oko, v anotaci slovo ůvaha...fakt ne, úvaha ;)
přidáno 29.08.2012 - 23:31
Devils_PIMP: devilsi devilsi, dej si panáka :) to že jsi se nadiskutoval ty přece neznamená, že si nemohou diskutovat i ostatní, diskuzí se zúčastňovat nemusíš, nemusíš je ani číst...je pravda, že se tu o Bohu diskutuje často, ale to není proti ničemu, přece tu nebudeme dělat nějaké kvóty na to, o čem se smí diskutovat a jak moc a jak dlouho...taky nenadávám, že tu asi nenajdu nikoho na diskuzi o trendech v tvorbě webu apod. ;)
přidáno 29.08.2012 - 23:10
Devils_PIMP: No a? Já toho taky prodiskutoval dost, a proto musím bránit jiným? Nemusiš to číst ani se zúčastňovat. Prostě se na nás vybodni.
přidáno 29.08.2012 - 23:08
Vladan: Protoze jsem se nadiskutoval az az - s ortodoxnimy, normalnimy,adventistickymi, evangelickymi, protestanskymi, pravoslavnymi krestany - krestan bude vest svou a ateista taky
přidáno 29.08.2012 - 23:07
Devils_PIMP: pokud si vzpomínám na hodiny jazyka českého, tak věta "Piste si to do vzkazniku" je ve tvaru rozkazovacího způsobu. Ty vyslovuješ názor jako rozkaz?
Proč nemůžeme diskutovat pod úvahou? Proč tě diskuze o Bohu pobuřuje?
přidáno 29.08.2012 - 23:01
Vladan: Ale ano je - a neslo by si zalozit diskuzi ?
přidáno 29.08.2012 - 23:00
Devils_PIMP: Nemám proti tobě nic. Ale vyslovení názoru není "Piste si to do vzkazniku"!
přidáno 29.08.2012 - 22:58
taron: GULI sice napsal, co vidí na křesťanství špatného, ale neřekl, že na něm vůbec nic dobrého není.
Říkáš: " i když rozumem je možné Boha také "uvidět" ....ale vychází hlavně a zásadně ze srdce...." - že Boha chápeš srdcem. To je ovšem jen řečnický obrat. Srdce jako sval je dost nevhodné k emocím. Emoce jsou také produktem mozku, produktem myšlení. Rozdíl je v něčem jiném - v tom, na co jsme narazili v nějaké naší první diskuzi. Věřící jsou ve většinou lidé, kteří se řídí emocemi a intuicí (srdcem). Nevěřící uvažují většinou analyticky (rozumem). Ani jeden přístup nezaručuje dobro. Ti první, věřící, si dokáží namluvit, že konali dle Božíhu řádu a tedy konali (absolutní) dobro, i když to tak na první pohled třeba nevypadá. Ti druzí se omlouvají tím, že záměr (idea) byla dobrá a zkazili" to jiní.
přidáno 29.08.2012 - 22:46
Vladan: Co ty proti me mas - ja rikam svuj nazor - pokud se ti nelibi necti ho
přidáno 29.08.2012 - 22:44
Devils_PIMP: Kdyby si to psai do vzkazníku, tak bych z toho nic neměl! Pokud se ti to nelíbí - nečti to!
přidáno 29.08.2012 - 22:35
Devils_PIMP: Hmm..je čas si dát odpočinek.
přidáno 29.08.2012 - 22:05
Rika ti jeco pokem tapetovani?
přidáno 29.08.2012 - 22:00
Devils_PIMP: A co se ti tak strašného děje,smím li vědět?:-)
přidáno 29.08.2012 - 21:50
Piste si to do vzkazniku
přidáno 29.08.2012 - 21:50
Zac me trestate?!
přidáno 29.08.2012 - 21:48
taron: Ty věříš v Boha který se nedá rozumem pochopit,ale tvá víra je produkt rozumu,mysli-logicky tedy Tvá víra je Tvůj Bůh. Pokud v něco věříš,je to vždycky jen produkt,výsledek myšlení-tedy věříš v boha mysli,v sebe sama.Ovšem ne že by jsi věřila v sebe sama jako že něco zdíky své sebedůvěře zvládla apod-ale udělala jsi Boha sama ze sebe. to těžko pochopíš,ego je sviňa a dovede skvěle lhát-proto je blíž tomu,něčemu porozumět spíš ateisticka-ne fanatik- protože jeho pragmatický přístup může paradoxně být blíž věcem které jsou emocionálnimu člověku víry skryté. Právě díky té víře. víra v Boha je jen osobní,agoistická záležitost-víra je tvůj bůh-ne něco co by mohlo možná být n¨mimo jakkýkoliv popis alidský pocit. Lidé víry budou vždy šířit jen zmatky a tmu-řečeno obrazně- i když můžou chtít dobro sebe víc. Víra sama je určitý druh "zla" a proto se čast tváří jako dobro.dobro je asi vždycky součásí zla,a naopak-jedno bez druhého nemůže existovat,pokud nejde něco s něčím srovnat,neexistuje to-asi. Ale tady jsem na tenkém ledě a Vladan by mi to hned vysvětlil...:-).-)
přidáno 29.08.2012 - 21:21
GULI: Na nic mimořádného jsem si to neposvětila..jen jsem psala, že se mi líbí Bible a je pro mě tou nejmoudřejší knihou..nezajímá mě, co s ní udělali lidé...internet se dá také zneužít a přesto ho lidé používají, auta sebou nesou smrt na silnicích a přesto lidé dnes a denně do nich sedají...léky jsou drogy a lidé je přesto běžně používají...já věřím v Boha...protože Bůh se dá těžko rozumem uchopit, ale cítím ho, jeho přítomnost a to je má víra...Boží přítomnost ...to je vše...ano mé emoce mi říkají, že vše dobře dopadne, že náš život má smysl , že bytosti mají důstojnost a je potřeba o důstojnost jako takovou pečovat a brát v úvahu...a pokud pro někoho je víra v dobro pohádkou...pak si to nazývejte, jak chcete...
přidáno 29.08.2012 - 20:46
taron:Jo,ještě maličkost-víra v Boha neobsahuje nic jiného,než jenom víru v Boha. Pokud jsi si víru posvětila na něco mimořádného-je to zase jen víra..v to. Nic víc.
přidáno 29.08.2012 - 20:44
taron: Je mi líto taron,ale já se budu vždycky vyjadřovat tak,jak to cítím,ať je to někomu je líto nebo ne. Zrovna tak bych mohl litovat já tebe jak jsi emocionálně zaslepená svými představami o dobru nebo zlu,svým naivním pohledem na náboženské věci . Ale já to neudělám, já nežiju životy druhých,ani tvůj,proto dělej co uznáš za vhodné,ale k porozumění tě to nedovede,jen zpátky k emocím a představám. Ale jak jsem řekl,je to Tvůj život,ne můj..:-)
přidáno 29.08.2012 - 17:27
A ještě něco, moc mě mrzí , jak přemýšlíš...prostě mě to bolí..nevím , jak lépe popsat emoce, které teď mám--- bolí mě to a jsem z tebe a z toho smutná :(
přidáno 29.08.2012 - 17:23
GULI: Víra v Boha...obsahuje všechno, co náš mozek není schopen svými možnostmi obsáhnout...takhle, nějak..nevychází ani tak z rozumu, i když rozumem je možné Boha také "uvidět" ....ale vychází hlavně a zásadně ze srdce....
Krásně jsi popsal všechny hrůzy, co lidé napáchali ve jménu Boha ....a krásně jsi i popsal Boha...tak pomluvit Boha, hm...tak bych si netroufla pomluvit ani člověka...a ty si troufáš na Boha... , ale , je to tvá odvaha, tvůj postoj ..mohla bych ti tady zase znechuceně psát, jaké na druhou stranu je víra schopná dělat kladné věci...ale strejně, jako ty bys neposlouchal mě , tak já ani tak neposlouchám , co hrozného píšeš ...protože já se zaměřuji více na to dobré, ne na to zlé...hledám dobro u lidí a u Boha taktéž..a ještě jedno....všichni děláme chyby a všichni toužíme po odpuštění těch chyb....

To , co jsi napsal o Bohu, to jen dokazuje, i když Boha, jako takového zřejmě přijímáš...ale jinak to dokazuje, že jsi nepochopil, nebo nechceš pochopit, hlavní smysl křesťanství...já přece po nikom nechci, aby se dennodenně modlil a fanatizoval..., ale chci, aby zdravým rozumem přemýšlel nad smyslem tohoto všeho....a tak jak jsi popsal Boha...pomluvil ...tak bys určitě ani ve snu nepomluvil ..opak = Satana.....
Nevím , co ti mám psát...já prostě nepomlouvám , nemám to ráda, každý jsme nějaký a každá lidská , i Boží vlastnost se dá překroutit...závisí jen a jen a jen - jak už jsme se s Vladanem shodli - jen na srdci každého z nás...ať jsi Petr, nebo Pavel...tvé srdce o tobě mluví ...a mluví o tobě hodně i tato úvaha ...:)
přidáno 29.08.2012 - 14:44
Vladan: Jo,něco na tom bude,co jsi psal o té prokazatelné-nebo neprokazatelné existenci. jEŠTĚ TO PROMYSLÍM..:-)
přidáno 29.08.2012 - 10:20
Pěkně jsi to sepsal.
Mám výhradu jen k jednomu logickému vyvození. „Jako příklad lze uvést tvrzení že vesmír,svět a život stvořil bůh,přitom církev nemůže exaktně existenci boha dokázat. Neboli něco,co prokazatelně neexistuje,stvořilo něco,co prokazatelně existuje.“ Pokud existenci něčeho nelze dokázat, neznamená to, že to „prokazatelně neexistuje“. Nemůžu prokázat existenci -> nevím, zda existuje. Prokazatelně něco neexistuje, pokud prokážu neexistenci, což ovšem také nejde. (Možná by šlo říct, že Bůh existuje (jen) neprokazatelně, což významově není totéž jako že prokazatelně neexistuje. )
Přidám „věčný“ paradox. Je-li Bůh všemocný a vševědoucí, tak musí vědět o každém kroku svých dítek od Adama až do současnosti (i budoucnosti). Tj. všechny hříchy i dobré činy byly Bohem předem „naprogramovány“. Jestliže nyní trestá či poskytuje spasení, tak je to za něco, co sám „předdefinoval“ a čem už věděl 2000 let, že nutně nastane. Není docela schizofrenní? Vyrobit figurky, naprogramovat jim činnost a pak je trestat, že tu činnost dělají? A pokud neví, zda člověk zhřeší (nezná budoucnost), tak není vševědoucí.
Vyzdvihnu z úvahy dvě myšlenky:
1. kšeft s Bohem: „Pokud by Bůh člověku neměl co nabídnout, neštěkl by po něm-Bohu- ani pes.“
2. o skepticizmu: „Pochybovat neznamená odmítat, znamená být ve stavu ochoty se učit od všeho a všech.“
přidáno 29.08.2012 - 09:38
Zmen so zarazeni ... :/

Pokud chcete vložit komentář, musíte se přihlásit.
BŮH..? : trvalý odkaz | tisk | RSS komentářů | podobná díla

Následující dílo autora : HRNEK
Předchozí dílo autora : LÁSKA AŽ ZA HROB

Chat ¬

- skrýt/zobrazit chat -


Poslední aktivity ¬


Nejčastěji komentující
v minulém měsíci ¬

A B C


Tapety na plochu ¬


Wallpapers

WallpapersNajlepsie online hry

Najlepsie hry recenzia

IPad Pro

Na velkém iPadu Pro vám půjde psaní básní pěkně od ruky.

Fantasy meč

Jak se nejlépe inspirovat k napsání rytířské básně? Staňte se rytířem!

Ostružina

Zábavný blog plný fotek nejen o bydlení, dekoracích, zahradě.

© 2007 - 2020 psanci.cz || || Básně | Povídky | Webdesign & Programming || PREMIUM účet za povídku