upozornění: tato kniha má 30 kapitol omlouvám se, že jsem sem nenapsal celou první kapitolu. Popis: trochu vtipné, trochu dobrodružné, trochu čarovné, trochu zábavné a trochu fantazijní
přidáno 28.02.2012
hodnoceno 12
čteno 1279(15)
posláno 0
1. Divný soused Zababa

Malinovi se právě nastěhovali do nového bytu. Chtěli bydlet v přízemí, protože
kdyby hořelo, mohli by slézt z okna. Když si prohlíželi barák, všimli si něčeho
divného. Bylo to to, že v suterénu bydlel člověk a to často lidé v suterénu ne-
bydlejí. Jmenoval se Jan Zababa. Jan se nejmenoval, napsal si to na cedulku
jenom proto, aby bylo vidět, že je to normální soused. Ale to bylo ono. Normální
soused to nebyl. Byl to čaroděj.
Jednou večer přišel domů syn rodičů Martin Malina. Přišel ale se svojí novou
partnerkou Alexandrou Puňťíkovou. Všechno, co jí Martin Malina vyprávěl o
jejich bytu se jí libilo. Jenom jedna věc se jí nelíbila. Že k nim v noci chodil tajně
bezdomovec na pivo.
Totiž vždycky, když se setmělo, tak maminka Leana Malinová chodila otevřít
okno. K oknu se přiblížil tajně bezdomovec a tiše vlezl do bytu Malinových.
Šel do spíže a pořádně se napil. Pivo mu moc chutnalo.
Jednoho dne ale k Malinovým přestal na pivo chodit. Bylo to proto, že Zababa
bezdomovce unesl. Jednou šli Malinovi navštívit své sousedy, kteří bydleli hned
naproti. Byli to Muškátovi. Muškátovi si stěžovali, že Zababa, který bydlí pod ni-
mi hrozně vyrušuje, ať je to ve dne nebo v noci.
Muškátovi jim potom dali kávu, aby si zlepšili náladu. Potom se s Muškátovými
rozloučili a šli pryč.
Došli k Zababovým dveřím a vyděsili se, když zjistili, že Zababa nemá ani zvo-
nek. Na dveře Zababy tedy začali bušit. Za chvíli se otevřeli dveře a v těch dve-
řích stála vysoká postava. Byl to Zababa. Hned je pozval dál. Když tatínek Jo-
sef Malina uviděl bezdomovce přivázaného k židli, tak se ho zeptal: ,,Co jste
to udělal s naším ubohým bezdomovcem? Proč jste ho svázal?" ,,Nechtěl mi
dát vaše pivo!" ,,Naše pivo?" Otázal se tatínek a z nějakého důvodu se chystal
k odchodu. Když tatínek odešel, tak odešli i všichni. Tatínek nechtěl se Zababou
nic mít a maminka chtěla volat policii, protože Zababa svázal bezdomovce. Ta-
tínek se otázal svého syna: ,,Kde bydlí ta tvoje partnerka? Chtěl bych jí více
poznat. Zaveď mě k ní. Vemu si peníze, pač cestou něco koupím." Rozhodl se
tatínek, oba se oblékli a tatínek šel za synátorem. Brzy byli u Puňtíkových. Otec
Puňtík přivítal tatínka Malinu. A Alexandra přivítala Martina. Všichni čtyři use-
dli a tatínek začal pronášet klepy: ,,My máme pod sebou souseda Zababu,
který je vážně strašný. Vyrušuje nás ve dne i v noci, smrdí mu to tam, svázal
bezdomovce, bydlí v suterénu, má divné příjmení a vůbec se mi celý nějak
nezdá. Manželka na něho teď volá policii - no řekl bych vám, je to k zbláz-
nění.
,,To tam máte tedy opravdu zmatek. Já vás lituju." Říkal starej Puňtík. ,,Ne-
chcete si odskočit?" Otázal se. ,,Chytrý nápad!" Přijal Malina a šel na záchod.
Zatím Puňtík vzal Malinovu peněženku a vzal všechny peníze, které tam Ma-
lina měl. Schoval si je, sedl si na svou pohovku a dělal, jakoby se nic nesta-
lo. Za chvíli se vrátil Malina ze záchoda a sedl si na pohovku. Starej Puňtík
si ale nevšiml, že jeho krádež pozoroval Martin Malina. Starýmu Malinovi ta-
ké bylo divné, proč Puňtík chtěl, aby šel na záchod. Nakonec se rozloučil a
se synem odešel. Martin Malina doma tatínkovi vzděšeně řekl, že mu starej Puňtík ukradl peníze. Malina se rozpálil a hbitě se zvedl z pohovky. Potom
někdo zazvonil. Byla to Alexandra Puňtíková. Martin poprosil tatínka: ,,Mů-
žu s ní jít ven?" ,,V žádném případě! Nebudeš chodit s dcerou zloděje!" Mar-
tin tatínkovi řekl: ,,Teď jsem si vzpoměl, že nemám napumpované kolo. Na-
pumpuješ mi ho?" Tatínek řekl: ,,S radostí!" A šel do kolárny. Martin vzal klí-
če a tatínka v kolárně zamkl. Dal si je do kapsy, otevřel dveře a odešel pryč
se svou milou. Tatínek byl rozčílený a kopal do dveří.

2. Únosce Zababa

Snažil se dveře vykopnout, ale nějak mu to nešlo. Jak dělal takový hluk, tak
uslyšel hlas: ,,Kdo to tam tolik vyvádí?" Byl to pan Kyselka. Soused z šestého
patra. Tatínek se začal radovat a křičel: ,,To jsem já! Pan Malina! Zamkl mě ta-
dy můj syn! Odemknete mě?" ,,Počkejte, skočím pro klíče." Řekl pan Kyselka.
Když tu náhle uslyšel tatínek výkřik. Podíval se přes sklo a viděl, jak Zababa
spoutal pana Kyselku a odvedl ho k sobě do bytu. Tatínek chtěl zavolat po-
moc, ale neměl mobil. Tak volal co nejsilněji mohl svým hlasem. Štěstím šel
kolem pan Piava. Slyšel, co mu tatínek říkal a šel mu odemknout. Sotva ode-
mkl jeden západ, tak přišel Zababa a Piavu začal honit. Piava běžel po scho-
dech domů. V šestém patře jsou tři byty. Úplně vlevo bydlí pan Piava, upro-
střed pan Kyselka a vpravo je tak zvaně záhadná komnta. Pan Piava něměl
dost času na odemknutí svého bytu a tak vběhl do záhadné komnaty.
Tatínek, který byl stále zamčený v kočákárně, vzal kladivo, bouchl do zdi a ve-
šel do bytu, kde bydlel Zababa. Byly tam schody, které vedly až do šestého
patra bez přestávky. Tatínek tedy po nich začal běžet.
Pan Piava zatím stál v místnosti a když uviděl schody, začal po nich běžet dolů.
Zababa za ním. Jak Piava běžel, tak se srazil s tatínkem a skutáleli se po scho-
dech do místnosti, kde bydlel Zababa. Oba vběhli do kočákárny a schovali se.
Jelikož Zababa měl vnitřní zrak, tak věděl, že tam někde jsou. Okamžitě je tam
zazdil. Potom zavolal službu Zababa s.r.o., aby si přijela pro Kyselku a další
sousedy, které teprve unese. Zrovna šla paní Boháčková z obchodu, Zababa
jí popadl, a už byla v kleci. ,,To jsme to dopracovali." Řekl Kyselka a Boháč-
ková.
Potom zazvonil na pana Říhu a sotva otevřel, tak ho Zababa hodil do pytle.
V kleci už byli tři. ,,To jsme to dopracovali." Řekl Kyselka, Boháčková a Ří-
ha.
Potom Zababa vyrazil dveře Josefa Setrmana, chytl ho za ruku, a už byl v
kleci. ,,To jsme to dopracovali." Vzdychal si Kyselka, Boháčková, Říha a Se-
trman.
Paní Turková už dávno věděla, co se v baráku odehrává a zavolala bez meš-
kání policii. Sotva ale zavěsila sluchátko, tak jí Zababa dal do klece. ,,To jsme
to dopracovali." Vzdychal si Kyselka, Boháčková, Říha, Setrman a Turková.
Netrvalo to dlouho a za chvíli přišel do klece také pan Turek. ,,To jsme to do-
pracovali." Říkal Kyselka, Boháčková, Říha, Setrman a pan s paní Turkovi.
Potom se Zababa postaral o dalších dvanáct sousedů a služba byla tady. Za-
baba vzal klec a naložil ji do náklaďáku. Ale nepovšiml si, že nejsou v kleci
Malinovi. Zababa nastoupil do náklaďáku a náklaďák odjel. V tu chvíli tu byla
policie a Martin Malina, který se vracel domů. Martin Malina se policie zeptal:
,,Co se tady stalo?" ,,Zababa uniká se všemi sousedy v tomhle domě. Sbo-
hem!" Řekl policista a odjel. Jelikož měl Martin tyhle chvíle rád, šel pro kolo,
nasedl na něj a jel za náklaďákem co nejrychleji mohl. Právě se maminka
s babičkou vraceli z práce. Když viděly, že Martin jede někam pryč, vystrašily
se a obě nastoupily do auta a co nejrychleji jely za ním. To byla mela! Když
řidiči náklaďáku viděli za sebou tolik vozů, tak zrychlili tempo. Pomalu jim
docházel benzín.
Tatínek s Piavou zatím v kočákárně brečeli, když tu náhle se ze Zababovýho
záznamníku ozval hlas: ,,Buďte ticho! Nechcete snad, abych také zazdil dve-
ře!" Řekl Zababa a tatínek s Piavou byli zticha. Tu náhle zadní stěna kočákár-
ny se zřítila a do kočákárny vjel červenej auťák a z něho vystoupil obrovský
chlapák. ,,Přítel Švarc!" Užasl tatínek, ,,jak víš, že jsme tady uvězněni?" ,,Vždyť
víš, že jsme geniální člověk!" Zabručel pan Švarc. ,,A teď už nemeškejte a nasedněte si! Jedeme zachraňovat!" Řekl a všichni tři nastoupili do auta, šlá-
pli na to, a vyrazili dveře. Potom vyrazili skleněné dveře a hnali se po chod-
níku. ,,Teď vám něco předvedu." Pousmál se mistr Švarc. Zmáčkl jeden kno-
flík a jel neuvěřitelnou rychlostí. Tu se mu rozpáli zadek od auta a auto vzlé-
tlo. Byl vidět celý svět. I ten náklaďák, ve kterém jel Zababa. Zamířili k němu.
Jak máma jela s babičkou autem, tak babička vystrčila hlavu z okénka, aby
viděla, jak ten Zababa vypadá. Zababa neměl rád tyhlety osoby, a začal na
babičku křičet sprostá slova. Babička se urazila, vzala hůl a vystoupila z au-
ta. Když Zababa uviděl babičku, jak se rozhání holí kolem jeho náklaďáku,
poručil, aby se jelo na plný pecky. Babička se ale nevzdala. Naskočila na
vlak, který jel kolem, a měla štěstí. Náklaďák jel hned vedle vlaku. Babička
vzala hůl a mlátila Zababu do hlavy. Zababa omdlel a spadl mezi nohy ři-
diče.
Martin to rozjel na plný pecky a jel co nejrychleji mohl za Zababou. Střelil
lukem do pneumatiky a náklaďák se zastavil. Policie zatkla řidiče, 2 spole-
čníky Zababy a Zababu. Vše dobře dopadlo.
A ještě ten samý den byl Martin Malina obdarován košem malin a krásně
vyleštěnou zlatou medailí za statečnost.

3. Seznámění se sousedy

Když se jednou maminka vrátila z práce domů, tak viděla na nástěnce, že je dnes večer sraz ve sklepě se všemi lidmi, kteří bydlejí v tomto paneláku. Sraz je v osm večer. Maminka to všem připomněla, aby nezapomněli přijít. Určitě také totiž bude představování všech sousedů, kteří tady bydlejí. Všichni v rodině Malinových přikývli, že určitě přijdou.
Nastal večer a osmá hodina právě odbila. Sraz vedl inspektor z bytového družstva Lípa pan Karel Muškát. Právě se všichni sešli a pan Muškát začal:
,,Dobrý den, vážení sousedé. Sešli jsme se tady proto, aby jsme si povídali o tom, co se tady odehrává. Neměli by jste tady odhazovat odpadky, nedělat rámus v noci a neničit dům. Kdo chce něco říct? ,,Já, prosím." Řekl pan Cu-
krlinka. ,,Na to, že bydlím dvě patra nad panem Zababou, je slyšet, co provádí. Svázal několik osob, dovoluje si, je to zlosyn a teď je ve vězení. Chápete?"
,,Ano, chápu - pokračujeme dál." Řekl pan Karel Muškát.
,,Budou to dva dny, co se sem nastěhovali noví sousedé. Malinovi. Je to Martin Malina - syn, Leana Malinová - maminka, Josef Malina - tatínek a Františka Ma-
linová - babička. A nyní se vám představí sousedé z prvního patra.
V prvním patře vlevo bydlí pan Petr Cukrlinka, který má smysl pro humor. Uprostřed bydlí paní Hádanková, která není to nejlepší na nervy. A vpravo bydlí
Petr Hobža s Johanou Hobžovou. Petr Hobža vyrábí strážnické brambůrky, takže vám je může dát, kdy chcete. A navíc zdarma! A nyní sousedé, kteří jsou z druhého patra.
V druhém patře bydlí Jan Petruška - mistr vynalézání. Uprostřed bydlejí Stáv- kovi. Otec je hasič, matka je prodavačka a mají tři děti. Honzu, Petru a Jirku. Vpravo bydlí velmi starý pán - bude mu devadesát devět. Jmenuje se Lužan- ský. A nyní vám představím sousedy z třetího patra.
Vlevo bydlejí staří manželé Turkovi, uprostřed pan Říha a napravo Evženie
Boháčková. A nyní sousedé z čtvrtého patra.
Úplně vlevo bydlí mladík, který má smysl pro humor a jmenuje se Vašek Sýko- ra. Uprostřed bydlí stařenka. Paní Polívková. A vpravo člověk, který je trochu v nepořádku na hlavu a sice pan Kulička. A nyní sousedé z pátého patra.
Vlevo bydlí policista Jan Kefrek spolu s jeho bratrem také policistou Petrem Kefrekem. Uprostřed bydlejí Lipánkovi, kteří mají syna Ondřeje. A vpravo bydlejí Karáskovi. Mají dvě děti. Vaška a Rostislavu. A nyní vám představím šesté pa-
tro. Vlevo bydlí pan Piava, uprostřed pan Kyselka a vpravo je skladiště nějaké-
ho neznámého muže. Nejspíše Zababy. Pitomec jeden rozhazovačný! Koupí si dva byty, každej den si koupí jinou motorku a zbytek peněz hodí do kanálu, který je tady ve sklepě.
No, a tak se vám představili sousedé, vážení Malinovi. A to už je konec srazu!
Chtěl bych připomenout paní Hádankové, aby nezapomínala zamykat po de-
váté hodině dům, což nezamyká, a to už je všechno. Dobrou noc!" Řekl pan
Muškát a odešel. Maminka řekla Martinovi: ,,Nezapomeň, že jdeš zítra poprvé
do téhle Stodůlecké školy, tak se na to pořádně vyspi! Dobrou!"

Na 4.kapitolu se můžete těšit 2.března 2012
přidáno 17.05.2012 - 20:05
taron: jen tak mimochodem, já to tady nepíšu rovnou, já to opisuju ze svý knížky, kterou sem napsal v roce 2010!!!
přidáno 01.03.2012 - 20:52
Nojó děkuji za upozornění..;)
přidáno 01.03.2012 - 20:45
Ajdalas: jen pro upozornění tady mám těch všech třicet kapitol pohromadě
přidáno 01.03.2012 - 20:45
jiBIGřiBUD: jen pro upozornění tady mám těch všech třicet kapitol pohromadě
přidáno 01.03.2012 - 20:44
D_P: jen pro upozornění tady mám těch všech třicet kapitol pohromadě
přidáno 01.03.2012 - 20:44
Dee: jen pro upozornění mám těch všech třicet kapitol tady pohromadě
přidáno 01.03.2012 - 20:42
taron: promiň, ale tuhle knihu jsem psal druhou polovinu roku 2010, a dokončil ji 2.ledna 2011, takže jí nemůžu měnit. Omlouvám se za to. Jen pro upozornění, všech třicet kapitol mám tu pohromadě.
přidáno 28.02.2012 - 21:48
Když to bude pokaždé tak kraťoučký..tak těch 30 kapitol asi vydržím :)
Zatím to máš takové strohé...více rozvětvuj..:)
Jinak se těším na další pokračování
přidáno 28.02.2012 - 20:56
Do ZABABY chodím na pivo :) trefil ses..
přidáno 28.02.2012 - 20:31
no proc ne ...
přidáno 28.02.2012 - 20:12
jen piš... z těchle cipovin se musíš vypsat (nemyslím to ve zlém) ;)
přidáno 28.02.2012 - 19:52
Hm...takový krátký a...jo bude to zajímavých 30 kapitol...docela se i těším na další.. ! :)))

Pokud chcete vložit komentář, musíte se přihlásit.
ZABABA : trvalý odkaz | tisk | RSS komentářů | podobná díla

Následující dílo autora : Aneta
Předchozí dílo autora : Modlitba V.

Chat ¬

- skrýt/zobrazit chat -


Poslední aktivity ¬


Nejčastěji komentující
v minulém měsíci ¬

A B C


Tapety na plochu ¬


Wallpapers

WallpapersNajlepsie online hry

Najlepsie hry recenzia

Ipad mini 5

Čtení i psaní na iPadu vás bude bavit!

Ostružina

Zábavný blog plný fotek nejen o bydlení, dekoracích, zahradě.

© 2007 - 2021 psanci.cz || || Básně | Povídky | Webdesign & Programming || PREMIUM účet za povídku