Má první kapitola mé dlouhé knihy, doufám, že se vám bude líbit. A byla bych ráda, kdyby jste mě zkritizovali :) Abych mohla své psaní velepšovat.
přidáno 11.06.2011
hodnoceno 2
čteno 932(11)
posláno 0
Za svítání jednoho klidného zimního dne před dávnou dobou jeli dva trpaslíci na voze, který táhli dva černí koně. Cesta byla úzká, ale pro vůz ideální. V okolí bylo jen pár stromů, které vyčnívaly vysoko do průzračného nebe. Slunce zářilo nad trpaslíkovými zády, takže nejspíše bylo dopoledne.
Trpaslíci byli bohatě oděni. Každý z nich byl oblečen do kovového brnění, přes které by někdo těžko zapíchl šíp či dýku. Meč by se sice prorazil brněním, ale neprorazil by se pod kůži. Trpaslíci si byli hodně podobní, ale jeden z nich měl černý plnovous kdežto ten druhý měl stříbřitý plnovous. Každý trpaslík měl na svém brnění vyryté jméno a nějaký znak, jehož význam byl těžko rozluštitelný, což znamenalo, že tento znak rozluští jen trpaslíci. Trpaslík, jenž svíral opratě od koní, měl na svém brnění vyryté zlatým písmem Wisegar. A druhý trpaslík, který pochrupoval ve vozu nesl na svém brnění se zlatým vyrytím Warrior. Tyto slova, jsou jména dotyčných trpaslíků a pod jejichž jménem se nachází znak. Znak připomíná velikostí lidské dlaně. Do tvrdé oceli byly vyryty dva zlaté meče, které jsou zkřížené. Okolo zlatých mečů září tři velké čtyřcípé hvězdy. Trpaslíci svírali své meče, i když na pohled by se zdálo, že jsou stejné, ale když se kouknete blíže, tak uvidíte, že ve skutečnosti mají ve své čepeli různě zbarvené diamanty. Každý trpaslík vlastní meč, který je od ostatních k nerozeznání až na diamanty, které zdobí čepel. Meč je půl metru dlouhý a velmi lehký, aby s ním trpaslíci mohli hbitě zacházet.
,, Já už mám hlad. Tři dny bez jídla a vodu piju jen z říčky. Zajedem si do města pro něco k snědku Wisegare.'' koukne na svého přítele se zoufalým výrazem ve tváři. ,, No, tak dobře, ale pak hned budem pokračovat v cestě. '' Trpaslík čekal na odpověď, která se mu hned dostala. ,, Jasně, jen něco nakoupíme a pak hned budem pokračovat. '' řekl Warrior a začal se radovat.
Nejdříve zpíval trpasličí
písničku, ale pak se brzo trpaslíci unavili. Cesta byla velmi klidná, a tak si trpaslíci dopřáli chvíli klidu a usnuli.
Trpaslíky vzbudilo hlasití zařechtání koní, kteří stáli na místě a odfrkovali si. ,, Kdo jste a co chcete? '' začal Wisegar a nespustil oči od neznámého muže. Muž seskočil z koně a řekl: ,, Dobrý den, páni trpaslíci. Pokud mi dáte dobrovolně váš náklad, slibuji, že vaše životy ušetřím. '' řekl neznámý muž přívětivým hlasem a uhrančivým pohledem zíral na oba trpaslíky.
,, Ten se mi, ale vůbec nelíbí. '' postěžoval si Warrior Wisegarovi, který hned odvětil k neznámýmu muži: ,, Jak se jmenuješ a kdo vůbec jsi, že nás žádáš, abychom ti dali to, co máme ve vozu. ''
Neznámý muž si je neustále prohlížel, a pak dodal: ,, Mé jméno není podstatné ani to proč jsem přišel. Chci jen to, oť jsem vás žádal. '' Jen co to dořekl pomalu se plížil k trpaslíkům.
,, Co budeme dělat? Myslíš, že je silnější než my dva? '' řekl Warrior a neustále sledoval neznámého muže. Wisegar na muže dlouho hleděl, než přikývl a pokračoval: ,, To opravdu nevím Warriore, ale nesmíme ho podceňovat. Nech mě mluvit, a když tak buď připravený.
Pak se Wisegar obrátil k muži a odvětil: ,, Nevím, co hledáte pane, ale my jen jedem do nejbližšího města, abychom mohli nakoupit zásoby. Klidně se přesvěčte, že tu nic nemáme. ''
Muž pohlédl na trpaslíky a podezíravě si je prohlédl. Pak tiše řekl: ,, Jestli mi lžete, tak za to draze zaplatíte. '' Neznámý muž prozkoumával vůz, jestli nenajde to, co chce.
Warrior se naklonil hlavu k Wisegarovi a zašeptal, že to sotva slyšel Wisegar: ,, Jaký je tvůj plán? ''
,, Zatím žádný, ale jsou dvě varianty. Ta první: Ten muž něco hledá, ale v našem voze nic nenajde.'' ukáže z pod brnění Gold-seed a rychle ho zasune zpět do brnění. ,, No, a pokud opravdu uvěří, že mi nic nemáme, tak odejde.'' Warrior hleděl tam, kde ještě před chvílí spatřil Gold-seed a pak řekl: ,, Jak a proč jsi ho přesunul a kdy?
,, To je teď jedno, hlavní je, že je v bezpečí. Prostě jsem měl zlé tušení, že nás něco takového přistihne. ''
,, A ta druhá varianta je jaká? '' pohlédl Warrior na trpaslíka.
,, Ta druhá varianta, no nad tím jsem moc nepřemýšlel, ale jestli nám na to neskočí, tak budem muset bojovat. A hlavně Zlaté jádro opatruj, má kouzelnou moc ''
Když Wisegar dořekl poslední slovo, tak se vedle něho objevil muž. Tentokrát byl u trpaslíků velmi blízko. Trpaslíci cítili jeho chladný dech, ze kterého šel strach.
,, Kde máte to jádro ? Kam jste ho schovaly? Jestli mi ho nevydáte teď, tak umřete ukrutnou bolestí, ale jestli mi ho vydáte, tak vám říkám, že vaše smrt bude velmi rychlá. '' řekl rozhořčeně muž.
,, Můžeme se domluvit o samotě? '' řekl klidným tónem v hlase Wisegar. ,, Jistě '' odpověděl ignorujícím výrazem ve tváři a otočil se k nim zády.
,, Mám plán '' vykřikl potichu Wisegar a hleděl Warriorovi do očí. ,, Musíme rychle utéct, takže mě poslouchej. Musíš běžet do Safefordu, tam se on nedostane a vyhledáš Wily a ukážeš jí Gold-seed. Ona už bude vědět, co dál. Uděláš to?
Warrior na něj koukal vytřeštěnýma očima. Wisegar sáhl na Warriorovy ramena a očima si ho přejížděl. Do rukou mu nenápadně vložil Gold-seed, že si toho ani neznámý muž nevšiml.
,, Dobře ho opatruj. To jádro se nesmí dostat do cizích rukou jinak by to nedopadlo dobře. Teď máš ty naší budoucnost v rukou, tak se o ní starej! ''řekl Wisegar a zavřel Warriorovi dlaně k sobě.
,, Dobře, ale co ty? '' pohlédl na Wisegara upřeným pohledem. ,, Já se ho budu snažit zdržet, abys měl, co nejvíce času na útěk. Musíš to udělat pro záchranu Gold-seed. '' řekl Wisegar.
,, A jak víš, že nepůjde po mě ? '' zeptal se Warrior. ,, Vím to, protože spoléhá, že ho budu mít já, promiň že to řeknu, ale jsem moudřejší než ty a tak spoléhá na to, že ho budu střežit já, a když utečeš bude si myslet že jsi zbabělec, a že se ho bojíš. '' řekl s vážným výrazem ve tváři.
,, Ale já nejsem zbabělec, klidně se s ním utkám ''zaprotestoval Warrior a dotkl se rukojeti svého meče.
,, Já vím, že nejsi zbabělec, a proto ti dávám Zlaté jádro, protože jen ty ho můžeš ochránit před cizími lidmi, kteří ho chtějí získat. Takže mě poslouchej. '' řekl přísným tónem Wisegar. ,, Poslouchám '' řekl Warrior.
,, Až ti dám signál, tak poběžíš, co ti jen nohy budou stačit. Rozumíš? '' řekl Wisegar a pohlédl na Warriora.
,, Jo, ale jaký signál mi dáš. '' řekl Warrior smutným tónem v hlase.
Wisegar popřemýšlel a pak dodal: ,, Dám si ruce za záda. ''
,, Jasně '' povzdechl si Warrior.
,, Super, tak jdeme, ale počkej, ještě ti dám svoje vzpomínky. '' řekl Wisegar a dotkl se Warriorovi mysli dlaněmi. Proud myšlenek, které Wisegar měl uschované v mysli předal Warriorovi.
,, Už je to '' zasmál se Wisegar.
,, Proč jsi to udělal? '' zeptal se Warrior s nechápavým výrazem ve tváři.
,, Musíš přeci vědět, jak je to s jádrem a co nás čeká pokud se dostane do cizích rukou. '' řekl Wisegar.

Trpaslíci šli za neznámým mužem, ale muž se rychlým pohybem otočil k trpaslíkům, což mu shodilo kápi, která mu skrývala tvář a plandala mu po ramenou. Než si toho muž uvědomil, tak trpaslíci spatřili jeho tvář. Tvář měl bledou až bílou jako křídu skoro až zelenou, která připomínala plíseň a po celé tváři měl mnoho jizev. Místo očí měl jen dvě hluboké černé díry a uvnitř červené čočky. Tam, kde měl být nos, byla jen díra a ústa byla divně tvarovaná, jako kdyby to byl přízrak a ústa měl jako vzduch. Když se k nim přiblížil, tak trpaslíci zahlédli v puse několik malých špičatých zubů a jazyk mu vystřeloval jako had, který měl na konci
rozdvojený. Hrozný až děsivý pohled na toho člověka, tedy pokud to bylo lidské stvoření, což se nedalo očekávat.
Wisegar si strčil ruce za záda a Warrior se rozeběhl a běžel směrem k Safefordu, zatím co Wisegar stál sám čelem nebezpečnému muži. Trpaslík si ho důkladně prohlížel i jeho nepřítel prozkoumával jeho, ale i okolí.Teprve teď Wisegar spatřil to, co bylo těžko z dáli poznat. Obluda, která stála před ním neměla nohy a proplouvala velmi rychle, jakoby byla přízrak.
Trpaslík i neznámý stvoření přemýšleli, co udělají, ale neustále usilovali, aby propluli do nepřítelovi mysli, aby mohli spatřit, co má v plánu jeho nepřítel, ale žádnému se to nepodařilo, jelikož mají tvrdou mysl a dokáží ji ubránit před cizími myšlenkami, což bylo pro ně v tomto momentu velmi komplikované, protože jestli se někdo z nich nedostane do druhé mysli, pak následuje souboj. Těmito pravidly jsou vázani všichni, kteří mají moc nahlížet do myšlenek toho druhého. Tyto pravidla ustanovila Stará magie.
Když jejich poslední pokusy dopadly stejně beznadějně jako ty předchozí, tak se trpaslík uchopil meče ve stejnou vteřinu jako muž a to už oba stáli v přikrčeném postoji a neustále se pohybovali, aby neztratili toho druhého z dohledu.
Trpaslíkovi se v hlavě přemítala spousta myšlenek, ve kterých nenalézal odpovědi. Kdo to vlastně je a proč chce Gold-seed? Co ještě dokáže, když umí bránit svou mysl a naopak napadnout? Co vlastně všechno ještě umí?
Takové otázky tísnili trpaslíkovu mysl. Tentokrát si trpaslík nevěděl rady. Několik minut kolem sebe kroužili, když znenadání muž vystřelil mečem přímo do trpaslíkovi hrudi, ale nebýt trpaslíkova rychlého výpadu, nejspíše by byla zem zaplavena červenou tekutinou. Poté už jen rány přibývali. Trpaslík byl velmi dobrý v boji, ale neznámý muž se mu vyrovnával. Trpaslík se dokázal jen bránit, jelikož neznámý muž mu uštědřoval několik tvrdých ran, tak rychle, že trpaslík sotva stačil rány odrážet.
Trpaslík utržil mnoho sečných ran z nich jedna byla hluboká. Rána se tyčila od lícní kosti až po prsa. Trpaslíkovo brnění bylo nepoškozeno, ale muž sjel po boku, kde trpaslíkovo tělo nebylo kryto. Neznámý muž se napřáhl a vší silou udeřil Wisegara, který jen napřáhl meč, aby mu muž nesejmul hlavu. Wisegar nevydržel nápor a vyčerpaností poklekl na kolena. Neznámý muž pohlédl na trpaslíka s úšklebkem a meč si přehodil přes ramena. Když došel k trpaslíkovi, že byl od něj jen půl stopy, tak na něj pohlédl s opovrženým pohledem ve tváři a křikl: ,, Teď mi dej Gold-seed nebo budeš navždy mým otrokem. ''
Trpaslík na něj pohlédl a s lehkým úšklebkem řekl: ,, Já Gold-seed nemám ty hlupáčku. To jsi hlupák co, když si tu semnou ztrácel čas. ''
,, Cože, ty lžeš. Myslíš si, že ti na to skočím, takový hlupák opravdu nejsem. '' řekl a přiblížil se k Wisegarovi.
Muž prohlédl Wisegara, ale Zlaté jádro nikde nenašel. ,, Kde je? Kam jsi ho dal? '' zařval muž až se okolní stromy třásly.
,, Myslíš si, že ti to řeknu, nikdy ti to neřeknu, radši bych si vzal život než, abych to řekl takové stvůře jako jsi ty. '' řekl Wisegar hrdým tónem v hlase.
Stvůra křičela a mlátila do všeho, co ji padlo do ruky. V tom momentu Wisegar využil chvilky, kdy se muž vztekal a řval a zabodl mu svůj meč do prsou. Když však chtěl meč vytáhnout, něco mu bránilo ho vytáhnout zpět. Muž řval bolestí, kterou mu způsobil Wisegar.
Wisegar to už nemohl vydržet. Sebral všechny síly, které měl uvnitř v těle a vytáhl meč z jeho prsou. Když meč vytáhl z jeho hrudi, tak neudržel rovnováhu a svalil se na zem. V ruce držel svůj meč, který byl zlomený. Druhá půlka jeho meče zůstala u muže v hrudi. Trpaslík si prohlížel svůj meč, ale nenašel tam ani jedinou kapku krve.
Jak to, že tam není otisk krve, to není možné. Měl jsem pravdu je to stvůra, která je zahlcena zlem a chce Gold-seed. Ale do takových rukou Zlaté jádro nepatří.
Neznámý muž přestal řvát a podíval se na meč, který měl zapíchnutý na prsou, pak jeho pohled spadl na Wisegara. Chvíli si ho prohlížel, ale pak na něj sáhl a vykřikl: ,, Utho carry. ''
Po trpaslíkovi a neznámému muži nebylo vidu ani slechu. Zmizeli na místě, kde před tím stáli a místo nich zbyl jen hustý černý dým, který zanedlouho zmizel.

Warrior vše pozoroval v dáli, a když spatřil, jak jeho přítel zmizel už neměl chuť k životu. Warrior běžel k místu, kde zmizel Wisegar a našel tam Wisegarův meč. Když spatřil, že Wisegarův meč je přelomený vejpůl, tak se usmál a sešel z cesty a šel hluboko do lesa. Pak se zastavil a vykřikl: ,, Convert
thu. ''
Jen, co to Warrior vykřikl, objevila se před ním skrýš v podobě vysokého stromu a okolí se proměnilo ve stejné stromy jako Warriorův strom, takže byli všechny stromy k nerozeznání. Když okolí bylo vytvořeno, tak se před Warriore objevily stovky malých zvířátek, které byli velmi porozuhodné. Když si Warrior vytvořil svůj svět vstoupil do svého
stromu.
Když se Warrior vynořil uvnitř stromu, tak znova vykřikl: ,, Convert
thu. ''
Uvnitř stromu se objevilo vše, co potřebuje trpaslík k životu.
přidáno 01.01.2012 - 23:49
je to moc pekne ale jedna vec jenom... moc popisujes ty trpasliky a okoli... takze.nez se nekdo docte k deji tak ho to prestane bavit... ale ja.to vydrzela az dokonce:-):-):-)jen tak dal
přidáno 09.09.2011 - 14:10
Veľmi sa mi to páči len tak dalej.

Pokud chcete vložit komentář, musíte se přihlásit.
Legenda o Zlomeném meči : trvalý odkaz | tisk | RSS komentářů | podobná díla

Chat ¬

- skrýt/zobrazit chat -


Poslední aktivity ¬


Nejčastěji komentující
v minulém měsíci ¬

A B C


Tapety na plochu ¬


Wallpapers

WallpapersNajlepsie online hry

Najlepsie hry recenzia

IPhone 14 Pro

Na velkém iPhonu 14 Pro vám půjde skládání básní pěkně od ruky.

Ostružina

Zábavný blog plný fotek nejen o bydlení, dekoracích, zahradě.

© 2007 - 2023 psanci.cz || || Básně | Povídky | Webdesign & Programming || PREMIUM účet za povídku