Kdysi dávno, pradávno. V době, kdy vesmír byl ještě nenarozeným pravnukem předků, o nichž se ještě dočtete, všude zde se rozléhala černočerná tma, ve své podstatě zprva naprosto prázdná, neoduševnělá tma. Nehrozilo jí nebezpečí stejně tak, jako ona nepředstavovala žádnou hrozbu. Důležité je uvědomit si, že když byly psány tyto řádky, autor myslel na to, co píše stejně tak, jako Vy nyní přemýšlíte nad textem, který čtete. Poté je nutno tuto tmu shledat nikoliv ničím, nýbrž něčím, avšak zároveň nanejvýš neúrodnou půdou pro cokoliv, co by stálo dalšího dumání. Tato dávno vyhynulá tma se však po mnoha miliardách let vrátila v plné kráse opět na tento svět, konkrétně mezi Nás a hlouběji, až do těch nejtajuplnějších zákoutí mysli každého smrtelníka. Proto také každý z Vás chová v moci pochopit tuto tmu. To se však nikomu nepodaří dříve, nežli nepohlédne na pravdu v sobě a nezjistí, že i on je potomkem této starobylé tmy z prvopočátku věků. Vím to vše, protože jsem také před několika lety byl nucen pod vlivem tmy, která se probouzela v mé hlavě, nalézat odpovědi na nespočet, mnohdy velice nepříjemných otázek, které mne sužovali. Prodělal jsem tedy také již tento proces synchronizace v sobě samém. Možná jste si již povšimnuli, že povaha této tmy se čímsi různí od té prvé. Ano, ukazuje se nyní v novém světle, je tmou vznešenou, poněvadž ve Vás nalezla naději v nalezení ducha, již ducha nepostrádá, stala se sama oduševnělou. O to se i Autor snažil. V tomto okamžiku by se Vám má cesta k prozření neměla zdát nepochopitelnou, i přesto že byla velice dlouhá, namáhavá a vyčerpávající. Má odměna totiž byla sladká, neboť Já jsem oním autorem... neboť Já jsem nalezl v zdánlivě neúrodné půdě semínko, které v sobě chová princip chodu světového řádu... které zapříčinilo zrod říše zvané Salamandericon... ____________________________________napsáno cca před 13 lety
přidáno 03.03.2021
hodnoceno 0
čteno 48(4)
posláno 0
...bylo pro autora složité nalézt dosti správných výrazů a větných spojení, potřebných k popisu tak neúrodné půdy, jíž dávná tma skutečně byla. Záleželo mu však velice na jejím výkladu, neboť ji shledal počáteční částí obrovské mozaiky jeho sdělení. Opodstatnění jeho tehdejšího konání spatřoval v jakési neomylnosti, dalo by se říci pravidelnosti, kterou v půdě nacházel. Bylo to neurčité množství jakoby hrud hlíny v jinak nedohledně rozlehlé půdě tmy, které do sebe zapadaly natolik přesně, že z nich vznikaly obrazce, jež mu z nepochopitelných důvodů dávaly nemalý smysl. Ohromen svými nálezy z počátku svého tápání byl zkoumáním zdánlivě neúrodné půdy tmy naprosto uchvácen a zcela naplněn, jelikož se marně bránil předtuch, jimiž byl fakt, že tato půda kdysi musela mít svého oráče. Právě tato předtucha ho hnala dále v intenzivním výzkumu půdy neúrodné natolik, aby zatížila mysl byť jen tomu nejneuvědomělejšímu bláznovi. I autor, dlouhou doby považován za šílence, byl by skutečným bláznem, kdyby shledal, že tato půda tmy musí být hnojena čímkoliv jiným, než-li myšlenkou na to, aby na ní bylo možno sklidit cokoliv smysluplného, jako i život sám.

Ano, hádáte správně. To autorovo bádání je oním hnojivem půdy tmy. To díky myšlence smrtelníka je možno očekávat bohatou smysluplnou sklizeň tmy. Nebylo by však sklizně, nebylo by semene. Tato nutnost mu byla samozřejmá. Jasnost této nutnosti si vysvětloval nejen nezbytně potřebným rolníkem, který mu byl z prozatím záhadných důvodů čím dál bližší, ale hlavně jeho potřebou tuto půdu obdělávat. Jedině takto si vysvětloval výskyt semene, které se mělo údajně vyskytovat někde, kdekoliv v černočerné tmě. V tomto se utvrdil právě v okamžiku, kdy se dopracoval k odpovědím na otázky, co má společného s oním rolníkem i proč se s ním při zkoumání půdy neměl možnost setkat. Autor si totiž uvědomil, že rolník téže věděl o výskytu semene, které tma skýtá. Zároveň přišel na to, že rolník odešel proto, že z jistého důvodu nedokázal přimět semeno, aby vzklíčilo a to zapříčinilo jeho odchod. Toto zajisté nechoval v moci, protože problém spočíval v jeho hnojivu.

Autor měl před sebou veliký problém vyřešit zásadní hádanku a tou bylo zjistit, jak bylo možné zklíčení semene, které dalo vzniku několikaterého pravnuka tmy, dále světa, života a v neposlední řadě také Otce, Syna i Ducha Svatého. Tato otázka před ním ležela jako rozházená mozaika zčásti složená, jako ulehčení jeho předurčené práce stejně jako rolníkův odkaz jemu, v podobě místy zorané půdy bezduché tmy, které byla taktéž onou zodpovězenou částí, potřebnou k seskládání celé mozaiky.

Pokračovat v sestavování hádanky mohl pouze jedinou cestou a tou bylo zjistit, co bylo hnojivem onoho rolníka. Na toto přišel pomocí již pochopené, jím oduševnělé tmy, která v té době halila jeho chmurnou mysl. Naslouchal tedy nově navrácené tmě na tento svět a zanedlouho mu bylo jasno, že vyhynulou tmu je schopen popsat jen a pouze skrze smyslový výklad, nikoliv rozumový, neboť již bylo jasné, že hnojivo odešlého rolníka muselo mýt nutně rozumový charakter, myslím odvrácený od toho smyslového.

Autor žasl čím dál více, neboť nemohl uvěřit rychlosti, kterou se kompletuje celá mozaika otázek. Toto byl moment, kdy mu došlo, odkud rolník pochází. Ve skutečnosti byl rolník téměř všemohoucím Oráčem, veleušlechtilého rodu zajisté, pocházející z rozumové, mimo-dimenzionální říše, rozléhající se všude za hranicemi říše smyslově postihnutelné tmy.

Autor nyní pochopil nejen to, že vyhynulá tma, vznikající a zanikající ve své podstatě, je zároveň toutéž tmou, opět vznikající v jeho mysli, avšak oduševnělou, jako součást odkazu z rozumové říše, kde času nic nepodléhá.

Autor údivem ustrnul, neboť naprosto prozřel a mozaika před ním byla zcela sestavena. Rolníkovo hnojivo bylo mocné, ne však natolik, aby z půdy tmy vzešlo něco smysluplného. Proces vzklíčení semene potřeboval právě o myšlenku více, aby byl uskutečněn. Jen pouhá myšlenka smrtelníka je nutná pro uvědomění, že skutečně stojí na nohou a veškerý, nenastalý sled skutečností má ve svých rukou. A byla to právě samotná autorova myšlenka, která zapříčinila jeho pochopení náhlé pravdy, pochopení tmy v jeho hlavě a dovedla ho k sepsání tohoto textu.

Autorův dovětek

„Vzklíčení semene má na svědomí vše živé i neživé, co skýtá Pozemská půda, podzemní vody i nebeská oblaka... VŠE MYSLITELNÉ STEJNĚ JAKO SVĚDECTVÍ O JEHO VZKLÍČENÍ SAMÉM I O VŠEM, CO MU PŘEDCHÁZELO.“

________________________________________________________________
______________________

napsáno cca před 13 lety

Ještě nikdo nekomentoval.
Pokud chcete vložit komentář, musíte se přihlásit.
Vzklíčení Semene : trvalý odkaz | tisk | RSS komentářů | podobná díla

Následující dílo autora : Zplození Světa

Soutěž

Chat ¬

- skrýt/zobrazit chat -


Bělorusko živě
demonstrace
Duke of Budweis
Roman M

Poslední aktivity ¬


Nejčastěji komentující
v minulém měsíci ¬

A B C


Tapety na plochu ¬


Wallpapers

WallpapersNajlepsie online hry

Najlepsie hry recenzia

Studio Handi

Oficiální webové stránky autorského studia handicapovaných umělců, stu

MacBook Pro

Na novém MacBooku vám půjde skládání básní pěkně od ruky.

Ostružina

Zábavný blog plný fotek nejen o bydlení, dekoracích, zahradě.

© 2007 - 2021 psanci.cz || || Básně | Povídky | Webdesign & Programming || PREMIUM účet za povídku