ŽHAVÉ,STÁLÉ téma, tedy nejen dnešních dnů, pro radost, zdraví, krásu, lidí, země české, Čech, Moravy, i Slezské, jejích všech lidí, dětí, prostě obyvatel jejích, nyní hrdinů jejích... (Nejen jejích) V náručí jejím. (Ve Švýcarsku jej lidu dobře znalým).
přidáno 05.09.2017
komentářů0
čteno89(0)
Smějí se vlci vesele,
nenasytně zuby své cení.

Kdož opomene vzpomenout si
na tohle pohádkové rčení ?

Zvony bijí na poplach,
žhnoucí tváře lidské se bojí smát.
Do očí vlkům se bojí podívat.

Aby nebylo tohoto sváru na světě,
nechť nemají z vlků svůj strach.

Jak to lze udělat ?

Kámen základní ať lidé položí
zákonům lidskoprávním.

S tímhle podložím nechť jejich vláda vládne.

Jejich důslednému dodržování.

Jak to lze udělat ?

Studiem jich, hned, vždy a všude dodržováním.
Také však jejich důsledným si vyžadováním.

Vláda z lidu rodí se,
nemá tedy na výběr.

Lid říká jí, co chce,
když však to ví.
Co vědět, znát má, když to ze srdce chce.

Zákony své lidskoprávní,
tuzemské, i jim nadřazené mezinárodní,

včetně zákonů o lidskosti,
o důstojnosti lidské bytosti,
vždy a za každdé okolnosti,
tuzemskýckých, i mezinárodních.

Institutu sfér přikázání Božích.

Pak strach opustí tváře lidí,
srdce otevřou dvířka svá,
vzpomínky na vlky zmizí.

Na tvářích lidí
zase se objeví
radost zářivá, ta ryzí.

Pak budou básníci,
lidé, radostně se smát, i vlci.

Spolu si budou povídat, i hrát.


******************************************************

DOSLOV k textu ,,VLCI SE SMĚJÍ":
Je hezké radovat se ze života, z lásky, z lásek, z dětí, z plavovlásek...Mnozí z našich bližních mají tuto možnost značně omezenou, z důvodů níže. Právě na jejich podporu, a na podporu nám všem vznikly tyto verše. Při jejich psaní jsem myslel, a myslím stále, na potřebné v naší zemi, například: na ty z nás, kteří jsou, nebo se různě cítí být utiskovaní, či zotročováni, porobováni. Myslím na ty z nás, o kterých se říká, že jsou bezdomovci, na ty z nás, o kterých se říká, že žijí nedůstojně, pod hranicí chudoby, na ty z nás, o kterých se říká, že jsou sociálně vyloučeni, na ty z nás, kterým z jejich důchodu exekutor ponechal jen nezabavitelných 6500,-Kč a oni tudíž nemají prostředky na důstojné bydlení, což je, myslím, nelidské, na ty důchodce, kterým exekutor zabavil vše na jejich bankovním účtu a mají jej tak zablokovaný a k důchodu se tak po mnoho měsíců nemohou dostat, zůstali tak v jednom okamžiku naprosto bez prostředků, což se rovná ekonomicko-fyzické jejich likvidaci z důstojného života, kdy nemají ani jednu korunu na jídlo bez nároku na jakoukoli podporu státní, na ty z nás, kteří musejí měsíčně žít ze státem nastaveného tzv. ,,existenčního minima“ nelidsky nízkého, myslím, ,,neexistenčního“2410,-Kč či z rovněž nelidsky nízkého životního minima 3400,-Kč, protože nemohou nalézt uplatnění z jakýchkoli důvodů, například ze zdravotních, či jiných. Myslím na ty z nás kteří v důsledku těchto nelidských podmínek skončili v rukou lékařů, na ty z nás, kteří v důsledku těchto nelidských podmínek již nejsou mezi námi, jakožto jim podporou, za jejich hrdinství, za jejich oběť, In memoriam. Myslím při tom na tisíce otců dětí v naší zemi, ročně soudci uvězňovaných v rozporu s mezinárodním právem ,,pro dluh-tedy pro svou insolventnost nezřídka nezaviněnou“ na výživném svým milovaným dětem, na předlouhá léta, jak se můžeme například podrobně, až hrůzně dočíst detailně na www.adikia.cz . V giga tunelovaném našem státě, s odtokem částky přes minimálně 7 bilionů ročně zisků firem se zahraniční účastí z naší země, se státem, tedy s vládní podporou dluhového a exekutorského byznysu ve vzájemné až nelidské mnohdy kooperaci mezi sebou jak uvádím níže, i s podporou justice a ozbrojených složek ministerstva vnitra. Počet lidí v naší zemi takových je, potřebných, nyní, a už po dlouhý čas, množství, dle známých veřejných statistik, závratné.
Myslím při tom na spolubližní, kteří si ze svého bytí zde na zemi udělali zábavnou sféru nad neštěstím jiných lidí, a ještě z toho mají svůj profit, ať už je jakýkoli. Myslím při tom na lidi, kteří si ze svého bytí na zemi udělali svůj osobní mocenský svět na úkor svých spolubližních.

Toto zde uvedené se však může kdykoli dotknout naprosto každého z nás, nyní, jelikož lidé v kraji zdejším, zemi naší, jsou ve verších uvedených pravidel neznalí. ( Můžu zde zmínit pravidla, dokument například, mimo jiné: ,,Charta OSN“, platný v naší zemi, mezinárodní, který je nadřazen všem zákonům případným národním. Nevěřím odborům, českým, nyní. Nejsou, institucionárně myslím, s lidem nyní loajální, ve prospěch pravidel ve verších uvedených. ( Zapomeňte na námezdní otroctví, a konejte v Lásce k sobě, a k bližním svým. I pojem ,,mzda“ se může proměnit v institut darů Lásky, například odměny, či prosté ,,ocenění lidské bytosti“ jen proto, že žije, a jaká je. Z radosti nad její existencí, nad jejím života bytím. Jako tomu již je například v některých zemích světa, kde všichni lidé včetně dětí pobírají z mnoha vytištěných bankovek světa pravidelně, každý měsíc, tzv. ,,zaručený minimální příjem“, zaručující jim důstojný život, bez ohledu na to, zda jsou společensky tyto lidské bytosti výkonné. Prostě si jich, jejich života, jejich vláda váží natolik, že nezkoumá jejich případné aktivity, ale umožňuje jim důstojný život, i společenský, za naprosto všech okolností ). Myslím zde ale také na uvězněné spolubližní naší země, kteří musejí žít v prostorách až nelidsky vypadajících, nedůstojných, po mnoho let, neboť každá lidská bytost si zaslouží svou úctu k lidskosti, jako takové, k životu samému, a ke zdraví, jako takovému. Pokud tomu tak není, člověk musí žít v podmínkách nedůstojných, pak jde, dle mého názoru o týrání, což je nezákonné.

Jsou země na západ i severně i jinde od nás, kde lidé jsou těchto pravidel ve verších velmi dobře znalí, a tak nad verši mými, zdejšími pravidly, mohou jejich tváře budit spokojené pousmání.

Proto Vám přeji nejen pěkné se pokochání, případně, nad verši mými, zdejšími, ale rovněž si přeji, aby slov zdejších, v těchto verších došlo ,,andělsky“ v čase NAPLNĚNÍ. :-)

Komentáře zakázány autorem.
Vlci se smějí : trvalý odkaz

Následující zápisek autora : O kočičkách
Předchozí zápisek autora : Fujavice

Chat ¬

- skrýt/zobrazit chat -


Poslední aktivity ¬


Nejčastěji komentující
v minulém měsíci ¬

A B C


Tapety na plochu ¬


Wallpapers

WallpapersNajlepsie online hry

Najlepsie hry recenzia

Ostružina

Zábavný blog plný fotek nejen o bydlení, dekoracích, zahradě.

Apple iPhone a iPad

Proč si koupit iPhone nebo iPad? Zkušenosti z první ruky.

Patos

Krátké a mnohdy vtipné či šokující vystřihovánky ze života.

© 2018 psanci.cz || || Básně | Povídky | Webdesign & Programming || PREMIUM účet za povídku