(Motlitba Vám láskyplná) Ženy i muži jsou krásní. Občas ještě krásnější chtějí, a dlouho si být, i se ještě zdravější, svěžejší, a dlouho cítit.../ ( Můžete, chcete/li, sledovat zde čerstvé aktualizace, tohoto díla:-) Datum úpravy: 07.3.2018, aktualizace
přidáno 05.09.2017
komentářů0
čteno65(0)
Jednotný princip
pro zdraví a krásu člověka

Aktuální verzi textu naleznete zde:

www.Atjstekrasna.blogspot.com


**********************************
**********************************
**********************************

původní verze textu ze dne 05. září 2017:

Jiří Dobrovský

drobná občasná amatérská charitativní umělecká tvorba

Kontakty email: JiriDobrovsky@email.cz blog: www.JiriDobrovsky.cz

_______________________________________________________


Aby se Vám zde dobře četl text, doporučuji si jej ,,vytisknout" například na obrazovce, či tiskárnou. Můžete, chcete/li, sledovat zdejší čerstvé aktualizace, tohoto díla, doplňování články o mých nových poznatcích k uvedenému tématu, moje nové recepty, a tipy v průběhu bytí, času. Pro těla naše, pro prevenci zdraví, pro těla, bytosti, krásu. I jako tip například pro naše děti:-)


Ať jste krásná...žena,

...krásný muž.

charitativní projekt za krásu těla,

a prevenci zdraví.

Téma třetího tisíciletí ( po Kristu ).

Jedinečná receptura Nového Věku pro možnost vyváženého pH těla,

téma opomíjené, pro krásu, a jak mnozí lékaři praví,

vyvážené pH těla je jednou z důležitých prevencí

civilizačních onemocnění.***

Ať jste: krásná… žena,
kráásný muž. ☺
( Motlitba Vám, láskyplná.)Téma třetího tisíciletí ( po Kristu ).


Co tomu, například, myslím, napomáhá ?


( Před případnou aplikací níže uvedených informací ve svém životě se o tom poraďte se svým ošetřujícím lékařem, zdali je to pro Vás vhodné. Tento text není návodem na to, jak má čtenář žít, nýbrž je pouhým uměleckým dílem autora, uměleckým autorským textem, jeho vyjádřením toho, jak on vnímá zde uvedenou část světa. Proto je dobré, aby i čtenář těchto řádků ke zde uvedenému textu k němu takto přistupoval. Neboť každý má své právo na svobodnou volbu, jak žít, dle platných lidskoprávních zákonů ).•Makrobiotická strava, s důrazem na řidčí, či hustší smoothie (podle toho, jak nám jde vyprázdňování každodenní celistvě, tedy celých střev) se základem kořenové zeleniny většinou, s výrazně menšinovým podílem ovoce v poměru k množství ostatní konzumované denní stravy povětšinou cca do 10ti procent denního podílu stravy, strava čistá, bez instantních, či chemických přísad, bez procesu zmražení, či smažení, nebo ohřátí v mikrovlnné troubě, na cestě do úst. K podílu ovoce vůči ostatní stravě však nepřistupovat dogmaticky, vodítkem nám můžou být pH testovací proužky, jedině tak víme, jaké pH moči máme (viz níže).


•Každodenní trpělivá důkladná očista celých střev (třeba i s přestávkami krátkými)


( pro více informací si vyhledejte na internetu ve vyhledávači pojem: ,,správná poloha při vyprazdňování“, ( dle hathajógy, protože jinak to nejde, a lidé si s sebou tak nosí mnohdy i více kilo odpadu ve svém břiše stále, což zdravé, ani krásné neshledávám ). Tuhou, či tekutou (například smoothie, avšak nikoli jen ovocné) stravou lze ovlivňovat tento očistný proces střev, také může pozitivně toto ovlivňovat každodenní popíjení 0,3 litru neodtučněného čistého přírodního vlažného* acidofilního mléka (neodtučněného kefíru), či čistého selského přírodního bílého jogurtu (do 0,25dcl denně) jakožto jedinou mléčnou surovinu požívající, možno zředěného čistou vlažnou* nechlorovanou vodou , *do 39°C ) Pít a vařit jen vodu čistou přírodní, bez chloru.•Pravidelná kontrola pH hodnoty ranní moči


( denně v 9:30 hodin, pH testovacími proužky se selektivní stupnicí (pozn.: **mně osobně vyhovují pH testovací proužky značky Remedicum ). Přičemž platí pravidlo, že například cokoli sladké, či ovoce tuto hodnotu snižuje ( i jen špetka ), zatímco kořenová zelenina a polévky z ní, tuto hodnotu zvyšuje. (Cukr, alkohol, i jen špetka , kouření cigaret, a jiné stresy, krásnými pro tělo, pro člověka, pro lidskou bytost, nespatřuji.)•Trvalá, každodenní, neutuchající kultivace vlastní mysli, slov, činů, ve prospěch lásky a dobrodiní vůči bližním, vůči sobě, i vůči celému světu, vůči celému kosmu.
•Moudrost klasické hathajógy, aplikovaná ve svém životě
•Když vláda svému lidu trvale, a účinně, naplňuje všechny body aktuálně platných lidskoprávních dokumentů, neboť i to je pro blaho bližního, potřebné, a krásné. Pro jeho krásu.
Proč ? Protože krása, myslím, vychází především zevnitř.Co je dále, myslím si, pro krásu těla, člověka,

pro jeho blaho, co nejlepší pocit svěžesti, důležité?

•Aby zde uvedené principy vláda svému lidu umožňovala ve všech sférách jeho bytí. Ve veřejné sféře, ve státních zařízeních, školních, zdravotnických, i v privátních, hrazených ze zdravotního pojištění, jako jsou hospice, školy, školky, domovy pro seniory, domovy s pečovatelskou službou, stravovací státní zařízení, armáda, a podobně.


•Aby gastronomické provozy umožňovaly zde uvedené principy svým strávníkům, hostům. Tím pozvednou krásu svého bytí, i svých strávníků, hostů.
Proč ? Aby krása těla člověka předčasně neodešla, neodkvetla.

Aby nezbytně nutný, případný odchod ze života člověka

probíhal co nejlehčeji, když už nastane přirozený,

nikoli předčasný čas.Lidé sice, jejich krása, odkvétá. Avšak není myslím si jedno, kdy, a jakým způsobem. Jak se člověk při tom, když nastane, nastává ten čas pozemský, cítí. Tento proces je přímo ovlivněn tím, jak člověk do té doby žil, většinou.Představme si člověka, který chtěl žít dle uvedených zde principů, které v podstatě vycházejí z moudrostí ayurvédských, z hathajógy, a žil tak po dlouhý čas svého života.

Pokud se například na sklonku svého života takový člověk dostane z důvodu úbytku životní síly do státního, či nestátního zdravotnického zařízení, pak náhlá změna režimu jak stravovacího, tak i vyprazdňovacího by mohla mít, myslím si, pro jeho bytí, krásu, velmi neblahé důsledky. A případný odchod ze světa pro takového člověka, by tak byl poznamenán traumatem, i přes to, že se celý život svůj, po dlouhý čas, snažil žít ve jménu blaha a krásy svého těla, jak jen nejlíp to v souladu s přírodou uměl, uměla.

Takových lidí je by mohlo být jistě mnoho, velmi mnoho. Zejména jogíni, například také vegani, makrobiotici, vegetariáni.Nezapomínejme na to, že jsme lidé. Na své lidství.A že život nám všem ukáže pravdu.

Jednoho dne se každý z nás podívá pravdě do očí.SVÉMU ZDRAVÍ. ( Nechť je tato pravda k nám co nejvlídnější. )( Pozn.: tento dokument je schválen autorem pro jeho volné, free šíření v jeho nezměněné podobě. Můžete jej rozesílat volně svým přátelům, rodině, známým, každému, na jehož blahu Vám záleží, na jeho kráse )☺

V případě zájmu o komerční užití (tedy k výdělečným, či obdobným účelům) jakékoli části obsahu tohoto dokumentu, je nutný písemný souhlas autora.

Hippokratés prý pravil rčení svým bližním:,,Nechť jídlo je Tvým lékem.“***Thomas Edison prý pravil:,,Lékař budoucnosti nebude předepisovat léky, ale vhodnou stravu“.***Dovolte mi, prosím, zde, abych se s Vámi podělil, po více jak 40ti letech

mého bádání naturopatických směrů, bylinářství, nutričních hodnot

plodin, dle celého tohoto jedinečného uměleckého dokumentu,

o několik mých jedinečných receptů, které dle mého názoru,

mi výrazně přispěly k záchraně mého zdraví, potažmo i ke kráse těla,

žijícího stále, se zhubnutím o 30 kilo v průběhu šesti měsíců.

Prostě jsem splasknul:-). Bez podvýživy, bez strádání z nedostatku

živin, ale naopak.Zároveň zde chci poděkovat všem, kteří mně na téhle mojí badatelské

cestě v mém životě podpořili, podporují, a tím mohlo tohle moje

umělecké dílo, které Vám nyní touto cestou ZDARMA dávám

k dispozici, s mým přáním, aby Vám bylo k užitku, čímkoli to jen je,

či bude možné pro případnou inspiraci Vaší. Na tomto dokumentu

jsem za podpory přátel, pracoval po chvílích pro Vás, po dobu 3 let,

s přestávkami různě dlouhými. Díky jejich podpoře jsem nyní schopen

se s Vámi touto cestou o moje nabyté badatelské,

i praktické informace zde, m.j., podělit.
Děkuji také mojí rodině, neboť v ní byli kulináři, a díky tomu mám

k receptům blízko tak, že jsem, myslím, schopen je psát, i když nemám

v tomto oboru žádnou praxi, ani oficiální odborné vzdělání.

I díky tomu, myslím, jsem nyní schopen Vám zde předat

toto své umělecké dílo.Nyní již má tento můj soukromý amatérský umělecký dokument

podobu takovou, kterou Vám rád předávám.

Pro případné blaho Vaše z případné inspirace,

i pro toto možné blaho případně dalším generacím.Nominální hodnotu tohoto mého uměleckého díla, tohoto dokumentu

nevyhlašuji. Je amatérské, bezplatné, ZDARMA, ku blahu všem.

Avšak při eventuálním Vašem záměru obsah tohoto dokumentu

použít za účelem výdělku, ať již gastronomickými provozy, nebo jinak,

mne prosím kontaktujte, za účelem písemného souhlasu mého

k tomu Vám uděleného, s ohledem na to, že tento dokument

je uměleckým autorským dílem, a tudíž celý, i jeho obsah,

spadá pod ochranu autorského zákona.Níže uvedené recepty mi naprosto vyhovují, s ohledem na krásu těla,

i moje zdraví. Proto se s Vámi zde o své poznatky, informace, v oblasti

receptur stravy dělím, tak, jak mně napadají.

Pro případnou inspiraci Vás, čtenářů.Recepty jsou koncipovány pro možnost udržet si vyvážené pH těla,

detoxikaci těla, tím i jeho krásu,

a tím i případně pro prevenci jeho zdraví.Bez strádání, bez podvýživy. Moje receptury zde uvedené jsou bohaté

na potřebné stopové prvky, i ostatní látky, potřebné pro tělo,

v co nejpřírodnější formě, s mou snahou o jejich vyváženost.

RECEPTY

Zde, níže, se s Vámi, milí čtenáři, dělím o svých několik osobních

receptur, s ohledem na vyvážené pH v těle, pro krásu člověka, tak, jak

mi tyto receptury vyhovují.

Recepty průběžně doplňuji o nové, o další,

tak, jak mne napadají ☺Nejprve se zde můžete seznámit s mými recepty základními, když člověk přechází na spíše vegetariánskou stravu, nebo prostě na stravu, se záměrem si upravit na vyváženou hodnotu své pH v těle.

Avšak nastal mi čas, kdy již jsem upustil jsem od běžné přípravy jídel, a připravuji si většinou smoothie, se základem vždy nějakým, zpravidla kořenovou zeleninou, možno případně i přidat trošku ovoce, zahušťuji dle chuti například povařenou pohankou, nebo prostě jen přes noc namočenou, či povařenými jáhlami, dále možno zahustit pohankovými vločkami (jsou prý bezlepkové, dle babských rad).

Proto se více níže seznámíte s mými recepty, zaměřenými na smoothie, nežli na klasické recepty.

Proč smoothie ?Pro tělo je smoothie vyrobené z pro něj zdravých surovin léhčeji

stravitelné, nežli běžná strava,Člověk si šetří svůj chrup, své dásně.Pokrm je rychleji připravený.Na stejné množství jídla na talíři, či v polévkové misce postačí mnohem

méně surovin, čímž se hodně ušetří na jídle i finančně,

ale nikoli na kvalitě jídla a na jeho výživových hodnotách, spíše naopak.

Člověk se cítí lehčeji.Smoothie nám umožní korigovat hustotu stravy přidáním poměru čisté

nechlorované vody, či jejím ubráním, podle toho, jak nám zrovna jde

celostní vyprázdňování střev každodenně.Prot *smoothie, dle receptur mých, zde uvedených.

Mňam...☺

...a jak mi panečku chutnají ! ☺Každý recept *smoothie zde uvedený, níže, pod klasickými recepty,

lze připravit rovněž klasickou metodou, tedy nastrouháním příslušné

zeleniny, či ovoce, a nebo povařením. A obráceně, každý recept

zde základní, lze po přidání vlažné, či teplé ,,nechlorované" vody

připravit ako smoothie, dle vlastního vkusu, a chuti.Je však při tom, myslím, velmi důležité, zohledňovat při přípravě

pokrmů stav hodnoty své pH těla. To znamená v praxi, že pokud

si denně neměříte hodnotu své pH nižší nežli 6,75, pak rozhodně

doporučuju si veškerá jídla dle zde uvedených receptur, včetně

smoothie povařit krátce ,,do změknutí“, tedy 3-6 minut běžnou

zeleninu, luštěniny pak dle potřeby do jejich změknutí. Protože

při pojídání stravy nepovařené, syrové, byť rozmixované ve smoothie

by tělo mohlo mít problém s jejím přijímáním, trávením, mohlo by

se člověku dělat různě následně nevolno, a podobně. Teprve

při dlouhodobějším naměření si hodnoty pH moči ranní močí

v 9.30 hodin ve výši 6,65 a vyšší lze myslím si, přejít na stravu

nevařenou, jako saláty a podobně. Přičemž ale luštěniny vyžadují

tepelnou úpravu téměř vždy, zejména fazole, které jsou však pro tělo

velmi důležité z hlediska svých nutričních hodnot každodenně.MOJE OSOBNÍ RECEPTY ( pro možnost vyváženého pH v těle ):Snídaně na sladko:

1.

Složení:

(jáhly, kořenová zelenina, koření)


Příloha:

Porce uvařených Bio jáhel


Zelenina, jiné:

2ks středně velké mrkve, 1-2ks středně velká petržel kořen, půl větší zlaté cibule (zeleninu zde doporučuji syrovou, tepelně neupravenou, pokud máte aktuálně pH moči, naměřené mezi 9-10hod.ranní v rozmezí 6,75-7,4. V případě, že Vaše aktuální hodnota pH těla je méně jak 6,75, nebo trpíte zažívacími či trávícími obtížemi, raději doporučuji zeleninu mírně povařit či posmahnout na pánvi na vodě, aby trochu změkla. Tak do kolem 3 minut nechat projít varem ve vroucí nechlorované vodě, ne déle).


Koření:

Jednu až jednu a půl čajové lžičky mleté skořice, jednu až jednu a půl polévkové lžíce mletého Bio Raw kakaa.


Styl na talíři:

Nejprve nandáme na talíř teplé jáhly, na ní dáme syrovou jemně nakrájenou, či na hrubo nastrouhanou zde uvedenou kořenovou zeleninu, posypeme jemně nakrájenou cibulí, dále posypeme skořicí, a nakonec kakaem. Na závěr můžeme polít půl lžící Bio konopného oleje, či rakytníkového oleje. Přisladit můžeme jemně pokrájeným ½ - ¾ banánem.
Snídaně na sladko:

2.

Složení:

(pohanka Bio loupaná, kořenová zelenina, koření)


Příloha:

Porce uvařené Bio pohanky


Zelenina, jiné:

2ks středně velké mrkve, 1-2ks středně velká petržel kořen, půl větší zlaté cibule (zeleninu zde doporučuji syrovou, tepelně neupravenou, pokud máte aktuálně pH moči, naměřené mezi 9-10hod.ranní v rozmezí 6,75-7,4. pokud máte aktuálně pH moči, naměřené mezi 9-10hod.ranní v rozmezí 6,75-7,4. V případě, že Vaše aktuální hodnota pH těla je méně jak 6,75, nebo trpíte zažívacími či trávícími obtížemi, raději doporučuji zeleninu mírně povařit či posmahnout na pánvi na vodě, aby trochu změkla. Tak do kolem 3 minut nechat projít varem ve vroucí nechlorované vodě, ne déle).


Koření:

Jednu až jednu a půl čajové lžičky mleté skořice, jednu až jednu a půl polévkové lžíce mletého Bio Raw kakaa.


Styl na talíři:

Nejprve nandáme na talíř teplou pohanku, na ní dáme syrovou jemně nakrájenou, či na hrubo nastrouhanou zde uvedenou kořenovou zeleninu, posypeme jemně nakrájenou cibulí, dále posypeme skořicí, a nakonec kakaem. Na závěr můžeme polít půl lžící Bio konopného oleje, či rakytníkového oleje. Přisladit můžeme jemně pokrájeným ½ - ¾ banánem.


Oběd na slano:

3.

Složení:

(pohanka Bio loupaná, kořenová zelenina, koření, dýňová semínka)


Příloha:

Porce uvařené Bio pohanky (1 naběračka až 1,5)


Zelenina, jiné:

2ks středně velké mrkve, 1ks středně velká petržel kořen, půl kedlubny, půl větší zlaté cibule (zeleninu zde doporučuji syrovou, tepelně neupravenou, pokud máte aktuálně pH moči, naměřené mezi 9-10hod.ranní v rozmezí 6,75-7,4. V případě, že Vaše aktuální hodnota pH těla je méně jak 6,75, nebo trpíte zažívacími či trávícími obtížemi, raději doporučuji zeleninu mírně povařit či posmahnout na pánvi na vodě, aby trochu změkla. Tak do kolem 3 minut nechat projít varem ve vroucí nechlorované vodě, ne déle).


Koření:

1 až 1,5 polévkové lžíce (dřevěné či plastové) majoránky, 1 čajová lžička kurkumy, špetka mletého pepře, jednu polévkovou lžíci Shoyu, případně můžeme dosolit Himlájskou solí (solíme umírněně).


Styl na talíři:

Nejprve nandáme na talíř teplou pohanku, na ní dáme syrovou,

jemně nakrájenou, či na hrubo nastrouhanou zde uvedenou

kořenovou zeleninu, posypeme jemně nakrájenou cibulí,

dále posypeme majoránkou, a pokapeme lžící Shoyu,

ozdobíme Bio dýňovými semínky) Na závěr můžeme polít

půl lžící Bio konopného oleje, či rakytníkového oleje.


Snídaně na sladko:

4.

Složení:

(pohanka Bio loupaná, kořenová zelenina, koření)


Příloha:

Porce uvařené Bio pohanky (1 naběračka až 1,5)


Zelenina, jiné:

2ks středně velké mrkve, 1ks středně velká petržel kořen, polévková lžíce dýňových semen, ¾ polévkové lžíce Bio konopného oleje (zeleninu nakrájíme na drobné kousky, případně na hrubo nastrouháme, zeleninu zde doporučuji syrovou, tepelně neupravenou, pokud máte aktuálně pH moči, naměřené mezi 9-10hod.ranní v rozmezí 6,75-7,4. V případě, že Vaše aktuální hodnota pH těla je méně jak 6,75, nebo trpíte zažívacími či trávícími obtížemi, raději doporučuji zeleninu mírně povařit či posmahnout na pánvi na vodě, aby trochu změkla. Tak do kolem 3 minut nechat projít varem ve vroucí nechlorované vodě, ne déle).


Koření:

Jednu až jednu a půl čajové lžičky mleté skořice, jednu až jednu a půl polévkové lžíce mletého Bio Raw kakaa.


Styl na talíři:

Nejprve nandáme na talíř jemně nakrájenou, či na hrubo nastrouhanou kořenovou zeleninu mrkev s petrželí, na tuto vrstvu dáme teplou pohanku, posypeme dýňovými semínky, dále posypeme skořicí, a pak kakaem. Na závěr můžeme pokapat 3/4 lžící Bio konopného oleje, či rakytníkového oleje. (Přisladit můžeme jemně pokrájeným ½ - ¾ banánem). Ale kořenová zelenina je sladká i bez toho:-)
Oběd, nebo večeře na slano:

5.

Složení:

(pohanka Bio loupaná, kořenová zelenina, koření, dýňová semínka, luštěnina cizrna, špetka himalájské soli)


říloha:

Porce uvařené Bio pohanky (1 naběračka až 1,5)


Zelenina, jiné:

2ks středně velké mrkve, 1ks středně velká petržel kořen, 1 naběračka přes noc namočené tepelně neupravené cizrny (kořenovou zeleninu zde doporučuji syrovou, tepelně neupravenou, pokud máte aktuálně pH moči, naměřené mezi 9-10hod.ranní v rozmezí 6,75-7,4. V případě, že Vaše aktuální hodnota pH těla je méně jak 6,75, nebo trpíte zažívacími či trávícími obtížemi, raději doporučuji zeleninu mírně povařit či posmahnout na pánvi na vodě, aby trochu změkla. Tak do kolem 3 minut nechat projít varem ve vroucí nechlorované vodě, ne déle).


Koření:

1 až 1,5 polévkové lžíce (dřevěné či plastové) majoránky, Himlájská sůl


Styl na talíři:

Nejprve nandáme na talíř syrovou jemně nakrájenou, či na hrubo nastrouhanou zde uvedenou kořenovou zeleninu , na ní dáme teplou pohanku, posypeme majoránkou, dále pokapeme půl lžící Bio konopného oleje, a posypeme Bio dýňovými semínky, osolíme omáčkou Shoyu, či himalájskou solí ( lze zkombinovat, solíme umírněně).
Dezert, maximálně doporučeno 1 kus ovoce-banánu. Nikoli denně, možno tak do 3-4x týdně.

6.

Složení:

(0,5-1 banán, Bio 100% kakaový prášek, voda)


Příloha:

0,5-1 banán jemně pokrájený


Koření:

1 polévková lžíce Bio 100% kakaového prášku, troška čisté vody


Styl na talíři:

Nejprve nandáme na talíř syrový jemně pokrájený banán, posypeme 100% Bio kakaem ( 1 polévková lžíce. Vidličkou rozmícháme, můžeme banán rozmačkat na talíři. Aby se kakao nelepilo na talíř, můžeme přidat pár kapek čisté vlažné vody teplé do 40°C, a za stálého míchání a rozmačkávání připravíme kakaovou pastu, člii dezert. Po té podáváme na malé misce, či talířku. Posypat můžeme dle fantazie dýňovými, slunečnicovými, či sezamovými semínky, anebo ponecháme dezert bez nich, dle vlastního uvážení.


Snídaně na sladko:

7.

Složení:

(jáhly, kořenová zelenina, koření)


Příloha:

Porce uvařených Bio jáhel


Zelenina, jiné:

pokud máte aktuálně pH moči, naměřené mezi 9-10hod.ranní v rozmezí 6,75-7,4. V případě, že Vaše aktuální hodnota pH těla je méně jak 6,75, nebo trpíte zažívacími či trávícími obtížemi, raději doporučuji zeleninu mírně povařit či posmahnout na pánvi na vodě, aby trochu změkla. Tak do kolem 3 minut nechat projít varem ve vroucí nechlorované vodě, ne déle).


Koření:

Jednu čajovou lžičku skořice, jednu až jednu a půl polévkové lžíce mletého Bio Raw kakaa.


Styl na talíři:

Nejprve nandáme na talíř , syrovou jemně nakrájenou, či na hrubo nastrouhanou zde uvedenou kořenovou zeleninu, posypeme jemně nakrájenou cibulí, na vrch dáme tenkou vrstvou porci teplých jáhel s teplotou pod 39 stupňnů, tak skořicí, a nakonec kakaem. Na závěr můžeme polít půl lžící Bio konopného oleje, či rakytníkového oleje. Přisladit můžeme jemně pokrájeným ½ - ¾ banánem.


Snídaně na sladko:

8.

Složení:

(pohanka Bio loupaná, kořenová zelenina,

6 listů hlávkového zelí, koření)


Příloha:

Porce uvařené Bio pohanky ( 1 naběračka)


Zelenina, jiné:

2ks středně velké mrkve, 1-2ks středně velká petržel kořen, osminka zlaté cibule (zeleninu zde doporučuji syrovou jemně nakrájenou či na hrubo nastrouhanou, tepelně neupravenou, pokud máte aktuálně pH moči, naměřené mezi 9-10hod.ranní v rozmezí 6,75-7,4. V případě, že Vaše aktuální hodnota pH těla je méně jak 6,75, nebo trpíte zažívacími či trávícími obtížemi, raději doporučuji zeleninu mírně povařit či posmahnout na pánvi na vodě, aby trochu změkla. Tak do kolem 3 minut nechat projít varem ve vroucí nechlorované vodě, ne déle).


Koření:

Jednu až jednu a půl čajové lžičky mleté skořice, jednu až jednu a půl polévkové lžíce mletého Bio Raw kakaa, 3/4 polévkové lžíce Bio konopného, či rakytníkového oleje.


Styl na talíři:

Nejprve nandáme na talíř , syrovou jemně nakrájenou, či na hrubo nastrouhanou zde uvedenou kořenovou zeleninu, spolu se šesti jemně pokrájenými či na hrubo nastrouhanými listy hlávkového zelí, posype jemně nakrájenou cibulí. Na tuto vrstvu dáme povařenou pohanku,pokud zeleninu podáváme v syrovém stavu, vitariánsky, pak bychom měli pokládat na zeleninu na talíři pohanku s teplotou maximálně 40°С, abychom udrželi zeleninu čerstvou s enzymy. Dále posypeme skořicí, a nakonec kakaem. Na závěr pokapeme třičtvrtě polévkovou lžící Bio konopného oleje, či rakytníkového oleje. Přisladit můžeme jemně pokrájeným ½ - ¾ banánem.


Oběd nebo večeře na slano:

9.

Složení:

(pohanka Bio loupaná, kořenová zelenina, fazole Adzuki, cizrna, 1/8 až 1/4 cibule, koření, 1 polévková lžíce Bio dýňových semínek,

olej Bio konopný či rakytníkový)


Příloha:

Porce uvařené Bio pohanky (1 naběračka až 1,5)


Zelenina, jiné:

2ks středně velké mrkve, 1-2ks středně velká petržel kořen, osminka zlaté cibule (zeleninu zde doporučuji syrovou jemně nakrájenou či na hrubo nastrouhanou, tepelně neupravenou, pokud máte aktuálně pH moči, naměřené mezi 9-10hod.ranní v rozmezí 6,75-7,4. V případě, že Vaše aktuální hodnota pH těla je méně jak 6,75, nebo trpíte zažívacími či trávícími obtížemi, raději doporučuji zeleninu mírně povařit či posmahnout na pánvi na vodě, aby trochu změkla. Tak do kolem 3 minut nechat projít varem ve vroucí nechlorované vodě, ne déle).


Koření:

Jednu až jednu a půl čajové lžičky mleté skořice, jednu až jednu a půl polévkové lžíce mletého Bio Raw kakaa, 3/4 polévkové lžíce Bio konopného, či rakytníkového oleje.


Styl na talíři:

Nejprve nandáme na talíř , syrovou jemně nakrájenou, či na hrubo nastrouhanou zde uvedenou kořenovou zeleninu, spolu se šesti jemně pokrájenými či na hrubo nastrouhanými listy hlávkového zelí, posype jemně nakrájenou cibulí. Na tuto vrstvu dáme povařenou pohanku,pokud zeleninu podáváme v syrovém stavu, vitariánsky, pak bychom měli pokládat na zeleninu na talíři pohanku s teplotou maximálně 40°С, abychom udrželi zeleninu čerstvou s enzymy. Dále posypeme skořicí, a nakonec kakaem. Na závěr pokapeme třičtvrtě polévkovou lžící Bio konopného oleje, či rakytníkového oleje. Přisladit můžeme jemně pokrájeným ½ - ¾ banánem.


Svačina, k pročištění/možno kdykoli přes den i v pozdním odpoledni:

10.

Složení:

( 1ks černá ředkev kulatá )


Příloha:

Žádná příloha


Zelenina, jiné:

1 polovina černé ředkve kulaté (zeleninu zde doporučuji syrovou, tepelně neupravenou, pokud máte aktuálně pH moči, naměřené mezi 9-10hod.ranní v rozmezí 6,75-7,4. V případě, že Vaše aktuální hodnota pH těla je méně jak 6,75, nebo trpíte zažívacími, trávícími obtížemi, raději doporučuji zeleninu mírně povařit,

či orestovat na pánvi ve vroucí vodě, aby trochu změkla,

tak od 2 do 3 minut, ne déle.


Příprava a styl na talíři:

Rozkrojíme 1 ks černé ředkve na dvě poloviny. Jednu polovinu uschováme k dalšímu použití v mikrotenovém sáčku do chladničky. Druhou polovinu očistíme od černé slupky, opláchneme čistou vodou, a po té ji rozkrojíme na další polovinu. Zbydou nám tak připravené, očištěné dvě čtvrtky. Tyto čtvrtky nakrájíme na tenké lupínky, rozložíme okrasněji na menším talířku, a můžeme jej ihned konzumovat. Je velmi důležité každé sousto důkladně rozžvýkat a prolnout tak důkladně svými slinami před polknutím.
Oběd nebo večeře na slano:

11.

Složení:

(pohanka Bio loupaná, kořenová zelenina, fazole Adzuki, cizrna, 1/8 až 1/4 cibule, koření, 1 polévková lžíce Bio dýňových semínek, olej Bio konopný či rakytníkový)


Příloha:

Porce uvařené Bio pohanky (1 naběračka až 1,5)


Zelenina, jiné:

1ks středně velké mrkve, 1ks středně velká petržel kořen, půl naběračky do měkka vařených fazolí Aadzuki, půl naběračky syrové přes noc namočené cizrny, ¾ polévkové lžíce Bio konopného oleje (zeleninu nakrájíme na drobné kousky, případně na hrubo nastrouháme, zeleninu a cizrnu zde doporučuji syrovou, tepelně neupravenou, pokud máte aktuálně pH moči, naměřené mezi 9-10hod.ranní v rozmezí 6,75-7,4. V případě, že Vaše aktuální hodnota pH těla je méně jak 6,75, nebo trpíte zažívacími či trávícími obtížemi, raději doporučuji zeleninu mírně povařit či posmahnout na pánvi na vodě, aby trochu změkla. Tak do kolem 3 minut nechat projít varem ve vroucí nechlorované vodě, ne déle).


Koření:

Jednu až jednu a půl čajové lžičky mleté skořice, jednu až jednu a půl polévkové lžíce mletého Bio Raw kakaa, 3/4 polévkové lžíce Bio konopného, či rakytníkového oleje.


Styl na talíři:

Nejprve nandáme na talíř , syrovou jemně nakrájenou, či na hrubo nastrouhanou zde uvedenou kořenovou zeleninu, spolu se šesti jemně pokrájenými či na hrubo nastrouhanými listy hlávkového zelí, posype jemně nakrájenou cibulí. Na tuto vrstvu dáme povařenou pohanku,pokud zeleninu podáváme v syrovém stavu, vitariánsky, pak bychom měli pokládat na zeleninu na talíři pohanku s teplotou maximálně 40°С, abychom udrželi zeleninu čerstvou s enzymy. Dále posypeme skořicí, a nakonec kakaem. Na závěr pokapeme třičtvrtě polévkovou lžící Bio konopného oleje, či rakytníkového oleje. Přisladit můžeme jemně pokrájeným ½ - ¾ banánem.
Oběd nebo večeře na slano (syrová zelenina, případně s tepelnou úpravou):

12.

Složení:

(pohanka Bio loupaná, kořenová zelenina (mrkev, petržel), tofu, koření, dýňová semínka, špetka himalájské soli)


Příloha:

Porce uvařené Bio pohanky (1 naběračka až 1,5)


Zelenina, jiné:

2ks středně velké mrkve, 1ks středně velká petržel kořen, 1/8-1/2 cibule, 140g tofu neuzeného bez příměsí čistého (kořenovou zeleninu zde doporučuji syrovou, tepelně neupravenou, pokud máte aktuálně pH moči, naměřené mezi 9-10hod.ranní v rozmezí 6,75-7,4. V případě, že Vaše aktuální hodnota pH těla je méně jak 6,75, nebo trpíte zažívacími či trávícími obtížemi, raději doporučuji zeleninu mírně povařit či posmahnout na pánvi na vodě, aby trochu změkla. Tak do kolem 3 minut nechat projít varem ve vroucí nechlorované vodě, ne déle).


Koření:

3/4 jedné polévkové lžíce oregáno + 3/4 jedné polévkové lžíce (dřevěné či plastové) majoránky, Himlájská sůl


Styl na talíři:

Nejprve nandáme na talíř syrovou jemně nakrájenou, či na hrubo nastrouhanou zde uvedenou kořenovou zeleninu s jemně pokrájenou cibulí. Připravíme tofu tak, že jej pokrájíme na tenčí malé kostičky, dáme jej orestovat na pánvi pouze s podlitím trochou odchlorované vody, přidáme 1 čajovou lžičku jemně mleté kurkumy, pohanku, dokořeníme oregánem a majoránkou, osolíme, ponecháme takto podlité osmahnout po dobu jedné až tří minut bez oleje. Po té takto tepelně připravenou pohanku a tofu dáme na talíř jako další vrstvu. Posypeme jednou polévkovou lžící dýňových semínek, a pokapeme jednou čajovou lžičkou Bio konopným olejem, nebo rakytníkovým olejem.


Salát zeleninový (syrová zelenina)-očistný pokrm pro trávící soustavu, pro střeva:- v případě žaludečních obtíží není vhodná konzumace kedlubny, proto v takovém případě doporučuji nahradit kedlubnu hlávkovým salátem, či salátovou okurkou. Je důležité pokrm důkladně rozžvýkat, prolnout důkladně svými slinami před polknutím. Vhodné připravovat často, například jako svačinu, ale i jako hlavní jídlo, podle vlastního cítění. Salát je, myslím, vhodný například pak při pocitech zácpy.13.

Složení:

zelenina (salátová okurka, kedlubna), koření, špetka himalájské soli, sezamový olej)


Příloha:

Žádná, bez přílohy


Zelenina, jiné:

1/2 salátové okurky, 1ks kedlubny (salátovou okurku, i kedlubnu (případně hlávkový salát) zde doporučuji syrovou, tepelně neupravenou, pokud máte aktuálně pH moči, naměřené mezi 9-10hod.ranní v rozmezí 6,75-7,4. V případě, že Vaše aktuální hodnota pH těla je méně jak 6,75, nebo trpíte zažívacími či trávícími obtížemi, raději doporučuji zeleninu mírně povařit či posmahnout na pánvi na vodě, aby trochu změkla. Tak do kolem 3 minut nechat projít varem ve vroucí nechlorované vodě, ne déle).


Koření:

1/2 jedné čajové lžičky mleté kurkumy, ½-¾ polévkové lžíce (dřevěné či plastové) majoránky posypat, , špetkou sušeného mletého zázvoru posypat (max. ¼ čajové lžičky), špetkou Himlájské soli osolit


Styl na talíři:

Nejprve nastrouháme do mísy na tenké plátky salátovou okurku, zbavenou slupky. K ní nastrouháme na tenké plátky kedlubnu, kterou si před tím nakrájíme na tři části, aby nastrouhané plátky byly drobnější pro konzumaci. Takto nastrouhané plátky okurky s kedlubnou posypeme výše uvedeným kořením: kurkumou, zázvorem, majoránkou, osolíme, pokapeme 1 čajovou lžičkou sezamového oleje.

Po té vše promícháme, a podáváme na talíři ke konzumaci.
Snídaně na sladko:

14.

Složení:

(jáhly, kořenová zelenina, jahody 2-4kusy, koření)


Příloha:

Porce uvařených Bio jáhel


Zelenina, jiné:

2ks středně velké mrkve, 1-2ks středně velká petržel kořen, 4 jahody (zeleninu zde doporučuji syrovou, tepelně neupravenou, pokud máte aktuálně pH moči, naměřené mezi 9-10hod.ranní v rozmezí 6,75-7,4. V případě, že Vaše aktuální hodnota pH těla je méně jak 6,75, nebo trpíte zažívacími či trávícími obtížemi, raději doporučuji zeleninu mírně povařit či posmahnout na pánvi na vodě, aby trochu změkla. Tak do kolem 3 minut nechat projít varem ve vroucí nechlorované vodě, ne déle).


Koření:

Jednu až jednu a půl čajové lžičky mleté skořice, jednu až jednu a půl polévkové lžíce mletého Bio Raw kakaa.


Styl na talíři:

Nejprve nandáme na talíř teplé jáhly, na ní dáme syrovou jemně nakrájenou, či na hrubo nastrouhanou zde uvedenou kořenovou zeleninu, posypeme opranými, jemně nakrájenými jahodami, dále posypeme skořicí, a nakonec kakaem. Na závěr můžeme polít půl lžící Bio konopného oleje, či rakytníkového oleje. Přisladit můžeme jemně pokrájeným ½ - ¾ banánem. Aby se nám kakao nelepilo na zuby, je vhodné ozdobit jej bezlaktózovým jogurtem, nebo pokrm zakápnout trochou vody v míse, po té jej rozmíchat a podávat na talíř.
Pokrm na slano:

15.

Složení:

(jáhly, mínus L -bezlaktózový čistý bílý nepřislazovaný jogurt, kořenová zelenina-mrkev, ¼ cibule, koření-kurkuma, majoránka, Shoyu, mletý zelený pepř čišpetka mletého zázvoru)


Příloha:

Porce uvařených Bio jáhel


Zelenina, jiné:

2ks středně velké mrkve, ¼ cibule (zeleninu zde doporučuji syrovou, tepelně neupravenou, pokud máte aktuálně pH moči, naměřené mezi 9-10hod.ranní v rozmezí 6,75-7,4. V případě, že Vaše aktuální hodnota pH těla je méně jak 6,75, nebo trpíte zažívacími či trávícími obtížemi, raději doporučuji zeleninu mírně povařit či posmahnout na pánvi na vodě, aby trochu změkla. Tak do kolem 3 minut nechat projít varem ve vroucí nechlorované vodě, ne déle).


Koření:

½-¾ čajové lžičky mleté kurkumy, 1 polévková lžíce majoránky, ½ polévkové lžíce Shoyu, špetka mletého zeleného pepře ( zelený mletý pepř bývá ke koupi například v prodejnách bylin. Pepř lze také střídavě nahradit špetkou mletého sušeného zázvoru.


Styl na talíři:

Nejprve nandáme na talíř očištěnou pokrájenou, či nastrouhanou mrkev, posypeme jí na jemno pokrájenou cibulí.

Na tuto vrstvu přidáme 1 naběračku do měkka uvařených jáhel.

Posypeme ½ čajové lžičky sušené mleté kurkumy, a špetkou mletého zeleného pepře.

Dále vše posypeme 1 polévkovou lžící sušené mleté majoránky,

a na závěr ozdobíme 3mi čajovými lžičkami bílého bezlaktózového jogurtu.

Pokapat pokrm můžeme 1 čajovou lžičkou rostlinného oleje, například sezamového, nebo konopného, či dýňového. A můžeme podávat na stůl.

Dobrou chuť:-)
Smoothie recepty:Nejprve si řekněme, co k přípravě smoothie potřebujeme:Potřebujeme mixér s příkonem alespoň 1000W, který je vyrobený

za účelem přípravy smoothie, který má zakomponovány tyto funkce:1.rozmixování kostek ledu (led nepoužíváme, ale poslouží nám k rozmixování na kousky nakrájené syrové kořenové zeleniny)


2.Funkce rozmixování na hrubo, asi se šestým smyslem


3.Funkce SMOOTHIE
( Dobrá volba mixéru je, myslím, pro tento účel například mixér

zn. ,,ETA Twixer“ ).Při přípravě smoothie postupujeme postupně 3x mixovacím procesem,

po jednotlivých, zde uvedených funkcích, dle předchozí věty.

Nezapomínáme dolít vodu, jinak mixér smoothie připravit zpravidla

neumí. Hustotu smoothie si volíme podle vlastní chuti, a s ohledem

na to, jak nám aktuálně jde každodenně očistný proces celostní střev.

Nezapomínáme rovněž na přidání oleje do každého smoothie, v poměru

jedna polévková lžíce na 500ml mixovaného pokrmu, aby tělo mohlo

pokrm strávit. Bez oleje bychom si zadělávali, myslím si, na vážné

trávící obtíže v kratší, či vzdálené budoucnosti) Olej používáme Bio

kvalitu, lisovaný za studena, nejčastěji Bio konopný olej, doplňkově také

Bio ostropestřecový nebo Bio sezamový, vše, pokud možno lisované

za studena, prvním lisováním. Dále doplňkově lze užívat, používat

i jiné Bio oleje za studena lisované, dle vlastní chuti. Není však vhodné

je používat na tepelné zpracování. K tomu použijeme olej Olivový.Dále potřebujeme zdravé, zde uvedené suroviny v receptech,

a lasické kuchyňské vybavení, a klasické kuchyňské náčiní.Potřebujeme také litinový, nebo kamenný, šnekový mlýnek na semínka

(na mák, na slunečnicové semínko, na bio konopná semínka ).

Nedoporučuji dávat semínka do mixéru celá, ale pouze rozemletá

v mlýnku. Protože mixér je nerozemele, nýbrž rozseká na ostřejší

minikousky, a to není totéž, pro tělo. Nejdříve si semínka pomelu,

až pak je dávám do mixéru. Považuji to tak za šetrnější k tělu,

k trávení.Aby se rozsekaná semínka někde na cestě v těle ostrá,

nerozemnletá v mlýnku, jen rozsekaná, případně někde nezasekla

v nějakém orgánu, a nebyla z toho pak nepěkná nepříjemnost.Smoothie recepty ( většinou ):

1. den

jako základ k rozmixování na smoothie nám poslouží:

1/3 kedlubny, 1 mrkev, ½ přírodního Tofu, 1 celý oloupaný banán, 1 polévková lžíce Bio konopného oleje,, 1/8 tuřínu, 750ml vlažné vody cca 39°C ( veškerá zelenina a ovoce musejí být očištěny, či oloupány ze slupek a opláchnuty nechlorovanou vodou, například balenou , nebo důkladně od chloru odfiltrovanou, tofu opláchnuté též. )smoothie č.1, den 1. snídaně:Složení:

(1/3 kedlubny, 1 mrkev, ½ přírodního Tofu, 1 polévková lžíce Bio konopného oleje,, 1/8 tuřínu, na talíři dochutíme 3-7 kapek Bio rakytníkovým 100% olejem lisovaným za studena, a na talíři můžeme zahustit dle vlastní chuti Bio pohankovými vločkami )


Příloha:

Na talíři, nebo do mixéru, můžeme zahustit směs salátovou pro smoothie, dle vlastní chuti Bio pohankovými vločkami.


Koření:

Žádné koření


Styl na talíři:

Podáváme v polévkové misce s obsahem do 500ml, na podnose, který si například můžeme zvolit z porcelánového plochého talíře, pro krásu, pro estetiku.

Dobrou chuť ☺
smoothie č.2, den 1. oběd: snídaňové smoothie s Bio Raw kakaovým práškemSložení:

Zbytek od snídaně smoothie č, 1, cca 250ml. Přidáme 1,5 polévkové lžíce Bio raw mletého kakaa-prášku.


Příloha:

Na talíři, nebo do mixéru, můžeme zahustit směs salátovou pro smoothie, dle vlastní chuti Bio pohankovými vločkami.


Koření:

Bio Raw mleté kakao-prášekPodáváme v polévkové misce s obsahem do 500ml, na podnose, který si například můžeme zvolit z porcelánového plochého talíře, pro krásu, pro estetiku.

Dobrou chuť ☺


Styl na talíři:

Podáváme v polévkové misce s obsahem do 500ml, na podnose, který si například můžeme zvolit z porcelánového plochého talíře, pro krásu, pro estetiku.

Dobrou chuť ☺
Večeře předkrm: Chléb žitný s bílým jogurtem,Bílý selský jogurt, s probiotickou mléčnou kulturou, čistý, přírodně uzrálý, (nyní mi vyhovují jogurty zn. Kunín bílé, a selský Hollandia), 2 krajíce celozrnnéko žitného kváskového chleba bez cukru, bez přidaných jiných přísad.Složení:

Žitný kváskový chléb 2 krajíce, bílý přírodní jogurt


Příloha:

Žitný kváskový chléb


Koření:

Můžeme si do jogurtu přimíchat trošku Bio Raw mletého kakaa-prášku.

Mňam ☺


Styl na talíři:

Pjogurt v kelímku, chléb nakrájený na talíři.

Dobrou chuť ☺
smoothie č.3, den 1. večeře: fazolová polévkaSložení:

1,5 naběračky uvařených bílých malých fazolí do měkka, hrst lístků petržele, 750ml vody, 1 polévková lžíce Bio konopného oleje, 1x 5 minut povařená 1ks mrkev na kousky nakrájená, 1 polévková lžíce koření oregáno, 1 polévková lžíce na drobno podrcených lístků koření ,,medvědí česnek“ .


Příloha:

Na krajíce pokrájený žitný kváskový chléb.


Koření:

1 polévková lžíce koření oregáno, 1 polévková lžíce na drobno podrcených lístků koření ,,medvědí česnek“

Mňam ☺


Styl na talíři:

Podáváme v polévkové misce s obsahem do 500ml, na podnose, který si například můžeme zvolit z porcelánového plochého talíře, pro krásu, pro estetiku. Nebo v hlubokém talíři.

Dobrou chuť ☺
2. densmoothie č.4, den 2. snídaně:jako základ k rozmixování na smoothie nám poslouží:recept fazolové polévky z předchozího dne, tedy dle smoothie číslo: 3Složení:

recept fazolové polévky z předchozího dne, tedy dle smoothie číslo: 3


Příloha:

Na talíři, nebo do mixéru, můžeme dále, pokud již nechceme konzumovat chléb, nebo nám došel, zahustit polévku Bio pohankovými vločkami. Lidé, kteří mají nutnou mixovanou stravu uvítají, že i chléb, i vločky se dají dát do mixéru, a připravit smoothie polévku. Rovněž toto uvítají například senioři, kterým by vločky mohly zalézat například pod jejich zubní protézu. Při jejich rozmixování ve smoothie polévce toto nehrozí, a výživová hodnota polévky zůstává zachována.


Koření:

Dle smoothie receptu č. 3


Styl na talíři:

Podáváme v polévkové misce s obsahem do 500ml, na podnose, který si například můžeme zvolit z porcelánového plochého talíře, pro krásu, pro estetiku. Nebo v hlubokém talíři.

Mňam ☺

Dobrou chuť ☺
Svačina:1x jablko, nakrájené na tenké měsíčky, s odstraněným jadérníkem, nemixováno.Dále po jablku: 3 polévkové lžíce bílého selského jogurtu, s probiotickou mléčnou kulturou, čistý, přírodně uzrálý (viz detaily o jogurtu z receptu z prvního dne-z večeře). Do jogurtu je vhodné přimíchat 2 čajové lžičky Bio Raw kakaa prášku, ¼ polévkové lžíce ostropestřecového oleje, důkladně vše rozmíchat v hrnku o obsahu 250ml, dolít po promíchání vlažnou nechlorovanou vodou, a znovu důkladně rozmíchat. Po té můžeme trochu upít, a zahustit si takto připravený kakaový nápoj pohankovými vločkami, dle vlastní chuti. Mňam ☺Dobrou chuť ☺

smoothie č.5, den 2. oběd: hustší smoothie-krémjako základ k rozmixování na smoothie nám poslouží:1x banán, ½ Tofu natural, 3 střední mrkve, 1/8 tuřínu, 3 zarovnané polévkové lžíce namletého máku, 3 zarovnané lžíce namletých slunečnicových semen, dolití nechlorovanou vodou do míry 650ml do mixéru, ½ polévkové lžíce Bio konopného oleje.Složení:

1x banán, ½ Tofu natural, 3 střední mrkve, 1/8 tuřínu, 3 zarovnané polévkové lžíce namletého máku, 3 zarovnané lžíce namletých slunečnicových semen, dolití nechlorovanou vodou do míry 650ml do mixéru, 3 jahody na ozdobu na talíři, či v misce.


Příloha:

Žádná příloha, jen nazdobíme hustší smoothie na talíři, či v misce jahodami, nakrájenými na malé kousky


Koření:

Žádné další koření.


Styl na talíři:

Podáváme v polévkové misce s obsahem do 500ml, na podnose, který si například můžeme zvolit z porcelánového plochého talíře, pro krásu, pro estetiku. Nebo v hlubokém talíři.

Mňam ☺

Dobrou chuť ☺

Svačina:

1/8 tuřínu, nastrouhaného na jemno,

Dále po tuřínu: 3 polévkové lžíce bílého selského jogurtu, s probiotickou mléčnou kulturou, čistý, přírodně uzrálý (viz detaily o jogurtu z receptu z prvního dne-z večeře). Do jogurtu je vhodné přimíchat 2 čajové lžičky Bio Raw kakaa prášku, ¼ polévkové lžíce ostropestřecového oleje, důkladně vše rozmíchat v hrnku o obsahu 250ml, dolít po promíchání vlažnou nechlorovanou vodou, a znovu důkladně rozmíchat. Po té můžeme trochu upít, a zahustit si takto připravený kakaový nápoj pohankovými vločkami, dle vlastní chuti. Mňam ☺

Dobrou chuť ☺

...jakmile budu mít další recepty, a možnost, doplním je sem ☺***( Pozn.: tento dokument je schválen autorem pro jeho volné, free šíření v jeho nezměněné podobě. Můžete jej rozesílat volně svým přátelům, rodině, známým, každému, na jehož blahu Vám záleží, na jeho kráse ) ☺

V případě zájmu o komerční užití (tedy k výdělečným, či obdobným účelům) jakékoli části obsahu tohoto dokumentu, je nutný písemný souhlas autora.
Zdroj: www.psanci.cz ( autor: Jiří Dobrovský )

www.Atjstekrasna.blogspot.com

Komentáře zakázány autorem.
Ať jste krásná...žena, krásný muž ( Jednotný princip ) : trvalý odkaz

Následující zápisek autora : Stín ptáčka
Předchozí zápisek autora : Děťátko

Soutěž

Chat ¬

- skrýt/zobrazit chat -


Poslední aktivity ¬


Nejčastěji komentující
v minulém měsíci ¬

A B C


Tapety na plochu ¬


Wallpapers

WallpapersSebrané lístky

Básnická sbírka nevidomého autora.

Grily Weber

Grily Weber

Ostružina

Zábavný blog plný fotek nejen o bydlení, dekoracích, zahradě.

Apple iPhone a iPad

Proč si koupit iPhone nebo iPad? Zkušenosti z první ruky.

Patos

Krátké a mnohdy vtipné či šokující vystřihovánky ze života.

© 2018 psanci.cz || || Básně | Povídky | Webdesign & Programming || PREMIUM účet za povídku